กฏหมายและการขับขี่

Posted on : 29-12-2013 | By : Author | In : การขับรถยนต์

การขับขี่รถยนต์ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมาย คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก่อนที่จะเริ่มขับขี่ได้ตามท้องถนน และจะต้องปฏิบัติอื่นๆ อีกเมื่อเริ่มขับขี่
กฎจราจรและกฎหมายต่างๆ มีไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่น ถ้าคุณละเลย คุณและครอบครัวอาจเป็นคนแรกที่จะประสบการสูญเสีย คุณต้องระลึกถึงบทลงโทษและค่าปรับที่จะต้องจ่าย การปฏิบัติตามกฎหมายอาจเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่การไม่ปฏิบัติตามอาจเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า
กฎจราจรได้พัฒนามานานหลายปี และให้คำอธิบายที่ง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าใจได้ดี
กฎจราจรอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในบางครั้ง และบทลงโทษก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ผู้ขับขี่บนถนนจะต้องทราบกฎจราจรและกฎหมายต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของทุกๆ คน ต้องแน่ใจว่าคุณติดตามการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎจราจรใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อจะได้ทราบการเปลี่ยนแปลง
ความปลอดภัยบนท้องถนน
การขับขี่ประจำวันคุณต้องปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่งใช้กับถนนต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและของผู้ขับขี่คนอื่นๆ
ถึงแม้ว่าคุณจะมีประสบการณ์ในการขับขี่ก็ตาม คุณก็ต้องรู้กฎ จราจรโดยตลอดและสามารถนำมาประยุกต์กับการขับขี่ประจำวัน
ถึงแม้ว่ากฎจราจรไม่ได้ถูกนำมาใช้ได้ทั้งหมด แต่สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการลงโทษของศาล
อ่านกฎจราจรเพื่อช่วยให้การขับขี่มีความปลอดภัย อย่ามองเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อห้ามต่างๆ
ในขณะขับขี่อยู่นั้น เมื่อมีรถฉุกเฉินขับขี่ตามมาข้างหลัง คุณต้องยอมให้รถเหล่านั้นผ่านขึ้นไปก่อนโดยหลบชิดขอบถนน รถฉุกเฉินเหล่านั้นได้แก่ รถตำรวจ รถดับเพลิง รถพยาบาล เป็นต้น
เครื่องหมายและสัญญาณจราจรบนถนน
คุณจะต้องทราบและ ปฏิบัติตาม
-เครื่องหมายและสัญญาณจราจรต่างๆ ทั้งหมด บนถนน
-สัญญาณต่างๆ ที่แสดงโดย
ตำรวจจราจร
อาสาสมัครจราจร ผู้ที่มีอำนาจอื่นๆ ตามกฎหมาย
-สัญญาณจราจรต่างๆ ที่บริเวณ
ทางแยก
งานซ่อมถนน
สะพานแคบ
ทางคนข้ามถนน
สะพานต่างระดับ
ใบอนุญาตขับขี่
ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยแยกตามประเภทของรถยนต์ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก เป็นต้น

ความเหมาะสมต่อการขับขี่
สายตา
ในเวลากลางวันที่อากาศดี คุณต้องสามารถอ่านได้ชัดเจนเมื่อสวมแว่นตาหรือคอนแท็กเลนส์ คุณต้องสามารถอ่านป้าย ทะเบียนของรถยนต์คันหน้าได้ชัดเจนที่ระยะห่าง 20.5 เมตร เมื่อตัวอักษรมีขนาด 79.4 มิลลิเมตร
สุขภาพ
คุณจะต้องมีสุขภาพดี เหมาะสมกับการขับขี่ ยาบางชนิดอาจทำให้มีการผิดปกติซึ่งไม่ควรใช้ถ้าคุณจะต้องขับรถ
สุรา
เมื่อคุณดื่มสุรา คุณต้องระมัดระวังในการขับขี่ เพราะอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นได้ง่าย เมื่อในเลือดของคุณมีปริมาณแอลกอฮอล์มากเกินไปคุณจะสูญเสียความระมัดระวังในการขับขี่ และคุณจะมีโทษผิดตาม กฎหมาย อุบัติเหตุส่วนมากทีเดียวที่เกิดจากผู้ขับขี่มึนเมาสุรา
เอกสารต่างๆ
คุณจะต้องพกเอกสารต่างๆ ดังนี้
-ใบอนุญาตขับขี่
-ใบแสดงการเป็นเจ้าของรถยนต์
-ใบแสดงการเสียภาษียานพาหนะ
-ใบแสดงการทำประกันบุคคลที่สาม
คุณสามารถแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูได้ทันทีเมื่อถูกร้องขอ คุณควรทำประกันรถยนต์ด้วย เพิ่มเติมจากการทำประกันบุคคลที่สาม
สภาพรถยนต์
รถยนต์ที่คุณจะนำมาใช้บนท้องถนนจะต้องมีสภาพที่เหมาะสม ต้องผ่านการตรวจสภาพก่อนการต่อทะเบียนรถยนต์ ถึงแม้ว่าในบางเรื่องกฎหมายยังไม่ได้มีผลบังคับ คุณก็ควรเอาใจใส่เพื่อความปลอดภัย ของตัวคุณเองและผู้อื่น
สิ่งที่คุณควรตรวจสอบ ได้แก่
-เข็มขัดนิรภัย จะต้องมีสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งาน
-ระบบเบรก จะต้องทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพสูงและปรับไว้ถูกต้อง รวมทั้งเบรกมือ
(ถ้าสึกหรอมากควรเปลี่ยนใหม่และปรับแต่งให้เหมาะสม)
-ยางรถยนต์ ยางต้องมีสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งาน
-ไฟแสงสว่างและไฟเลี้ยว ต้องมีความสะอาด และทำงานอย่างถูกต้อง
-ไอเสีย หม้อพักไอเสีย ต้องสามารถลดเสียงดังได้อย่างดี ปริมาณก๊าซพิษที่ปล่อยออกมาต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง และลดมลพิษทางอากาศ ควรปฏิบัติตามคู่มือแนะนำการปรับแต่งเครื่องยนต์จากผู้ผลิต
-อุปกรณ์และเครื่องวัดต่างๆ จะต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ แตร และอุปกรณ์ปัดนํ้าฝน
-กระจกมองข้างและมองหลัง ต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและมีขนาด เหมาะกับการใช้งาน
ที่มา:ธีรยุทธ  สุวรรณประทีป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.