การดูแลและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น

Posted on : 29-12-2013 | By : Author | In : การขับรถยนต์

รถยนต์ของคุณต้องการการเอาใจใส่ และบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีสภาพดีอยู่เสมอ
ส่วนหนึ่งสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามหนังสือคู่มือ กิจวัตรการตรวจสอบนํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้า ยาง และความดันของลมยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนการเดินทางไกลจะช่วยให้เกิดความ ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย และยืดอายุเครื่องยนต์
คุณจะพบว่าการตรวจสอบเบรกและเครื่องยนต์เป็นประจำโดยช่างผู้ชำนาญ สามารถประหยัดเวลาและเงินได้ดี
การเพิกเฉยต่อการบำรุงรักษาส่วนที่สำคัญ เช่น ระบบเบรก และพวงมาลัยจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
การตรวจสอบเป็นประจำ
น้ำมันเชื้อเพลิง
สังเกตดูมาตรวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงบนแผงหน้าปัด รถยนต์ส่วนมากยังคงมีนํ้ามันเชื้อเพลิงเหลืออยู่ในถังถึงแม้มาตรจะแสดงว่านํ้ามันหมดถังแล้วก็ตาม หลีกเลี่ยงการใช้นํ้ามันส่วนนี้ ซึ่งเป็นส่วนของกรณีฉุกเฉิน
คุณควรเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เต็มถังก่อนที่จะถึงขีดนี้ มิฉะนั้นนํ้ามันเชื้อเพลิงส่วนก้นถังซึ่งมักสกปรกจะถูกดูดไปใช้งาน
รถยนต์บางคันมีไฟเตือนแสดงให้ทราบเมื่อนํ้ามันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ ไฟเตือนอาจกะพริบก่อนในตอนแรก แล้วจะสว่างอยู่ตลอดไปใน ขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงหมด อย่าปล่อยให้นํ้ามันเชื้อเพลิงในถังต่ำเกินไป เพราะจะเป็นผลเสียต่อเครื่องยนต์ ควรเติมให้เต็มอยู่เสมอ ถ้านํ้ามันเชื้อเพลิงหมด จะก่อให้เกิดความไม่สะดวกและเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
เมื่อคุณขับขี่บนทางด่วน หรือบนทางหลวง คุณต้องแน่ใจว่ามีนํ้ามันเชื้อเพลิงในถังมากเพียงพอ
การขับขี่ด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้นจะสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น คุณต้องเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของคุณ เช่น เครื่องยนต์เบนซินใช้นํ้ามันซูเปอร์หรือไร้สารตะกั่ว คุณจะต้อง ทราบก่อนเสมอและเติมให้ถูกต้อง เพราะอาจมีผลเสียต่อวาล์ว และฝาสูบเมื่อเติมผิดประเภท เพราะว่าเชื้อเพลิงเผาไหม้ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน
ถ้ารถยนต์ของคุณระบุว่าสามารถใช้กับนํ้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วได้ก็ควรใช้ไร้สารตะกั่ว เพราะจะช่วยให้บรรยากาศแวดล้อมดีขึ้น สิ่งนี้สามารถตรวจสอบได้จากคู่มือผู้ใช้รถยนต์ ส่วนมากแล้วรถยนต์รุ่นใหม่สามารถใช้กับนํ้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว รถยนต์รุ่นเก่าบางประเภทยังต้องใช้กับนํ้ามันเบนซินที่มีสารตะกั่ว
รถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดก๊าชพิษ (catalytic converter) จะต้องใช้กับนํ้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วเท่านั้น นํ้ามันเชื้อเพลิงเพียงถังเดียวสามารถทำลายระบบทั้งหมดอย่างถาวร
เครื่องยนต์ดีเซล
นํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล มีมลพิษน้อย ถ้าปรับแต่งเครื่องยนต์ได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่เติมนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล ระมัดระวังอย่าให้หกลงพื้น เพราะจะทำให้พื้นลื่น
ระมัดระวังอย่าเติมนํ้ามันเบนซินลงในเครื่องยนต์ดีเซล หรือเติมนํ้ามันดีเซลในเครื่องยนต์เบนซิน คุณจะต้องเข้าปั๊มให้ถูกต้องเพราะ พนักงานอาจไม่ได้เตือนคุณ
น้ำมันหล่อลื่น
นํ้ามันหล่อลื่นมีความจำเป็นต่อการหล่อลื่นเครื่องยนต์ คุณต้องรักษาระดับนํ้ามันหล่อลื่นให้ตรงกับที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนด ตรวจสอบก้านวัดระดับนํ้ามันหล่อลื่นเป็นประจำ และเติมให้เต็มถึงขีดกำหนดเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจะเดินทางไกล โดยทั่วไปก้านวัดจะมีขีด สองขีด คือขีดบนขีดล่าง ระดับนํ้ามันหล่อลื่น ควรอยู่ใกล้กับขีดบน
คำเตือน
นํ้ามันหล่อลื่นเป็นสารอันตรายต่อผิวหนัง ดังนั้น ควรรีบล้างมือทันทีเมื่อสัมผัสกับนํ้ามันหล่อลื่น และเก็บภาชนะบรรจุนํ้ามันไว้ห่างไกลจากเด็ก
คุณต้องใช้ผ้าที่สะอาด และแห้งสำหรับการเช็ดก้านวัดระดับนํ้ามันหล่อลื่น
ต้องแน่ใจว่ารถยนต์ จอดบนพื้นระดับ ไม่ใช่บนพื้นเอียง
มองหาก้านวัดระดับนํ้ามันหล่อลื่นบนเสื้อสูบของรถยนต์
ถ้ารถยนต์ของคุณใช้เกียร์อัตโนมัติ คุณต้องตรวจสอบก้านวัดระดับนํ้ามันเกียร์อัตโนมัติด้วย โดยปฏิบัติตามคู่มือรถยนต์
ถ้าไฟเตือนความดันนํ้ามันหล่อลื่นสว่างขึ้นหรือมาตรแสดงความดันนํ้ามันหล่อลื่นต่ำเกินไป คุณควรหยุดการขับขี่แล้วตรวจสอบ ระดับนํ้ามันหล่อลื่นโดยเร็ว
ปริมาณนํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้นั้นขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องยนต์ปริมาณการสึกหรอของเครื่องยนต์ และลักษณะการขับขี่ของคุณ
อย่าขับขี่รถยนต์เมื่อระดับนํ้ามันหล่อลื่นต่ำกว่าขีดล่างของก้านวัด เครื่องยนต์อาจเสียหายได้
อย่าเติมนํ้ามันหล่อลื่นจนมีระดับสูงเกินขีดบนของก้านวัด เพราะความดันนํ้ามันหล่อลื่นจะเพิ่มขึ้นจนอาจทำให้ซีลแหวนกันนํ้ามัน และปะเก็นต่างๆ เสียหาย และทำให้นํ้ามันเครื่องรั่วไหล
การเปลี่ยนนํ้ามันหล่อลื่น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ถ้าคุณขับขี่ระยะใกล้ๆ เป็นประจำควรเปลี่ยนนํ้ามันบ่อยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสภาพแวดล้อมมีฝุ่นละอองมาก อย่าลืมเปลี่ยนกรองนํ้ามันหล่อลื่นด้วยทุกครั้งที่เปลี่ยนนํ้ามันหล่อลื่น
นํ้ามันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ต้องทำหน้าที่หลายประการที่ความดันสูงและอุณหภูมิสูงถึง 300 องศาเซลเซียส คือ
-ช่วยต้านการสึกหรอของชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
-ช่วยทำลายกรดกัดกร่อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้นํ้ามันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์
-ช่วยหล่อเย็นเครื่องยนต์
-ต้องทนทานต่อการปนเปื้อนจากนํ้ามันเชื้อเพลิง และสิ่งสกปรกอื่นๆ
ต้องแน่ใจว่าคุณใช้น้ำมันหล่อลื่นตามที่ผู้ผลิตกำหนด
รถยนต์ส่วนมากมีส่วนเก็บนํ้ามันหล่อลื่นสำหรับเกียร์แยกต่างหาก นํ้ามันเกียร์มีสูตรพิเศษสำหรับใช้ในห้องเกียร์ คุณควรใช้นํ้ามันเกียร์ตามที่ผู้ผลิตกำหนด
เมื่อนำรถยนต์เข้ารับบริการควรตรวจสอบระดับนํ้ามันเกียร์ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันใหม่บ่อยนัก
เมื่อคุณถอดหรือเปลี่ยนกรองนํ้ามันหล่อลื่น/ปลั๊ก ระดับ ต้องแน่ใจว่าใช้ขนาดถูกต้อง ถ้าใช้ไม่ถูกต้องหรือมีบางสิ่งร่วงหล่นเข้าไปในห้องเกียร์ ห้องเกียร์อาจเสียหายอย่างหนัก
รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้ามักจะมีการป้อนนํ้ามันหล่อลื่นแยกจากกันสำหรับชุดเฟืองท้ายและห้องเกียร์ แต่ส่วนมากมีกรองนํ้ามัน/ปลั๊กระดับร่วมกันและใช้นํ้ามันเกียร์พิเศษเติมในห้องเกียร์
รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง มีกรองนํ้ามันหล่อลื่น/รูระดับที่ด้านหลังของดิฟเฟอเรนเชียล (บนเพลาท้าย) ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายเมื่อยกรถยนต์สูงขึ้น แต่อย่าลืมว่าต้องรักษาระดับของรถยนต์ไว้ นํ้ามันเกียร์กับนํ้ามันเฟืองท้ายมักจะแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมื่อเฟืองท้ายเป็นไฮปอยด์เกียร์ จะต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเฉพาะไฮปอยด์เกียร์ โดยเฉพาะตามที่กำหนดในคู่มือ
น้ำ
นํ้าช่วยให้เครื่องยนต์เย็นตัวลงอย่างเหมาะสม รถยนต์ปัจจุบันมักใช้นํ้ายาผสมกับนํ้าเพื่อทำเป็นสารหล่อเย็น นํ้ายาที่ผสมกับนํ้าช่วยป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งจะช่วยลดการเกิดสนิม และยืดอายุระบบหล่อเย็น ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนเดินทางไกล ปัจจุบันระบบหล่อเย็นมักมีถังนํ้าสำรองซึ่งต่อกับหม้อนํ้า โดยตรง คุณสามารถเติมนํ้าลงในถังนํ้าสำรองได้โดยตรง และเติมให้ถึงขีดกำหนด โดยไม่ต้องเปิดฝาหม้อนํ้า ถ้าต้องเติมนํ้าหล่อเย็นบ่อย เกินไป จะแสดงถึงความบกพร่องในระบบหล่อเย็น ควรนำรถยนต์ไปตรวจสอบ
คำเตือน
อย่าเปิดฝาหม้อนํ้าเมื่อเครื่องยนต์ร้อน และอย่าเติมนํ้าเย็นทันทีเมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัด
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
ตรวจสอบระดับนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์เป็นประจำ และตรวจสอบหลังจากดับเครื่องยนต์แล้ว ระดับของนํ้ามันพวงมาลัย เพาเวอร์จะต้องอยู่ระหว่างขีดต่ำสุดและสูงสุด อย่าให้เครื่องยนต์ทำงานโดยไม่มีนํ้ามันพวงมาลัยในปั๊มนํ้ามัน เพราะจะทำให้ปั๊มเสียหาย หรือปั๊มอาจติดตายได้
กรองอากาศ
เปลี่ยนที่กรองอากาศ ตามช่วงเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด คุณควรเปลี่ยนที่กรองอากาศเร็วขึ้นถ้าใช้งานในบริเวณที่มีฝุ่นละอองมากกว่าปกติ
เครื่องยนต์โอเวอร์เฮดแคมชาฟต์ (มีเพลารางลิ้นอยู่ด้านบนของลูกสูบ)
เครื่องยนต์ชนิดนี้ต้องเปลี่ยนสายพานขับตามที่ผู้ผลิตกำหนด มิฉะนั้นถ้าสายพานขาดแล้วจะก่อความเสียหายอย่างมากต่อ เครื่องยนต์
เบรก
เบรกเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของความปลอดภัยในการขับขี่
เบรกเท้าเป็นเบรกหลัก ในการใช้งาน ถ้าคุณรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในประสิทธิภาพ เช่น เบรกมีอาการหยุ่นตัวหรือหย่อน ได้ในขณะเหยียบแป้นเบรก ควรให้ช่างเบรกตรวจสอบเบรกมีความสำคัญมาก คุณไม่ควรเพิกเฉย
คุณควรทดสอบเบรกทุกวันโดยเลือกสถานที่ที่เหมาะสมบนถนนสำหรับการทดสอบ ถ้าเบรกมีเสียงดังหรือรถยนต์หันไปข้างใดข้างหนึ่งเมื่อเบรก ควรปรึกษากับช่างผู้ชำนาญ
ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรกเป็นประจำ ระดับนํ้ามันเบรกควรเติมถึงระดับที่กำหนดอยู่เสมอดูคำแนะนำจากหนังสือคู่มือ
เบรกมือก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง ปรับระดับเบรกมือใหม่ให้เหมาะสมเมื่อคันเบรกสูงเกินกำหนด
การตรวจสอบเบรก และปรับตัวตามช่วงเวลากำหนดจะช่วยให้เบรกของคุณมีความปลอดภัย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในหนังสือคู่มือ
การปรับตั้งหรือเปลี่ยนผ้าเบรกต้องให้เป็นหน้าที่ของช่างผู้ชำนาญงานเท่านั้น
ไฟเตือน
รถยนต์บางคันมีไฟเตือนที่แสดงสภาพของเบรก ถ้าไฟเตือนสว่างขึ้น ต้องแน่ใจว่าเบรกของคุณยังคงทำงานได้ดีอยู่ และควรขับขี่รถยนต์ไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด ถ้าสงสัยอย่าขับขี่รถยนต์
เบรก ABS
ถ้ารถยนต์ของคุณใช้เบรก ABS ก็จะมีไฟเตือนของระบบเช่นกัน ถ้าไฟเตือนแสดงปัญหา ควรนำรถยนต์เข้าศูนย์ตรวจสอบทันที
ถ้าคุณขับขี่บนทางด่วน และมีความสงสัยว่าเบรกอาจมีปัญหา ควรออกจากทางด่วนในทางออกถัดไป และขับขี่อย่างระมัดระวังไปยังอู่ซ่อมเบรกหรือศูนย์บริการ
ไฟหน้า
ไฟหน้าต้องมีตำแหน่งเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความระคายเคือง ต่อผู้ใช้ถนนรายอื่น และช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ไกลเพียงพอ
ไฟทุกดวงต้องสะอาด และมีสภาพดีต่อการทำงาน และให้ความสว่างสม่ำเสมอ
ไฟเลี้ยว
ไฟเลี้ยวต้องทำงานตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องและมองเห็นได้อย่างชัดเจน การกะพริบของไฟเลี้ยวประมาณ 1-2 ครั้งต่อวินาที
นอกจากนี้ให้ตรวจสอบการทำงานของไฟท้าย ไฟเบรก ไฟฉุกเฉิน ทุกครั้งที่ใช้รถยนต์ การตรวจสอบอาจใช้การสะท้อนแสงจากผนังกำแพงช่วยก็ได้ หรือให้ผู้อื่นช่วยดูให้
เป็นแนวความคิดที่ดีที่จะมีหลอดไฟอะไหล่ไว้ในรถยนต์ โดยตรวจสอบการเปลี่ยนในหนังสือคู่มือรถยนต์
อุปกรณ์ปัดน้ำฝนและน้ำล้างกระจก
ตรวจสอบกลไกของอุปกรณ์ปัดนํ้าฝน นํ้าล้างกระจก ต้องมีนํ้าในถังมากเพียงพอ นํ้าล้างกระจกมีความสำคัญมากเมื่อสภาพถนนเปียกและสกปรก ถ้ากระจกหน้าสกปรกมาก ควรใช้นํ้าสำรอง และฟองนํ้า ล้างสิ่งสกปรกออกไป
ตรวจสอบใบปัดนํ้าฝน ถ้าสึกหรอหรือเสียหายควรเปลี่ยนใหม่ ถ้าไฟหน้าของคุณมีอุปกรณ์ปัดนํ้าฝนด้วย ก็ให้การดูแลเช่นเดียวกัน
แตร
ตรวจสอบแตรว่าทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีเสียงดังปกติ
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่บางแบบไม่ต้องดูแลรักษาเพราะเป็นแบบปิดผนึก การยึดสายไฟที่ขั้วแบตเตอรี่ต้องแน่นเพียงพอ ต้องสะอาด และทาด้วยจาระบีบางๆ ถ้าเป็นแบตเตอรี่ธรรมดาซึ่งต้องตรวจสอบระดับของเหลว ภายในแบตเตอรี่เสมอ ของเหลวในแบตเตอรี่ต้องมีระดับสูงเพียงพอและท่วมแผ่นธาตุ ถ้าระดับของเหลวต่ำลง ควรเติมด้วยนํ้ากลั่น ซึ่งเป็นนํ้าสะอาด อย่าเติมมากเกินไปจนล้นออกมา ดูคู่มือการใช้รถยนต์
ตรวจสอบยาง
ตรวจสอบการสึกหรอ ถ้าไม่สม่ำเสมอทั้งด้านตามยาวและตามขวาง ซึ่งอาจเนื่องมาจากความบกพร่องของกลไกบางอย่าง
ล้ออาจไม่ได้ศูนย์หรือไม่สมดุล หรือมีความบกพร่องในระบบบังคับเลี้ยว ระบบกันกระเทือน หรือระบบเบรก
ควรนำรถยนต์ไปตรวจสอบและแก้ไขจุดบกพร่อง ถ้าสึกหรอมากก็ให้เปลี่ยนยางใหม่
การตรวจสอบสภาพยางนั้น อย่าลืมตรวจสอบแก้มยางด้านในด้วย
การบังคับเลี้ยว
ในระบบพวงมาลัย ถ้ามีความสงสัยว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ควรนำรถยนต์เข้าตรวจสอบทันทีโดยไม่เพิกเฉย สังเกตการขยับตัวมากเกินไปหรือความหลวมของพวงมาลัย
กันกระเทือน
ตรวจสอบสภาพของโช้กอัพ (ก้านสูบรับแรงกระแทก) ตรวจสอบร่องรอยการรั่วไหลของนํ้ามันที่ตัวโชักอัพ ถ้าโช้กอัพมีปัญหาจะทำให้ยากแก่การควบคุมรถยนต์และอันตรายสูง
การค้นหาปัญหาขัดข้องและการแก้ไขเบื้องต้น
คุณสามารถขอคำแนะนำที่ละเอียดได้จากช่างผู้ชำนาญงานหรือ หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุง
ต่อไปนี้เป็นเพียงคำแนะนำสั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการหาและแก้ไขปัญหาเล็กน้อยบางประการที่สามารถแก้ไขได้ไม่ยาก แต่ เครื่องยนต์ที่ยุ่งยากซึ่งใช้ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์สมัยใหม่จะต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการรับประกันของรถยนต์มีผลบังคับ
ข้อควรจำ
การป้องกันดีกว่าการแก้ไข ควรให้การบำรุงรักษาตามกำหนดและถ้าสงสัยว่ามีสิ่งใดบกพร่องเกิดขึ้น ควรปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญทันที
ตรวจวัดระดับของระบบตามช่วงเวลาที่กำหนด
เปลี่ยนเครื่องกรองต่างๆ และหัวเทียนตามช่วงเวลาที่กำหนด
อย่าขับขี่เมื่อรถยนต์มีอาการผิดปกติหรือเพิกเฉยต่อเสียงดังผิดปกติที่เกิดขึ้น
อย่าขับขี่เมื่อคุณคาดว่าปัญหาอาจรุนแรง
อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น ให้แก่ช่างผู้เชี่ยวชาญฟังอย่างแจ่มชัด เพื่อค้นหาสาเหตุ

ปฏิบัติตามคำแนะนำจากหนังสือคู่มือเสมอ
ผู้ให้การซ่อมบำรุงควรเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
อุปกรณ์และเครื่องมือจำเป็นที่ควรมีไว้ในรถยนต์
-ประแจถอดล้อ
-แม่แรงยกรถยนต์
-ชุดประแจปากตาย และไขควง
-คีม
-สายพ่วงแบตเตอรี่
-สายไฟ
-หลอดไฟและฟิวส์อะไหล่
-อุปกรณ์ดับเพลิง
-ชุดปฐมพยาบาล
-ไฟฉาย
-ผ้าขนหนู
อาการบกพร่องพื้นฐานที่สามารถรู้สึกได้

อาการ

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้

การแก้ไข

เบรก

 

 

1. รถยนต์หันไปข้างใดข้างหนึ่งเมื่อเบรก

1.1 ปรับเบรกไม่เหมาะสม

1.1 พบช่างผู้ชำนาญ

2. ไฟเตือนสว่างขึ้น

2.1 ผ้าเบรคสึกหรอมาก

2.2 มีปัญหาในระบบ

2.3 น้ำมันเบรกต่ำเกินไป

2.1 พบช่างผู้ชำนาญ

2.2 พบช่างผู้ชำนาญ

2.3 เติมให้เต็ม

3. เบรกไม่ค่อยอยู่บนถนนปกติ

3.1 ชิ้นส่วนบางอย่างเสียหาย

3.2 ปรับเบรกไม่เหมาะสม

3.1 พบช่างผู้ชำนาญ

3.2 พบช่างผู้ชำนาญ

4. เบรกมือไม่ทำงาน

4.1 ปรับเบรกมือไม่เหมาะสม

4.1 พบช่างผู้ชำนาญ

ไฟต่างๆ

 

 

1. ไฟไม่สว่าง

1.1 หลอดขาด

1.2 ฟิวส์ขาด

1.1 ตรวจสอบและเปลี่ยนใหม่

1.2 ตรวจสอบและเปลี่ยนใหม่

2. ไฟเลี้ยวทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงาน

2.1 หลอดขาด

2.2 รีเลย์เสีย

2.1 ตรวจสอบและเปลี่ยนใหม่

2.2 ตรวจสอบและเปลี่ยนใหม่

3. ไฟหน้าไม่ทำงาน

3.1 ชิ้นส่วนบางอย่างมีปัญหา

3.1 ตรวจสอบและเปลี่ยนใหม่

ยางและพวงมาลัย

 

 

1. พวงมาลัยหนักหรือแกว่ง

1.1 ยางแบน

1.2 ระบบเพาเวอร์บกพร่อง

1.1 เปลี่ยนล้อใหม่ซ่อม/เปลี่ยนยาง

1.2 พบช่างผู้ชำนาญ

2. พวงมาลัยสั่นที่ความเร็วรถความเร็วใดความเร็วหนึ่ง

2.1 ล้อหน้าไม่สมดุล

2.1 พบช่างผู้ชำนาญ

เครื่องยนต์

 

 

1. จุดระเบิดไม่ครบทุกสูบหรือไม่ทำงาน

1.1 บกพร่องในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงหรือระบบไฟฟ้า

1.2 หัวเทียนบอด

1.1 ตรวจสอบข้อต่อต่างๆ และพบช่างผู้ชำนาญ

1.2 ตรวจสอบและเปลี่ยนใหม่

2. สตาร์ตไม่ติด

2.1 ไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิง

2.2 วงจรไฟฟ้ามีความชื้น

2.1 ตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง

2.2 ใช้สเปรย์ลดความชื้น

3. มอเตอร์สตาร์ตไม่ทำงาน

3.1 แบตเตอรี่ไฟหมด

3.1 เปลี่ยนแบตเตอรี่ใช้สายพ่วง หรือใช้การเข็นช่วยสตาร์ต

4. ได้ยินเสียงกริ๊กของมอเตอร์สตาร์ตหรือโซลีนอยด์

4.1 มอเตอร์สตาร์ตติดขัด

4.1 โยกรถยนต์ไปมา เพื่อปลดการติดขัดโดยเข้าเกียร์ไว้และปิดสวิตช์กุญแจ หรือใช้ประแจช่วยหมุนมอเตอร์สตาร์ต

5. เสียงแหลมดังมาจากบริเวณเครื่องยนต์

5.1 สายพานลื่นไถล

5.1 ปรับหรือเปลี่ยนใหม่

6. เครื่องยนต์ร้อนจัด

6.1 สายพานหย่อน/ขาด

6.2 ท่อน้ำรั่ว

6.3 ฟิวส์พัดลมหม้อน้ำขาด

6.1 ปรับสายพาน

6.2 เปลี่ยนท่อใหม่

6.3 เปลี่ยนฟิวส์

ที่มา:ธีรยุทธ  สุวรรณประทีป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b4%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179