การตรวจสอบระบบไฟชาร์จบนรถยนต์

Posted on : 15-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เมื่อมีปัญหาข้อขัดข้องของระบบไฟชาร์จ อันดับแรกให้ทำการตรวจสอบแบตเตอรี่ว่าอยู่ในสภาพปกติมีไฟเต็มหรือไม่ ตรวจสอบข้อต่อขั้วสายไฟว่ามีการหลวมคลอน หลุด ขาดหรือไม่ก่อนที่จะทำการ ตรวจสอบเจเนอเรเตอร์และเรกูเลเตอร์
ตรวจสอบดูสภาพภายนอกของเจเนอเรเตอร์ว่ามีความสกปรกหรือไม, นํ้าเข้าไปในเจเนอเรเตอร์หรือไม่ แบริ่งลูกปืนสึกหรอหรือไม่คอมมิวเทเตอร์และแปรงถ่านสึกหรอหรือไม่ ตรวจสอบการติดตั้งเจเนอเรเตอร์และความตึงของสายพานพัดลม และตรวจสอบดูสายไฟหลวมหรือสึกกร่อนหรือไม่ ก่อนถอดแยกเจเนอเรเตอร์ให้ตรวจสอบการทำงานของเจเนอเรเตอร์ก่อนให้แน่ใจว่าปัญหาของระบบไฟชาร์จเกิดขึ้นกับเจเนอเรเตอร์ไม่ใช่แบตเตอรี่ เรกูเลเตอร์ หรือสายไฟในระบบ

ถ้าเจเนอเรเตอร์เป็นแบบกราวด์ภายนอก ให้ถอดสายไฟขั้ว F ออกจากเรกูเลเตอร์และต่อลงกราวด์ที่โครงเรกูเลเตอร์ ถ้าเจเนอเรเตอร์เป็นแบบกราวด์ภายใน ให้เอาสายไฟขั้ว F ต่อเข้ากับขั้ว A ของเรกูเลเตอร์ ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่ออกจากเจเนอเรเตอร์โดยต่อแอมมิเตอร์ระหว่างแบตเตอรี่และขั้ว BAT ของเรกูเลเตอร์ ติดเครื่องยนต์และเร่งเครื่องยนต์ไปที่ความเร็วรอบ 1,200 ถึง 1,500 รอบต่อนาที แล้วอ่าน ค่ากระแสไฟฟ้าที่แอมมิเตอร์จะต้องได้ 30 ถึง 35 แอมป์ ถ้าไม่ได้ค่าตามนี้ให้ทำการถอดเจเนอเรเตอร์ออกตรวจซ่อมดังรูปที่ 6.21


รูปที่ 6.21 การต่อแอมมิเตอร์ทดสอบการทำงานของเจเนอเรเตอร์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.