การกลับรถยนต์

Posted on : 26-12-2013 | By : Author | In : การขับรถยนต์

การกลับรถยนต์สามารถทำได้สามวิธี ได้แก่
-ใช้ถนนซอย
-กลับรถไปมากลางถนน
-กลับรถยนต์แบบยูเทิร์น (U-turn)
ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นหรือถนนแคบ คุณจะมีความปลอดภัยมากขึ้นถ้าคุณกลับรถโดยถอยหลังเข้าในถนนแยกซึ่งอาจเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้
ข้อควรจำ
-อย่าใช้วิธีกลับรถยนต์ โดยการถอยหลังจากถนนซอยเข้าสู่ถนนใหญ่
-อย่าถอยหลังเมื่อไม่แน่ใจว่าปลอดภัย
-อย่าถอยหลังเป็นระยะทางไกลๆ โดยไม่จำเป็น
-พร้อมเสมอที่จะหยุดรถยนต์หรือยอมให้ทางแก่คนอื่น

การกลับรถยนต์

การกลับรถยนต์วิธีใดดีที่สุด
การกลับรถยนต์ไปมากลางถนน
การกลับรถยนต์ไปมากลางถนนจะทำเมื่อคุณไม่สามารถหาถนนซอยได้ หรือไม่สามารถหาพื้นที่เปิดสำหรับการกลับรถยนต์ได้ เคล็ดลับสำหรับการกลับรถกลางถนนคือบังคับรถให้เคลื่อนที่อย่างช้าๆ ขณะที่หมุนพวงมาลัยอย่างคล่องแคล่ว การควบคุมคลัตช์มีความจำเป็นมาก ขั้นตอนการกลับรถยนต์กลางถนนมีดังนี้
ก่อนการกลับรถยนต์
-ควรมองหาบริเวณที่มีเนื้อที่กว้างมากพอและไม่มีสิ่งกีดขวาง
-หยุดรถยนต์ชิดขอบถนนด้านซ้าย พยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสาไฟฟ้า หรือต้นไม้
-ใช้เกียร์หนึ่งและเตรียมพร้อมที่จะกลับรถ
-ตรวจสอบโดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจุดบอด ให้ทางแก่รถยนต์คันอื่นก่อน
การเลี้ยวข้ามถนน
-ขับเคลื่อนรถยนต์อย่างช้าๆ ด้วยเกียร์หนึ่ง โดยหมุนพวงมาลัยไปข้างขวาจนสุด รถจะเคลื่อนที่เข้าหาขอบถนนด้านตรงข้าม
-ก่อนที่รถยนต์จะเคลื่อนที่ถึงขอบถนนและยังไม่หยุด คุณจะต้องหมุนพวงมาลัยคืนมาทางซ้าย เพื่อให้พร้อมที่จะถอยหลังไปทางซ้าย
-เมื่อใกล้ขอบถนนแล้ว คุณต้องเหยียบคลัตช์และใช้เบรกเท้าเพื่อหยุดรถยนต์ คุณอาจจำเป็นต้องใช้เบรกมือก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความลาดเอียงของถนน
การถอยหลัง
-ใส่เกียร์ถอยหลัง
-ตรวจดูว่าถนนว่างหรือไม่ โดยการเหลียวมองทางด้านซ้ายผ่านหน้าต่างหลัง
-ถอยหลังอย่างช้าๆ พร้อมกับหมุนพวงมาลัยไปข้างซ้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
-หันมองทางด้านขวา ในขณะที่รถยนต์ถอยเกือบถึงขอบถนนด้านหลัง ในขณะเดียวกันให้หมุนพวงมาลัยกลับคืนมาทางด้านขวา
-เหยียบคลัตช์และใช้เบรกเท้าเพื่อหยุดรถยนต์
-ในขณะนี้ล้อรถยนต์ควรจะไปทางด้านขวา และพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่ง

การขับเคลื่อนเดินหน้าอีกครั้งหนึ่ง
-ใส่เบรกมือถ้าจำเป็น และใช้เกียร์หนึ่ง
-ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถนนว่าง แล้วจึงเคลื่อนที่
-คุณอาจต้องถอยหลังซ้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าถนนแคบมาก
-เมื่อออกรถยนต์แล้ว ให้ขับเคลื่อนเข้าช่องจราจรซ้ายสุดของถนน
-ระมัดระวังอย่าให้รถปีนขึ้นไปบนขอบถนน

การกลับรถบนถนน

การกลับรถบนถนน
การกลับรถยนต์แบบยูเทิร์น (U-turn)
การกลับรถยนต์แบบนี้ ถนนต้องกว้างเพียงพอ การกลับแบบนี้ไม่ต้องถอยหลังรถยนต์ คือกลับโค้งเป็นรูปตัวยู (U) ครั้งเดียวเสร็จ
อย่ากลับรถยนต์แบบยูเทิร์นในกรณีดังนี้
-บนถนนที่รถยนต์ขับขี่ด้วยอัตราเร็วสูง
-บนถนนที่วิ่งได้ทางเดียว
-บริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามกลับรถ
ก่อนการทำยูเทิร์น
ควรถามตัวเองว่า
-มีความปลอดภัยหรือไม่
-มีความสะดวกหรือไม่
-ถูกกฎจราจรหรือไม่
-ถนนมีความกว้างเพียงพอหรือไม่ หากไม่แน่ใจอย่าพยายามทำ
กฎการขับอย่างปลอดภัย โดยการมองกระจกให้สัญญาณแล้วจึงทำการขับขี่มีความสำคัญมากก่อนการทำยูเทิร์น
ก่อนการกลับรถยนต์แบบยูเทิร์นคุณควรถามตัวเองว่า
-ปลอดภัยหรือไม่
-สะดวกหรือไม่
-ถูกกฎจราจรหรือไม่
-ถนนกว้างพอหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจอย่าพยายามกลับรถยนต์
การกลับรถยนต์แบบยูเทิร์นไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถทำได้บ่อยๆ เพราะมีแนวโน้มจะเกิดอันตรายง่าย เนื่องจากคุณต้องขับขี่ตัดผ่านช่องทางจราจรของรถที่สวนมา
คุณสามารถกลับรถแบบยูเทิร์นบนถนนที่กว้าง และมีการจราจรเบาบาง

การกลับรถแบบยูเทิร์น

การกลับรถยนต์แบบยูเทิร์น

ที่มา:ธีรยุทธ  สุวรรณประทีป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.