การขับรถขึ้นลงเนิน

Posted on : 22-10-2012 | By : Author | In : การขับรถเกียร์ธรรมดา

ขับรถขึ้นเนิน

การขับรถขึ้นเนิน

1.  เมื่อแล่นรถมาด้วยเกียร์สูง เช่น เกียร์ 4 รถกำลังจะตกเมื่อขึ้นเนินให้รีบเปลี่ยนเกียร์ต่ำคือเกียร์ 3 ทันทีก่อน เครื่องยนต์จะมีเสียงน็อตดังก๊กๆ และเมื่อเครื่องยนต์กำลังตกอีกก็ควรเปลี่ยนเกียร์ 2 และเกียร์ 1 ต่อไป เมื่อเปลี่ยนเกียร์ได้ถูกต้องรถก็จะมีกำลังขึ้นเนินได้ดี

2.  ก่อนเข้าเกียร์ทุกๆ เกียร์ควรเร่งเครื่องยนต์ให้มีเสียงดังหึ่มๆ ครั้งหรือสองครั้ง คือเหยียบคันเร่งให้จมแล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว(เกียร์ต้องอยู่ในตำแหน่งว่าง) เพื่อต้องการให้เกียร์เข้าได้ง่าย และทำให้เครื่องยนต์มีรอบสูงขึ้น  เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ของการทำงานของเกียร์ต่อๆ ไป ทำให้การใช้เกียร์ต่อไปมีกำลังดันดีขึ้น

3.  ถ้าไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างคล่องแคล่วก็ควรเปลี่ยนเกียร์ต่ำเสียก่อนรถจะขึ้นเนิน

4.  ห้ามไม่ให้เหยียบเลี้ยงคลัชเพื่อให้รถขึ้นเนินซึ่งจะทำให้ผ้าคลัชเสียได้อย่างรวดเร็ว

ข้อควรระวัง

1.  ถ้าใช้เกียร์ไม่ถูกต้องกับน้ำหนักของรถ รถก็จะขึ้นเนินไม่ได้

2.  ถ้าใส่เกียร์ไม่เข้ารถจะถอยหลังลงไปพลิกคว่ำได้ คือ ถ้ารถมีน้ำหนักมากและถนนชันมาก  เมื่อเบรครถก็จะลื่นถอยหลังลงไปได้เรื่อยๆ หรือเบรคอาจเสียอย่างกะทันหันก็ได้เพราะว่ารับน้ำหนักมากเกินไป

3.  ดังนั้นเพื่อการไม่ประมาท  สำหรับรถบรรทุกล้อหนักมาก และขึ้นเนินไม่ค่อยจะได้ควรเตรียมไม้ไว้หนุนล้อเมื่อรถหมดกำลัง แต่ถ้ารถเกิดเสียหลักถอยหลังลงมาได้แล้ว ก็ควรบังคับเลี้ยวพวงมาลัยให้ตัวรถขวางกับถนนโดยให้ทางด้านท้ายรถเข้าไปยันเอาไว้กับเนินทางขอบถนนด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อบังคับให้รถหยุด

ขับรถลงเนิน

การขับรถลงจากเนิน

1.  ให้ใช้เกียร์ต่ำตามลักษณะของเนินนั้นๆ เช่นลงจากเนินลาดชัน ทางโค้งมากและรถมีน้ำหนักมาก ควรใช้เกียร์ 1 หรือ 2

2.  ไม่ควรเปลี่ยนเกียร์ในเมื่อรถลงจากเนิน แต่ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนก็ควรเปลี่ยนเร็วๆ พร้อมด้วยเร่งเครื่องหึ่มๆ 1 หรือ 2 ครั้ง

3. ไม่ควรเหยียบเบรคแช่เอาไว้เพราะว่าจะทำให้เบรคเสียหรือเกิดการสึกหรอมาก

4.  ไม่ควรเบรคหยุดอย่างกะทันหัน  ถ้าถนนลื่นรถจะปัดออกข้างถนนทันที

5.  ไม่ควรเหยียบคลัชหรือใช้เกียร์ว่าง เพราะว่ารถจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นอาจทำให้รถเสียการทรงตัวได้

6.  ถ้าเบรคเสียอย่างกะทันหันให้รีบดับเครื่องยนต์เพื่อบังคับให้รถหยุดและพยายามบังคับรถให้ไปตามเส้นทางอย่าตกประหม่า  แต่ถ้าเป็นทางโค้งให้รีบบังคับรถให้เบียดกับเนินชันทันที เพื่อบังคับให้รถหยุดเช่นกัน

        7.  ตามธรรมดาถ้าขับรถขึ้นเนินด้วยเกียร์อะไรก็ควรขับรถลงจากเนินด้วยเกียร์นั้นๆ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a9%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179