การควบคุมพวงมาลัย

Posted on : 25-12-2013 | By : Author | In : การขับรถยนต์

ฝึกควบคุมการเลี้ยวรถที่อัตราเร็วต่ำก่อนในตอนแรก รักษาระยะห่างจากขอบถนนประมาณหนึ่งเมตร มองตรงไปข้างหน้าไกลๆ ไม่ใช่มองเฉพาะบริเวณส่วนหน้าของรถยนต์เท่านั้น รักษาการเคลื่อนที่ของรถยนต์ให้สม่ำเสมอและราบเรียบ อย่าให้มีอาการกระตุกในขณะควบคุมพวงมาลัย
การควบคุมพวงมาลัยขณะเลี้ยว
อย่าใช้มือทั้งสองข้างไขว้กัน ให้ใช้เทคนิคการดันและดึงบนขอบพวงมาลัย

การควบคุมพวงมาลัย
เทคนิคการควบคุมพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียว
เมื่อคุณสามารถควบคุมพวงมาลัยให้ไปตรงได้ดีแล้วด้วยมือทั้งสองข้างให้ทดลองควบคุมด้วยมือเพียงข้างเดียว เหตุผลของการฝึกฝนนี้ไม่ใช่เพื่อให้คุณขับโดยใช้มือเพียงข้างเดียว แต่ก็เพื่อให้คุณสามารถควบคุม พวงมาลัยได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวในบางโอกาส เช่น ในขณะที่คุณกำลังเปลี่ยนเกียร์หรือใช้มือกดปุ่มหรือสวิตช์ต่างๆ ควรทดลองฝึกฝนใช้มือแต่ละข้าง

ที่มา:ธีรยุทธ  สุวรรณประทีป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.