การจัดรถบรรทุกของและการใช้

Posted on : 23-10-2012 | By : Author | In : การขับรถเกียร์ธรรมดา

รถบรรทุก

1.  ตรวจดูน้ำหนักบรรทุกเสียก่อนทุกครั้ง  ถ้าบรรทุกของให้น้ำหนักเกินความต้านทานและกำลังรถ อาจทำให้เกิดการเสียหายหรือรถเสื่อมสภาพได้  สำหรับความต้านทานและกำลังรถ ผู้ที่ขับประจำเท่านั้นจะรู้สภาพของรถได้ดี

2.  ควรพิจารณาถึงความสะดวกของการเอาของขึ้นบรรทุกหรือขนลง  ถ้าได้รับความสะดวกเท่าใด อันตรายและเวลาก็ย่อมลดน้อยลงเท่านั้น

3.  การจัดวางสิ่งของ ควรจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งควรคำนึงถึง

-จัดวางให้บรรทุกของได้มากๆ ไม่เกะกะบริเวณพื้นที่

-ไม่เอนเอียง

-จัดวางให้ตั้งอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่ตกหล่นหรือเกิดการเสียหายได้

-จัดวางให้น้ำหนักบรรทุกอยู่ที่จุดกึ่งกลางของรถพอดี  สำหรับข้อนี้ ควรระวังรถที่บรรทุกของหนักๆ ส่วนของเล็กๆ น้อยๆ จะไม่มีปัญหาอะไร

-จัดวางให้ถูกต้องตามด้านที่กำหนดไว้คือ ด้านที่เขียนบอกไว้ว่าด้านนี้ขึ้นบน

4.  เมื่อบรรทุกของเรียบร้อยแล้วก็ควรตรวจดู คือ

-สปริง(แหนบ)ถ้าอ่อนตัวมากก็ควรลดน้ำหนักบรรทุกของลงอีก

-ยางล้อ ถ้ายางอ่อนตัวมากก็ควรลงน้ำหนักบรรทุกลงอีกเช่นกัน

5.  การผูกมัด  ถ้าจำเป็นต้องผูกมัดด้วยวัตถุ ที่มีความต้านทานรับน้ำหนักได้อย่างเพียงพอ และผูกมัดให้แน่นไม่หลุดหรือหลวมตัวได้ วัตถุผูกมัดอาจใช้

-เชือก

-เส้นเหล็กหรือลวดสลิง

-โซ่

        6.  การใช้รถ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษให้ถูกต้องตามหลักการด้วย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.