การควบคุมระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์

Posted on : 10-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

สวิตช์จุดระเบิด

สวิตซ์จุดระเบิดหรือสวิตช์กุญแจ มักติดตั้งอยู่บนแกนพวงมาลัย สวิตซ์กุญแจทำหน้าที่ 2 ประการคือ ตัดและต่อกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่กับระบบจุดระเบิดและกับระบบสตาร์ต หน้าที่ประการที่สองคือ ล็อกพวงมาลัยและคันเกียร์เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง LOCK

รูปที่ 17.38 แสดงแกนพวงมาลัยและกลไกล็อก เมื่อหมุนสวิตช์กุญแจจากตำแหน่ง LOCK ไปยังตำแหน่ง OFF เฟืองเสี้ยวจะหมุน ซึ่งจะดึงให้แกนเลื่อนเคลื่อนที่ออกจากร่องบากบนจาน ทำให้พวงมาลัยและเพลาพวงมาลัยสามารถหมุนได้

เมื่อหมุนสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง LOCK แกนเลื่อนจะถูกดันให้เข้าไปในร่องบากบนจาน (ดูรูปที่ 17.38) ทำให้จานและพวงมาลัยถูก

ล็อกไม่ให้หมุน แต่ถ้าแกนเลื่อนไม่ตรงกับร่องบาก สปริงจะดันให้แกนเลื่อนสัมผัสกับจาน เมื่อหมุนพวงมาลัย จานจะหมุนไปด้วย และเมื่อร่องบากถูกเลื่อนมาตรงกับแกนเลื่อน แกนเลื่อนจะเคลื่อนที่เข้าไปในร่องบากด้วยแรงดันของสปริง ทำให้พวงมาลัยถูกล็อก

สวิตช์กุญแจไม่สามารถหมุนไปที่ตำแหน่ง LOCK ถ้าคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่งเข้าเกียร์ใด ๆ เมื่อสวิตช์กุญแจถูกหมุนไปที่ตำแหน่ง LOCK พวงมาลัยจะถูกล็อกซึ่งช่วยป้องกันการขโมยรถยนต์ ได้ และยังช่วยป้องกันไม่ให้สตาร์ตเครื่องยนต์ได้เมื่อเข้าเกียร์ไว้คือ ไม่สามารถหมุนสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง START

นอกจากนี้สวิตช์กุญแจยังมีหน้าที่ตัดต่อวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งผ่านสวิตช์กุญแจอีกหลายวงจร เช่น วงจรจากอัลเทอร์เนเตอร์ วงจรเตือนเมื่อลืมลูกกุญแจ วงจรปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิง วงจรวิทยุ และ เครื่องปรับอากาศ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.