การถอดเปลี่ยนลูกปืนข้อต่ออ่อนและการตรวจเพลากลาง

Posted on : 27-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

REPLACEMENT OF UNIVERSAL JOINT AND PROPELLER SHAFT INSPECTION
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถถอดเปลี่ยนลูกปืนข้อต่ออ่อนและตรวจสอบสภาพ ของเพลากลางของรถยนต์นั่งได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
เพลากลาง
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
คีมถอดแหวนล๊อค ปากกาจับงาน ค้อนพลาสติก
ลูกปืนข้อต่ออ่อน1
รูปแยกชิ้นส่วนเพลากลาง
ความรู้เบื้องต้น
เมื่อรถวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางหรือตกหล่ม จะทำให้มุมขับและระยะทางระหว่างเกียร์กับชุดเฟืองท้ายเปลี่ยนไป เพลากลางเป็นตัวยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระยะทางและมุมขับโดยที่ตัวมันเองสามารถทำงานปกติ ไม่หักงอ ทั้งนี้เพราะตัวมันมีส่วนประกอบที่สำคัญเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวคือ ข้อต่ออ่อน (Universal joint) และข้อต่อเลื่อน (slip joint)
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
งานถอดเปลี่ยนข้อต่ออ่อนรถยนต์
๑. ทำเครื่องหมายโดยใช้เหล็กทำเครื่องหมายตอกตำแหน่งไว้เพื่อประกอบได้ถูกต้องตามตำแหน่งเดิม
ลูกปืนข้อต่ออ่อน2
รูปการทำเครื่องหมายก่อนถอด
๒. ถอดแหวนล๊อคออกด้วยคีม หรือตอกส่งออกแล้วแต่การออกแบบ การล๊อคลูกปืนข้อต่อเพลา
ลูกปืนข้อต่ออ่อน3
รูปการถอดแหวนล็อค
๓. ใช้ประแจกระบอก ขนาดที่เหมาะสม คือเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของก้ามปูประมาณ ๒-๓ มม. และขนาดที่โต
กว่าขนาดวัดผ่าศูนย์กลางภายนอกของฝาครอบลูกปืน (Bearing cap)ประมาณ ๒-๓ มม.
ลูกปืนข้อต่ออ่อน4
รูปการถอดลูกปืนข้อต่อเพลากลาง
แล้วนำชุดข้อต่อเพลา และประแจกระบอกไปติดตั้งกับปากกาทำงานออกแรงขับประแจกระบอกตัวเล็กผลักดันให้ฝาครอบลูกปืนเคลื่อนตัวไปดันฝาครอบลูกปืนตรงกันข้ามให้โผล่ออกในประแจกระบอกตัวใหญ่ฝั่งตรงกันข้าม แล้วใช้ปากกาจับฝาครอบลูกปืน แล้วใช้ค้อนค่อยๆ เคาะที่แขนก้ามปู เพื่อถอดชุดลูกปืนออกจากก้ามปูเพลากลาง
ลูกปืนข้อต่ออ่อน5
รูปการถอดลูกปืนเพลากลาง
สำหรับชุดลูกปืนที่เหลือก็ให้อัดฝาครอบลูกปืน ไปโผล่ในประแจกระบอกตัวใหญ่แล้วนำมาใช้ค้อนเคาะออกเช่นเดียวกัน
การตรวจ
ก่อนตรวจให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ถอดให้ทั่วถึง และตรวจสอบความเสียหาย เช่น รอยสึกหรอ สภาวะที่เป็นสปริงต้องเปลี่ยนเมื่อพบข้อบกพร่องดังกล่าว
ก. ตรวจเพลากลาง
ให้ตรวจเพลากลางตามตำแหน่งที่มีหมายเลข
๑. ตรวจความเสียหาย ของแขนก้ามปู
๒. ตรวจการแกว่ง (Run-out) ของเพลากลาง โดยจับเพลากลางวางบนแท่นดังรูป (ตัว V-Block) แล้วใช้ ไดอัลเกจวัดการแกว่งของเพลาครึ่งหนึ่งของค่าที่อ่านได้ถึงค่าการแกว่งที่กำหนด ให้ = ๐.๒๕ ม.ม (๐.๐๑ นิ้ว)
ลูกปืนข้อต่ออ่อน6

รูปตำแหน่งที่ตรวจวัดเพลากลาง
ข. ตรวจแขนกากบาทและลูกปืน
ให้ตรวจตามชิ้นส่วน ที่มีหมายเลขกำกับ
ลูกปืนข้อต่ออ่อน7
รูปตรวจชุดส่วนประกอบของข้อต่อเพลากลาง
๑. ตรวจความสึกหรอที่ฝาครอบลูกปืน ที่ลูกปืนยาวและที่แขนกากบาท
๒. ตรวจความเสียหายอันเกิดจากการทำงานที่ฝาครอบลูกปืน ที่ลูกปืนยาว ที่กันรั่ว (Bearing seal) และที่แขนกากบาท
๓. ตรวจลักษณะรูปร่างของกันรั่วลูกปืน
ลูกปืนข้อต่ออ่อน9
รูปตรวจก้ามปูข้อต่อเพลากลาง
ค. ตรวจหน้าแปลนก้ามปูเพลากลาง
ให้ตรวจตามตำแหน่งที่มีหมายเลขชี้
๑. ตรวจการสึกหรอที่รูภายในของแขนก้ามปูเพลากลาง
๒. ตรวจรอยเสียหายที่รูด้านในของก้ามปูเพลาและหน้าแปลนเพลา
ง. ตรวจข้อต่อเลื่อน (Joint yoke with sleeve) ให้ตรวจตามตำแหน่งที่มีหมายเลขกำกับ
๑. ตรวจรอยสึกหรอที่ร่องเฟืองเพลา (Spline)
๒. ตรวจรอยเสียหายที่ปลอกเพลาเลื่อนและที่รูของก้ามปู
๓. ตรวจรูปทรงของฝาครอบข้อต่อเลื่อน
ลูกปืนข้อต่ออ่อน11
รูปตรวจชุดข้อต่อเลื่อน
การประกอบชุดข้อต่อเพลากลาง
ให้ประกอบตามหมายเลข ในรูปข้างล่างนี้

ลูกปืนข้อต่ออ่อน12

รูปแสดงลำดับการประกอบชุดข้อต่อเพลากลาง
๑. ประกอบฝาครอบกันฝุ่นข้อต่อเลื่อน
๒. ประกอบกากบาทเข้าไปในรูของก้ามปูเพลา
๓. ประกอบลูกปืนในฝาครอบลูกปืน
๔. ประกอบกันรั่วลูกปืน

ลูกปืนข้อต่ออ่อน13

รูปการประกอบลูกปืนข้อต่อเพลากลาง
๕. ประกอบลูกปืนข้อต่อตามลำดับ ๑-๗ ดังรูปข้างบน
๖. ประกอบแหวนล๊อค
ข้อควรทราบ
๑. ให้ทาจาระบีชนิดรวมที่ลูกปืนยาว และฝาครอบลูกปืนด้านในส่วนประกอบเข้าด้วยกัน
๒. ในเพลากลางบางแบบ ฝาครอบลูกปืนข้อต่ออ่อนมีขนาดโตกว่ามาตรฐานเดิม (Over size) โดยให้สังเกตดูดริลล์มาร์ค (Drill mark) ที่ด้านข้างด้านนอกของฝาครอบลูกปืน กรณีเช่นนี้เวลาเปลี่ยนต้องใช้ลูกปืนขนาดโตกว่ามาตรฐานตามที่กล่าวมาข้างฝาครอบลูกปืน
๓. ประกอบแหวนล๊อคที่มีความหนาขนาดเดิม ปกติระยะรุนของกากบาทไม่ควรเกิน ๐.๐๕ มม.
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.