การตั้งล้อหน้ารถยนต์

Posted on : 30-10-2012 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การตั้งล้อหน้า

การตั้งล้อหน้า คือ การจัดความกว้างของล้อหน้าระหว่างส่วนหน้ากับส่วนหลังของล้อ ตามธรรมดาจะตั้งให้กว้างเท่าใดนั้นจะมีหนังสือคู่มือบอกเอาไว้แล้ว เช่นรถแทรคเตอร์เฟอร์คูสัน ส่วนหน้าของล้อหน้าจะแคบกว่าส่วนหลังประมาณ ¼ “

วิธีตั้งล้อหน้า

1.  ยกล้อหน้าให้สูงขึ้นพ้นระดับพื้น ให้หมุนได้ทั้งสองล้อ

2.  ใช้เครื่องมือวัดๆ ความกว้างของล้อด้านหน้า และด้านหลัง  โดยการวัดจากระดับของล้อหรือทำเครื่องหมายเอาไว้ที่ล้อแล้ววัดดูด้านหน้า และหมุนล้อนั้นให้เครื่องหมายไปอยู่ด้านหลังแล้ววัดดูอีก

3.  ถ้าหากว่าเมื่อวัดดูแล้ว ความกว้างยังไม่ได้ตามขนาดที่ต้องการ ก็จะต้องปรับหมุนเกลียวที่คันส่งเพื่อบังคับให้ความกว้างของล้อได้ตามขนาดที่ต้องการ

ที่คันส่งจะมีน็อตล็อกอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้คันส่งหลุดแต่ถ้าต้องการปรับ ก็จะต้องหมุนน็อตล็อกออกให้หลวมตัวเสียก่อน เมื่อปรับเรียบร้อยแล้วจึงล็อกใหม่ให้แน่น

สาเหตุที่ล้อหน้าสะบัด

ล้อหน้าของรถยนต์เป็นล้อที่สำคัญ ดังนั้นถ้าหากว่ามีอะไรบกพร่อง ก็จะต้องรีบแก้ไขและซ่อมแซมทันที สาเหตุที่ล้อสะบัดคือ

1.  ลูกปืนล้อหน้าหลวมหรือแตก

2.  ความตึงหย่อนของยางไม่เท่ากัน หรือยางรองข้างหนึ่ง

3.  ขนาดของยางไม่เท่ากัน โดยข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็ก

การใช้ยาง

1.  การใส่ลมถูกต้องตามคำแนะนำประจำรถ หรือชนิดของยาง และบรรทุกน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้จะเป็นผลดีคือ

-ทำให้หน้าสัมผัสของดอกยางเกิดการสึกหรอสม่ำเสมอกัน

-ทำให้สามารถใช้ยางได้ อย่างทน นาน คุ้มค่า

2.  การใส่ลมเกินอัตราที่กำหนดไว้ อาจเกิดการเสียหายคือ

-ทำให้หน้าสัมผัสของดอกยางเกิดการสึกหรอตรงกลางมากกว่าดอกยางส่วนข้างๆ

-ทำให้ยางแตกตรงกลาง(ส่วนที่มีดอกยาง) เมื่อรถบรรทุกของหนักแล่นให้ยางทับของแข็งๆ เช่นก้อนหินหรือวัตถุมีคมอื่นๆ

-ทำให้ยางแตกตามยาวในร่องดอกยาง ซึ่งเกิดจากยางพองตัวมากกว่าปกติ

3.  การใส่ลมน้อยเกินอัตราที่กำหนดไว้ หรือบรรทุกของหนักเกินอัตราที่กำหนดไว้ อาจเกิดการเสียหาย คือ

-ทำให้ยางแตกตามยาว หรือแตกตามขวางทางด้านข้างของยาง(แก้มยาง)

-ทำให้ยางกับผ้าใบล่อนออกจากกัน(หรืออาจเกิดจากการแล่นเร็วเกินไป)

-ทำให้ผ้าใบแยกออกเป็นเส้น ทางด้านข้างของยาง

-จานล้อหรือเพลาล้อคด

-สลักเพลาล้อหลวม

-ตั้งล้อหน้าด้านหนึ่งกว้าง และอีกด้านหนึ่งแคบมากเกินไป

-ลูกหมากคันส่งหลวม

-พวงมาลัยอาจฟรีมากเกินไป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.