การจอดรถยนต์บนเนิน

Posted on : 25-12-2013 | By : Author | In : การขับรถยนต์

ควรหลีกเลี่ยงการจอดรถยนต์บนทางชัน แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจำไว้ว่า
การจอดรถยนต์โดยหันหน้าขึ้นเนิน
ควรปฏิบัติดังนี้
1. จอดรถยนต์ให้ชิดขอบทางด้านซ้ายมากที่สุด ถ้ามี
2. หมุนพวงมาลัยให้ล้อหันไปทางขวา ถ้ารถเคลื่อนที่ถอยหลัง ล้อหน้าจะยันกับขอบทางเดินเท้า ทำให้รถยนต์ไม่สามารถเคลื่อนที่ถอยหลังได้
3. ถ้าถนนไม่มีขอบทางเท้า ควรหมุนพวงมาลัยให้ล้อหันไปทางซ้าย เพราะถ้ารถเกิดเคลื่อนถอยหลัง จะไม่ออกไปกีดขวางทางจราจรกลางถนน
4. เข้าเกียร์หนึ่งและใส่เบรกมือให้มั่นคงในขณะจอด

การจอดรถยนต์บนเนิน

ภาพการจอดรถยนต์บนเนิน
การจอดรถยนต์โดยหันหน้าลงเนิน
ควรปฏิบัติดังนี้
1. หมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายให้ล้อหันเข้าหาขอบทางเท้า เพราะขอบทางเท้าจะช่วยยันล้อเอาไว้ไม่ให้รถยนต์เคลื่อนที่เดินหน้า
2. ใส่เกียร์ถอยหลัง และเบรกมือให้มั่นคงในขณะจอด
การจอดรถยนต์บนเนิน ต้องเว้นระยะห่างให้มากขึ้น การเข้าจอดบนเนินทำได้ยากกว่าการจอดบนทางราบ ควรเว้นระยะห่างให้มากจากคันอื่นในกรณีของรถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ การจอดรถยนต์บนเนินซึ่งอาจเป็นหันหน้าลงเนินหรือหันหน้าขึ้นเนินก็ตาม เมื่อแน่ใจว่ารถจอดสนิทแล้ว และใช้เบรกมืออย่างมั่นคงก่อนแล้วจึงโยกคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P (จอด) แต่ ถ้ารถยนต์ไม่มีตำแหน่ง P ให้หมุนล้อหน้าหันเข้าหาขอบทางเท้าและใส่เบรกมือไว้อย่างมั่นคง
ที่มา:ธีรยุทธ  สุวรรณประทีป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.