การควบคุมรถในขณะถอยหลัง

Posted on : 26-12-2013 | By : Author | In : การขับรถยนต์

การขับเคลื่อน
ผู้ขับขี่รถยนต์จะไม่ถือว่าเป็นผู้มีความชำนาญ จนกว่าเขาเหล่านั้นจะได้ผ่านการขับเคลื่อนรถแบบต่างๆ เช่น การถอยรถออกสู่ถนนหรือทางแยกต่างๆ การเลี้ยวบนถนน การกลับรถและการถอยหลังเข้าจอดอย่างปลอดภัยและมั่นใจ ซึ่งรวมถึงจะต้องทราบว่าจะขับเคลื่อนแบบนั้นเมื่อใด และที่ไหน

การขับเคลื่อนรถ
ก่อนที่คุณจะขับเคลื่อนรถ
คุณควรถามตัวเองว่า
-สถานที่นั้นปลอดภัยหรือไม่
-สถานที่นั้นสะดวกหรือไม่
-ถูกต้องตามกฎจราจรหรือไม่
-คุณสามารถควบคุมรถยนต์ของคุณได้หรือไม่ ซึ่งคุณผู้เดียวจะตอบได้
การรอบรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เครื่องหมายต่างๆ บนถนนและสามัญสำนึกของคุณจะช่วยในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี
การถอยหลัง
การถอยหลังไม่ยากลำบากแต่อย่างไร เพียงแต่ต้องฝึกฝนจนกระทั่งมีความมั่นใจ
เริ่มต้นฝึกหัดโดยการถอยหลังเป็นเส้นตรง แล้วต่อด้วยการถอยหลังเลี้ยวโค้งและถอยหลังแบบอื่นๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น รถยนต์ของคุณอาจตอบสนองแตกต่างไปจากปกติในเกียร์ถอยหลัง การเลี้ยวของรถยนต์จะแตกต่างไปจากความรู้สึกที่ขับขี่เดินหน้า เคล็ดลับในการขับขี่ถอยหลังคือการขับอย่างช้าๆ ซึ่งจะทำให้การหมุนพวงมาลัยได้ผลดีที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการหมุนพวงมาลัยในขณะที่รถยนต์จอดนิ่งอยู่กับที่ เพราะจะ ทำให้ยางและกลไกบังคับเลี้ยวสึกหรอ
ควรจำไว้ว่า คุณต้องการให้ส่วนท้ายของรถยนต์หันไปทางไหน ก็ให้หมุนพวงมาลัยไปทางนั้น เช่น เมื่อต้องการให้ส่วนท้ายของรถยนต์เลี้ยวไปข้างซ้ายก็หมุนพวงมาลัยไปข้างซ้าย วิธีการนั่งเอียงตัวเล็กน้อย ถ้าคุณต้องการถอยหลังเป็นแนวตรงหรือถอยไปข้างซ้าย จับพวงมาลัยที่บริเวณจุดสูงสุดของพวงมาลัยด้วยมือขวา และส่วนล่างของพวงมาลัยด้วยมือซ้าย
ถ้าตำแหน่งนี้ยากเกินไป เนื่องจากรูปร่างของคุณ ให้ถือพวงมาลัยที่ส่วนบนด้วยมือขวา มือซ้ายอาจวางไว้บนพนักพิงของคุณหรือบนพนักพิงของผู้โดยสาร
คุณอาจถอดเข็มขัดนิรภัยออกก่อนในขณะถอยหลัง และอย่าลืมใส่เข็มขัดกลับเข้าที่เดิมก่อนเริ่มขับขี่ตามปกติ
การควบคุมพวงมาลัยในขณะถอยหลัง
คุณอาจต้องหมุนพวงมาลัยและกลับคืนพวงมาลัยเร็วกว่าปกติ การถอยหลังควรกระทำอย่างช้าๆ และมีเวลาเพียงพอสำหรับการควบคุมรถยนต์อย่างไม่รีบร้อนและตรวจสอบระยะห่างข้างหน้า ข้างหลัง และด้านข้างอย่างเพียงพอ
ตรวจสอบอะไรบ้าง
ตรวจสอบโดยรอบก่อนเริ่มถอยหลัง
-ตรวจสอบรถยนต์คันอื่น
-ตรวจสอบด้านหลัง โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล่นอยู่บริเวณด้านหลัง
-ตรวจสอบโดยรอบทั้งหน้าและหลัง มองเหลียวหลังทั้งสองข้าง และมองกระจก
-ถ้ามีความสงสัยใดๆ ให้ตรวจสอบใหม่โดยออกไปดูนอกรถ
-ตรวจสอบตลอดเวลา ในขณะถอยหลังด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงจุดเลี้ยว และต้องพร้อมเสมอที่จะหยุด
การถอยหลังเข้าซอยทางด้านซ้าย
ปรับตำแหน่งรถให้เหมาะสม โดยจอดรถชิดขอบถนนพอประมาณและขนานกับถนน ถ้าถนนหักมุมเลี้ยวมาก คุณต้องปรับระยะห่างมากขึ้นเพื่อให้มีมุมเลี้ยวเพียงพอ ใส่เบรกมือ และใช้เกียร์ว่าง
เอียงตัวเล็กน้อยเพื่อทำให้สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้น ปรับระยะห่างของรถยนต์กับขอบถนนโดยมองผ่านหน้าต่างหลังซึ่งจะเป็นตำแหน่งสุดท้ายเมื่อถอยหลังเสร็จแล้ว
เข้าเกียร์ถอยหลัง เหยียบคลัตช์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เริ่มลัมผัส และเหยียบคันเร่งเล็กน้อย เพื่อให้รถยนต์เคลื่อนที่อย่างช้าๆ การควบคุมเบรก คลัตช์ และคันเร่งนั้นขึ้นอยู่กับความชันของถนนด้วย
คุณจะต้องรักษาตำแหน่งของล้อหลังซ้ายให้ขนานไปกับแนวของขอบถนนตลอดเวลาในขณะถอยหลัง และเริ่มหมุนพวงมาลัยไปข้างซ้ายในขณะที่ล้อหลังเริ่มถึงมุมเลี้ยวของถนน คุณจะต้องรักษาระยะห่างไว้เช่นเดิมโดยมองหน้าต่างข้างเมื่อมองขอบถนนไม่เห็นทางหน้าต่างหลัง

การหมุนพวงมาลัยจะมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความโค้งของถนน ควรจำไว้ว่าถอยหลังอย่างช้าๆ
เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะตรงจุดก่อนเริ่มเลี้ยว เพราะส่วนหน้าของรถยนต์จะยื่นออกไปขวางเส้นทางจราจรของรถยนต์คันอื่นและเกิดอันตรายได้
ตรวจสอบบริเวณจุดบอดอีกครั้งหนึ่งก่อนเริ่มถอยหลังเลี้ยว ถ้าคุณจะก่อผลกระทบต่อการจราจรของรถยนต์คันอื่น ควรหยุดรอก่อนจนแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยเริ่มเลี้ยว
เมื่อเลี้ยวเข้าสู่ถนนซอยแล้วให้หมุนพวงมาลัยกลับคืนเป็นแนวตรงตามเดิม รักษาระยะห่างจากขอบถนนเช่นเดียวกับระยะห่างก่อนการเลี้ยว
ข้อควรจำ
ระมัดระวังผู้ใช้ถนนรายอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
-คนเดินข้ามถนนด้านหลังรถยนต์ของคุณ
-รถยนต์ที่เข้ามาใกล้จากทิศทางอื่นๆ

การถอยหลังเข้าซอยทางด้านซ้าย

ภาพการถอยหลังเข้าซอยทางด้านซ้าย
การถอยหลังเข้าซอยทางด้านขวา
การถอยหลังเข้าซอยทางด้านขวา เป็นประโยชน์มากเมื่อ
-ไม่มีซอยทางด้านซ้าย
-คุณไม่สามารถมองผ่านหน้าต่างหลังได้
-การมองเห็นด้านข้างทำไม่ได้ เช่น ในรถตู้ทึบ
การถอยหลังดังกล่าว ใช้สองขั้นตอนซึ่งได้แก่
1. ขับขี่ผ่านซอยไปแล้ว จึงข้ามช่องจราจรไปชิดขอบถนนด้านขวาของอีกข้างหนึ่ง
-คุณต้องใช้กระจกมองหลังและมองข้างช่วยอย่างมาก
-ปรับตำแหน่งและความเร็วให้เหมาะสม
-ทราบข้อมูลบนถนนข้างที่คุณขับผ่านไป
2. ถอยหลังเข้าสู่ซอย
-คุณต้องจอดรถใกล้ และขนานกับขอบถนนด้านขวา ถ้าถนนหักมุมเลี้ยวมาก คุณอาจต้องเว้นระยะห่างมากขึ้น
-นั่งในตำแหน่งที่คุณสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยเหลียวมาข้างหลังทางด้านไหล่ขวา และยังคงมองเห็นด้านหน้าและด้านซ้ายได้อีกด้วย
การสังเกตโดยรอบมีความสำคัญมาก เพราะคุณอยู่ในช่องจราจรผิด ด้านของถนน
-เมื่อแน่ใจว่าปลอดภัย ก็เริ่มถอยหลังได้ เคลื่อนรถอย่างช้าๆ โดยใช้เบรก คลัตช์ และคันเร่งตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ในการเลี้ยวถอยหลังเข้าสู่ซอยทางด้านซ้าย
-การกะระยะห่างจากขอบถนนทำได้ง่ายขึ้น สามารถมองเห็นได้โดยตรง
-ระมัดระวังคนเดินข้ามถนน และรถยนต์คันอื่นๆ ที่เข้ามาใกล้
-การถอยหลังเข้าสู่ซอยด้านขวาดังกล่าว ควรถอยเข้ามาให้ลึกเพียงพอ เพื่อจะเปลี่ยนช่องจราจรเข้าสู่ช่องซ้ายของถนนได้ ก่อนถึงทางแยก

การถอยหลังเข้าซอยทางด้านขวา

ภาพการถอยหลังเข้าซอยทางด้านขวา

ที่มา:ธีรยุทธ  สุวรรณประทีป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.