ข้อควรปฏิบัติในการขับรถเข้าโค้ง

Posted on : 21-10-2012 | By : Author | In : การขับรถเกียร์ธรรมดา

ขับรถทางโค้ง

โดยเริ่มต้นจากจุดโค้งเลี้ยวซ้าย

1.  รถที่มีขนาดสั้นให้แล่น จากจุดที่แล่นตรงไปยังจุดที่ 3 ของโค้งเลี้ยวขวา

2.  รถที่มีความยาวขนาดกลางๆ ให้แล่นไปเลี้ยวที่จุดที่ 2 ตรงไปยังจุดที่ 2 ของโค้งเลี้ยวขวา

3.  รถที่มีความยาวและถนนแคบ ให้แล่นไปเลี้ยวที่จุดที่ 3 แล่นตรงไปยังจุดที่ 1 โดยการแล่นตรงไปของโค้งเลี้ยวขวา

4.  รถที่มีความยาวมาก เช่น รถลากรถพ่วงถ้าถนนแคบไม่สามารถเลี้ยวโค้งได้ในเส้นกลางถนนซีกด้านซ้าย ก็ใช้เคลื่อนที่ขอทางออกไปยังจุดที่ 4 แล้วแล่นอ้อมมายังจุดที่ 1 ของโค้งเลี้ยวขวา แต่ต้องระวังท้ายรถอาจออกไปล้ำเส้นในจุดที่ 4

ข้อควรระวังในการขับรถเข้าโค้ง

       1.  ก่อนจะเข้าโค้ง ควรลดความเร็วของรถให้ช้าลงตามลักษณะของถนน และโค้งมากน้อย ตามกฎหมายจราจรบังคับความเร็ว(จะมีบอกความเร็วไว้ก่อนรถจะเข้าโค้ง)

2.  ก่อนจะเข้าโค้งทุกครั้ง ต้องมองข้างหน้าให้รอบคอบเสียก่อน เพื่อความปลอดภัยในการสวนรถ หรืออันตรายที่กีดขวางอยู่ข้างหน้า

        3.  การเลี้ยวรถไปตามจุดต่างๆ ควรปฏิบัติให้ถูกต้องแต่ถ้าเลี้ยวตามถนนที่โค้งเลี้ยวเป็นข้อศอก ควรระวังล้อหลังจะเลี้ยวตกขอบถนน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.