การจูนอัปเครื่องยนต์และการดูแลรถยนต์

Posted on : 13-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ความหมายของคำว่าจูนอัป

จูนอัปมีความหมายหลายอย่างสำหรับแต่ละคน บางคนให้ความหมายคือ การตรวจสอบเครื่องยนต์อย่างเร็วซึ่งครอบคลุมIฉพาะจุดที่มักเกิดปัญหาเท่านั้น บางคนกล่าวว่าคือการใช้เครื่องมือทดสอบในการวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ ทั้งหมดของเครื่องยนต์อย่างระมัดระวังและอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีความหมายว่าคือการปรับแต่งทุกสิ่งให้เป็นไปตามสเป็กและซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ที่สึกหรอทั้งหมด

ขั้นตอนการจูนอัป

การจูนอัปเครื่องยนต์จะดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนด ช่างเครื่องยนต์จำนวนมากใช้แบบฟอร์มซึ่งมีรายการต่าง ๆ กำหนดไว้ในการจูนอัป และตรวจสอบทีละรายการเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ลืมบางรายการ อย่างไรก็ตามแบบฟอร์มการจูนอัปทั้งหมดจะไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ขั้นตอนการจูนอัปยังขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีอยู่ ถ้ามีออสซิลโลสโคปหรือไดนาโมมิเตอร์ ก็จะนำมาใช้ในการจูนอัปด้วย ถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ การจูนอัปก็จะดำเนินด้วยวิธีที่ต่างกันออกไป

การจูนอัปและการดูแลรถยนต์

การจูนอัปช่วยทำให้หลายสิ่งกลับสู่สภาพที่เหมาะสมซึ่งได้แก่ ความสามารถในการขับขี่ กำลัง สมรรถนะ และช่วยประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวจะสูญเสียไปเนื่องจากการสึกหรอ การกัดกร่อน และการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์และระบบการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ในระหว่างการทำงานปกติของรถยนต์ สำหรับประเทศที่มีกฎหมายบังคับเกี่ยวกับการควบคุมไอเสียนั้น การจูนอัปจะรวมถึงการตรวจสอบระบบควบคุมไอเสียด้วย

ขั้นตอนการจูนอัปมีดังต่อไปนี้

1. ให้บริการและทดสอบแบตเตอรี่และมอเตอร์สตาร์ต ถ้าแบตเตอรี่มีไฟน้อยหรือมักจะมีปัญหาเรื่องไฟหมดอยู่เสมอ ให้ตรวจสอบระบบไฟชาร์จ ถ้าแบตเตอรี่เสียควรเปลี่ยนใหม่

2. ตรวจสอบสายพานขับเคลื่อน ถ้ามีสภาพเลวก็เปลี่ยนใหม่ หรือถ้าเป็นระบบสายพาน 2 เส้นก็ควรเปลี่ยนใหม่ทั้ง 2 เส้นพร้อมกัน ตั้งความดึงของสายพานให้เหมาะสมด้วยการใช้เกจความตึงสายพาน

3. ถ้าเครื่องยนต์เย็น ควรปล่อยให้ทำงานสักครู่หนึ่งจนกระทั่งเครื่องยนต์ร้อนถึงอุณหภูมิทำงานปกติ สังเกตว่ามีบัญหาเกิดขึ้นในช่วงการอุ่นเครื่องยนต์นี้หรือไม่

4. ต่อออสซิลโลสโคปเพื่อตรวจสอบปัญหาขัดข้องทางไฟฟ้า ตรวจสอบสภาพผิดปกติ ของระบบจุดระเบิดที่บนจอของออสซิลโลสโคป และดูว่ากระบอกสูบใดผิดปกติ

5. ทดสอบความดันอัดในกระบอกสูบ การรั่วไหลของกระบอกสูบและสุญญากาศในท่อร่วมไอดี สิ่งเหล่านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของเครื่องยนต์

ข้อสังเกต ถ้าปัญหาของเครื่องยนต์เกิดจากปัญหาทางกล การจูนอัปจะไม่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ นอกจากต้องซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ เช่น ปัญหาที่เกิดจากวาล์วไหม้ แหวนลูกสูบสึกหรอมากหรือหัก

6. เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ถ้าหมดอายุการใช้งาน ถ้าใช้หัวเทียนอันเดิมจะต้องทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพ ใช้ตะไบแต่งขั้วกลาง ตั้งระยะเขี้ยวให้เหมาะสม และทดสอบการทำงาน

7. สำหรับเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ (เครื่องยนต์ SI) ตรวจสอบระบบจุดระเบิด ใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบด้วยออสซิลโลสโคป ตรวจสอบสภาพของฝาครอบจานจ่ายโรเตอร์ และวงจรปฐมภูมิและทุติยภูมิ เปลี่ยนชิ้นส่วนเหล่านี้ใหม่ถ้าชำรุด สำหรับระบบจุดระเบิดแบบทองขาว ให้ทำความสะอาดและปรับหรือเปลี่ยนทองขาว หล่อลื่นบริเวณลูกเบี้ยวของจานจ่าย ตรวจสอบกลไกปรับล่วงหน้าแบบแรงเหวี่ยงและสุญญากาศ ปรับไทมิ่งจุดระเบิด

8. ตรวจสอบระบบจุดระเบิดอีกครั้งหนึ่งด้วยออสซิลโลสโคป สภาพผิดปกติที่พบในตอนแรกควรจะหายไปในครั้งนี้

9. ตรวจสอบวาล์วควบคุมความร้อนท่อร่วม (ถ้าใช้) ให้การหล่อลื่นวาล์วนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าวาล์วทำงานได้ดีอย่างอิสระ

10. ทดสอบปั๊มนํ้ามันเชิ้อเพลิงด้วยเครื่องทดสอบปั๊ม

11. เปลี่ยนหรือทำความสะอาดไส้กรองอากาศ ถ้าเครื่องยนต์มีกรองอากาศแบบควบคุมด้วยความร้อน ให้ตรวจสอบการทำงานของมัน

12. ตรวจสอบการทำงานของวาล์วปีกผีเสื้อ วาล์วจะต้องเปิดเต็มที่เมื่อเหยียบแป้นคันเร่งจนมิดถึงพื้นรถยนต์ ตรวจสอบระบบโช้กและระบบเดินเบาเร็ว ทำความสะอาดก้านต่อต่าง ๆ

13. ตรวจสอบข้อต่อหรือท่อสุญญากาศต่างๆ ของเครื่องยนต์ ถ้าชำรุดหรือมีรอยร้าวควรเปลี่ยนใหม่

14. ทำความสะอาดฝาปิดช่องเติมนํ้ามันหล่อลื่น ถ้าฝามีไส้กรองอยู่ภายใน

15. ตรวจสอบระบบหล่อเย็น ต้องแน่ใจว่าระบบมีปริมาณนํ้าหล่อเย็นมากเพียงพอ

16. ตรวจและเปลี่ยนวาล์ว PCV ไส้กรอง และท่อตามความจำเป็น

17. ถ้าเครื่องยนต์มิปั๊มอากาศ เปลี่ยนไส้กรองของปั๊ม (ถ้าใช้) ตรวจสอบท่อและข้อต่อของระบบ ถ้าชำรุดหรือมีรอยร้าวควรเปลี่ยนใหม่

18. ถ้าระบบควบคุมไอนํ้ามันใช้กรองอากาศในหม้อดักไอนํ้ามัน ให้เปลี่ยนไส้กรองใหม่

19. ตรวจสอบระบบจุดระเบิดควบคุมด้วยห้องเกียร์ ถ้ารถยนต์ติดตั้งระบบนี้

20. สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้การไหลเวียนก๊าชไอเสีย ให้ตรวจสอบและทำความสะอาดวาล์ว EGR และช่องไอเสีย

21. ปรับวาล์วใหม่ถ้าจำเป็น (ผู้ผลิตบางรายแนะนำให้ทำจุดนี้ก่อนขั้นตอนอื่นๆ)

22. ปรับรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ ตรวจสอบปริมาณ HC และ CO ในก๊าซไอเสีย ปรับส่วนผสมใหม่ถ้าเป็นไปได้

23. ถ้าเครื่องยนต์ติดตั้งเทอร์โบชาร์จเจอร์ ตรวจสอบการทำงานของประตูไอเสีย ปฏิบัติตามคำแนะนำของหนังสือคู่มือผู้ผลิต

24. เปลี่ยนนํ้ามันหล่อลื่นและกรองนํ้ามันหล่อลื่นเมื่อครบกำหนดเวลา

25. ในขณะที่รถยนต์อยู่บนอุปกรณ์ยกหรืออยู่บนหลุม ควรตรวจสอบระบบไอเสียเกี่ยวกับการรั่วไหล และตรวจดูการหลวมของสลักเกลียว จุดที่เกิดสนิม และความเสียหายอื่น ๆ ใต้ท้องรถยนต์

26. ทดสอบรถยนต์บนไดนาโมมิเตอร์หรือบนถนน ตรวจสอบความสามารถในการขับขี่กำลัง และการเดินเบา ปัญหาที่ตรวจพบอาจจำเป็นต้องตรวจสอบและการให้บริการชิ้นส่วนหรือระบบอื่น ๆ เพิ่มเติม

ข้อสังเกต รายการดังต่อไปนี้ ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการจูนอัป แต่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ในการบำรุงรักษาและดูแลรถยนต์ ตรวจสอบแต่ละรายการในการทดสอบบนถนนหรือบน ไดนาโมมิเตอร์

27. ตรวจสอบเบรกเกี่ยวกับการเบรกที่สมํ่าเสมอและเพียงพอต่อการหยุดรถยนต์

28. ตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยวเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งจะต้องเคลื่อนไหวอย่างราบเรียบ และไม่ติดขัด ตรวจสอบระยะฟรีในระบบซึ่งอาจจะมากเกินไป

29. ตรวจสอบความดันลมในยางและการสึกหรอผิดปกติของยาง การสึกหรอผิดปกติของยางอาจหมายถึงมีปัญหาในระบบช่วงล่าง ควรตั้งศูนย์ล้อใหม่

30. ตรวจสอบระบบช่วงล่างเกี่ยวกับความหลวม ระยะฟรีมากเกินไป หรือการสึกหรอ

31. ตรวจสอบไฟหน้าและแตร เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้เป็นปกติ เปลี่ยนหลอดไฟที่ขาด ปรับทิศทางไฟหน้าใหม่ถ้าจำเป็น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.