โครงสร้างเครื่องยนต์:กระเดื่องวาล์ว

Posted on : 02-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

กระเดื่องวาล์วที่ใช้มีด้วยกันหลายแบบ เครื่องยนต์แบบก้านกระทุ้งทั้งหมดใช้กระเดื่องวาล์ว เครื่องยนต์โอเวอร์เฮดแคมชาฟต์บางเครื่องใช้กระเดื่องวาล์ว กระเดื่องวาล์วมีไว้สำหรับปรับระยะห่างวาล์วให้เหมาะสม ซึ่งกระเดื่องวาล์วมีหลายแบบ ดังแสดงในรูปที่ 6.25

ในกลไกวาล์วที่ใช้ลูกกระทุ้งไฮดรอลิกไม่จำเป็นต้องปรับระยะห่างวาล์วเพราะลูกกระทุ้ง ไฮดรอลิกสามารถปรับได้ด้วยตัวเอง กระเดื่องวาล์วบางอันมีหมุดเกลียวปรับซึ่งสามารถหมุน สำหรับปรับระยะห่างวาล์วได้ กระเดื่องวาล์วที่ใช้ล็อกด้วยสตัด สามารถปรับได้ด้วยการหมุนแป้นเกลียวสตัด

กระเดื่องวาล์ว

ระยะห่างวาล์วต้องให้มีระยะห่างน้อยที่สุดเพื่อลดเสียงดังและการสึกหรอที่เกิดขึ้นในระหว่างการเปิดวาล์ว แต่ระยะห่างวาล์วต้องไม่แคบจนเกินไปจนวาล์วไม่สามารถปิดสนิทได้ การตั้งระยะห่างวาล์วไว้เล็กน้อยก็เพื่อการทำงานที่ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เพราะว่าชิ้นส่วนของกลไกวาล์วจะขยายตัวออกเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ถ้าไม่มีระยะห่างวาล์วในขณะเครื่องเย็น จะทำให้วาล์วถูกยันไว้ จนปิดเข้าที่ไม่สนิทในขณะเครื่องร้อน ซึ่งทำให้วาล์วมีการรั่วไหลและไหม้ในที่สุด

เครื่องยนต์โอเวอร์เฮดแคมชาฟต์จำนวนมากใช้กระเดื่องวาล์วเช่นกัน กระเดื่องวาล์วของเครื่องยนต์บางเครื่องติดตั้งบนสตัดลูกปีน บางเครื่องติดตั้งบนเพลา และบางเครื่องลอยตัวอยู่ระหว่างก้านวาล์วและลูกกระทุ้งไฮดรอลิก

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.