การตรวจบริการชุดคลัทช์ แบบสปริงไดอะแฟรม

Posted on : 25-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

INSPECTION AND SERVICE OF DIAPHRAM SPRING
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถตรวจอุปกรณ์ของชุดกดคลัทช์ แบบสปริง ไดอะแฟรมได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
ชุดกดคลัทช์
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้น
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า กำลังของเครื่องยนต์ที่ส่งผ่านไปยังกระปุกเกียร์ เพลากลาง ชุดเฟืองท้าย เพลาข้าง และล้อนั้น ถูกส่งผ่านมาด้วยความฝิดของแผ่นคลัทช์
ในระยะแรกของการสิ้นสุดการส่งแรงและเริ่มส่งแรง (เหยียบคลัทช์ และปล่อยคลัทช์) จะทำให้เกิดการลื่นไถล ระหว่างผิวสัมผัสของแผ่นคลัทช์ แผ่นกดคลัทช์ และล้อช่วยแรงนั้นคือจะทำให้มีการสึกหรอ หรือชำรุดเสียหายที่หน้าสัมผัสทั้งหมดของชุดคลัทช์ ดังนั้นเมื่อมีการบริการชุดคลัทช์ จะต้องตรวจบริการดังนี้
ลำดับขั้นการปฏิบิติงาน
ก่อนทำการตรวจอุปกรณ์ต่างๆ ของชุดคลัทช์ ต้องตรวจผิวสัมผัสให้สะอาด แล้วตรวจดูรอยสึก รอยขีดข่วนและรอยแตก รอยไหม้ของหน้าสัมผัสของล้อช่วยแรงและแผ่นกดคลัทช์อาจจะแก้ไขได้ ความไม่ราบเรียบเล็กๆ น้อยๆ ที่พบนี้ อาจจะแก้ไขได้โดยใช้กระดาษทรายขัด

ชุดคลัทช์1

รูปส่วนประกอบของแผ่นคลัทช์

ชุดคลัทช์2

รูปการวัดความหนาของผ้าคลัทช์

ชุดคลัทช์3

รูปการวัดการแกว่งของผ้าคลัทช์
การตรวจแผ่นคลัทช์

๑. ตรวจความล้าและความเสียหายของสปริงทอร์ชั่น (Torsion spring) ตรวจการคลายระหว่างสปริงทอร์ชั่นกับแผ่นคลัทช์
ถ้าพบว่า สปริงเสียหายหรือหลวม จะต้องเปลี่ยนคลัทช์แผ่นใหม่
๒. ถ้าพบว่า ผิวสัมผัสของแผ่นคลัทช์เปียกชื้นด้วยน้ำมันจะต้องเปลี่ยนคลัทช์ใหม่
ในกรณนี้ ให้ตรวจสอบฝาครอบลูกปืนตัวหน้าของเกียร์ กันรั่วเพลาข้อเหวี่ยงตัวหลัง ตลอดจนลูกปืนนำเพลา
๓. ถ้าพบว่า หน้าสัมผัสของแผ่นคลัทช์มีรอยสึกที่ไม่ราบเรียบสม่ำเสมอ และถ้าวัดความสึกหรอตรงหัวหมุดย้ำ ด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์เพื่อหาค่าความหนาของผ้าคลัทช์ ถ้าวัดค่าความหนาได้ต่ำกว่า ๐.๓ มม. (๐.๐๑๒) ให้เปลี่ยนแผ่นคลัทช์ใหม่
๔. ตรวจการแกว่งของแผ่นคลัทช์ แผ่นคลัทช์ที่จะประกอบเข้ากับรถ ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่จะต้องตรวจค่าการแกว่งเสียก่อนทุกครั้ง
ถ้าพบว่า แผ่นคลัทช์แกว่งเกิน ๐.๕ มม. (๐.๐ ๑๕๘) จะต้องเปลี่ยนแผ่นคลัทช์ หรือเพลาคลัทช์ใหม่
๕. ตรวจความคล่องตัวระหว่างร่องคลัทช์ภายนอก (External spline) กับดุม คลัทช์ โดยการเคลื่อนแผ่นคลัทช์เข้าออก แผ่นคลัทช์จะต้องเคลื่อนที่อย่างราบเรียบตลอด ในร่องเฟือง

ชุดคลัทช์4

รูปการวัดความสูงของปลายนิ้วคลัทช์

ชุดคลัทช์5

รูปการดัดปลายนิ้วคลัทช์
ชุดฝาครอบแผ่นคลัทช์
๑. ตรวจรอยสึกหรอที่ปลายนิ้วของหวีคลัทช์ ถ้าพบว่ามีการสึกหรอมาก ให้เปลี่ยนชุดกดคลัทช์ใหม่ทั้งชุด
๒. ตรวจความสูงของไดอะแฟรม ณ ตำแหน่งดังต่อไปนี้
ก. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ ดังรูป เข้ากับชุดกดคลัทช์ แล้วนส่วนประกอบทั้งชุดไปวางบนโต๊ะทำงาน
ข. วัดความสูงของระยะ A ที่ปลาย หวีคลัทช์ ทุกจุดด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier caliper) ถ้าพบว่าค่า A ผิดพลาดจากค่าที่กำหนด ให้ปรับความสูงได้ระยะ A ที่ถูกต้องตามค่าที่กำหนด
ปกติความสูงของปลายหวีคลัทช์ไม่ควรต่างกันเกิน o.๕ มม. (๐.๐๑๙๗) เพราะถ้าค่าความสูงที่แตกต่างกันมากจะมีผลต่างการทำงานของชุดคลัทช์ ถ้าค่าแตกต่างกันเกินค่าที่กำหนดต้องเปลี่ยนชุดกดคลัทช์ทั้งชุด
๓. ตรวจความสึกหรอและรอยเสียหายของแหวนไพวอท (Pivot ring) ยกชุดคลัทช์ขึ้นและทำให้เคลื่อนขึ้นลงแล้วให้ฟังเสียงดัง เนื่องจากการหลวมของหมุดย้ำหรือใช้ค้อนเคาะเบาๆ แล้วฟังเสียงที่ดังเพื่อหารอยแตกร้าว ถ้าตรวจพบว่าชุดคลัทช์ชำรุดเสียหายให้เปลี่ยนใหม่ทั้งชุด
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.