การซ่อมคลัช แบบ Heli- Grip

Posted on : 28-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

บริษัทผู้ผลิตอิสระหลายแห่งได้ใช้คลัชแบบ Heli-grip บริษัทไครสเล่อรก็ใช้คลัชแบบนี้แทนการใช้ Clutch Plate คลัชแบบ Heli-Grip ใช้แหวนความฝืดปากตัด (Split Friction Ring) และสปริงเฉียง (Helical Spring) ในการที่จะต่อให้ Clutch Hub และชุดพูลเล่ย์เป็นชุดเดียวกัน
ชุดฟิลด์คอยล์ของคลัชแบบนี้เป็นแบบฟิลด์คอยล์อยู่กับที่ ทั้งชุดฟิลด์คอยล์และฝาครอบซีล ยึดอยู่ด้วยสกรู 3 ตัว


ภาพที่ 15-1 ส่วนประกอบของคลัชแบบ Heli-Grip
เครื่องมือ
คีมถ่างแหวนล๊อค ไขควง โบลท์ NC ขนาด 5/8 นิ้ว พูลเล่อร์ หรือเครื่องอัดแบบตั้งตีะขนาดเล็ก
วัสดุ ขดฟิลด์คอยล์ แบริ่ง แหวนความฝืด (Friction Ring) หรือสปริงเฉียง (Helical Spring)
ทดสอบฟิลด์คอยล์ที่คลัช
1. ถอดสายฟิลด์คอยล์ออกก่อน
2. ต่อแอมมิเตอร์ข้างหนึ่งไปยังขั้วบวกของแบตเตอรี่
3. สายอีกข้างหนึ่งของแอมมิเตอร์ต่อเข้ากับสายฟิลด์คอยล์ เพื่อหากระแสที่ใช้ในฟิลด์คอยล์
ก. สำหรับไฟ 12 โวลท์ ยอมให้มีกระแสตกคร่อมภายในขดฟิลด์คอยล์ 2.7-3.1 แอมแปร์
ข. ถ้าอ่านค่าได้ 0 แสดงว่า วงจรภายในฟิลด์คอยล์ขาด
ค. หากกระแสสูงกว่า 3.1 แอมแปร์ แสดงว่าเกิดการลัดวงจรในฟิลด์คอยล์
ง. หากไม่อยู่ในกฎเกณฑ์นี้ให้เปลี่ยนฟิลด์คอยล์ใหม่
วิธีการถอดชุดคลัช
1. ถอดสายพานออกจากคอมเพรสเซอร์
2. ถอด Cap Screw ออกจากเพลาคอมเพรสเซอร์
3. ใส่ Cap Screw ขนาด 5/8 NC ลงไปในร่องเกลียวของ Clutch Rotor แล้วกวดสกรูเข้าไปจนยันกับเพลาของคอมเพรสเซอร์ และกวดต่อไปจนกระทั่งโรเตอร์หลุดจากเพลา
4. คลายสกรูที่ยึดชุดฟิลด์คอยล์ออก และถอดชุดฟิลด์คอยล์ออกจากคอมเพรสเซอร์

ถอดชุดคลัชพูลเล่ย์
1. ถอดแหวนล๊อคซึ่งอยู่ด้านหลัง Clutch Hub ออก
2. เอาด้านหน้าของ Hub คว่ำลงแล้ว ใช้ที่ดูด ดูดเอาชุดพูลเล่ย์
ออก หรือใช้ Arbor press ก็ได้
3. กด Hub ออกจากพูลเล่ย์
4. จากด้านหน้าของ Hub ถอดสกรู 3 ตัวที่ยึดสปริงเฉียงออก


ภาพที่ 15-2 การถอดชุด Hub
5. ใช้ไขควงงัดที่ด้านปลายของสปริงเบาๆ แล้วหมุนสปริง ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดสปริงออกจาก Hub
6. ถอด Split Friction Ring ออกจากโรเตอร์
7. ถอดแหวนล๊อคแบริ่งออกจากโรเตอร์


ภาพที่ 15-3 การประกอบชุด Hub กับเรือนพูลเล่ย์


ภาพที่ 15-4 การใส่เฮลิคัล-สปริง (Helical-Sprig)
8. คว่ำหน้าพูลเล่ย์ลงบน Arbor press กด Arbor press ลงบนขอบด้านในของแบริ่งเพื่อถอดแบริ่งออกจากตัวโรเตอร์
การประกอบคลัชพูลเล่ย
1. ตรวจชิ้นส่วนทุกชิ้นว่ามีชิ้นใดสึกหรอหรือชำรุดมากหรือไม่ หากพบว่าชำรุดเสียหายมากต้องเปลี่ยนใหม่
2. ประกอบชุดคลัชพูลเล่ย์ โดยวิธีเดียวกับการถอด แต่ทำตรงกันข้าม
หมายเหตุ : ปลายของเฮลิคัลสปริง (สปริงเฉียง) ควรจะอยู่ในแนวราบระดับเดียวกับหน้าของ Hub

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.