กระแสไฟฟ้าภายในรถยนต์

Posted on : 09-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เมื่อนำแบตเตอรี่และหลอดไฟมาต่อเข้าด้วยกัน หลอดไฟจะสว่าง ทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนอิสระนั้นจะไหลจากขั้วลบของแบตเตอรี่ผ่านตัวนำไปยังหลอดไฟแล้วกลับเข้าแบตเตอรี่ทางขั้วบวก แต่ถ้าเป็นการไหลของกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ผ่านตัวนำไปยังหลอดไฟแล้ว กลับเข้าแบตเตอรี่ทางขั้วลบ
นั่นคือถ้าเราพูดถึงกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ แต่ถ้าพูดถึงอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนจะไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวกดังรูปที่ 1.5

รูปที่ 1.5 แสดงทิศทางการไหลของกระแสและอิเล็กตรอน

หน่วยวัดของกระแสไฟฟ้าคือ แอมแปร์ สัญลักษณ์คือ A และตัวกระแส สัญลักษณ์คือ I กระแส 1 แอมแปร์คือ การไหลของอิเล็กตรอนอิสระ 6.25X1018 ตัวต่อ 1 วินาที หรือ 1 แอมแปร์ หมายถึง กระแส 1 คูลอมบ์ต่อ 1 วินาที
การไหลของกระแสไฟฟ้าจะทำให้เกิด
1. ความร้อน (heating) เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดความต้านทาน จะเกิดความร้อนออกมา เช่น หลอดไฟ เตาไฟฟ้า
2. สนามแม่เหล็ก (magnetic field) เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่พันอยู่บนแกนเหล็ก จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้น เช่น มอเตอร์สตาร์ต คอยล์จุดระเบิด อัลเทอร์เนเตอร์
3. ปฏิกิริยาทางเคมี (chemical action) เมื่อเกิดการไหลของกระแส ก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น เช่น แบตเตอรี่

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.