การตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยสายตา

Posted on : 10-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยสายตา (battery visual check) ทำได้โดยการตรวจดูการกัดกร่อนของขั้วสายไฟและขั้วแบตเตอรี่ การแตกร้าวของแบตเตอรี่ และการรั่วไหลของนํ้ากรด ตรวจดูการแน่น
ไม่หลวมคลอนของขั้วสายไฟกับขั้วแบตเตอรี่ ตรวจดูสายไฟว่ามีรอยฉีกขาดหรือการชอร์ตเกิดขึ้นหรือไม่ สายไฟหลวมหรือไม่ และตรวจดูระดับนํ้ากรดว่าพอดีหรือไม่ ตรวจดูรูระบายตันหรือไม่ดังรูปที่ 3.12


รูปที่ 3.12 จุดตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยสายตา

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.