การตั้งไฟเครื่องยนต์

Posted on : 07-11-2012 | By : Author | In : การดูแลรักษารถ

หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าแต่ก่อนนั้นรถที่ตัวเองวิ่งและเร่งได้แรงดี แต่เดี๋ยวนี้มันกลับทรยศเร่งไม่ค่อยจะขึ้นแถมยังวิ่งได้ช้าลงอีกด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่วนมากแล้วมักจะอยู่ที่องศาตั้งไฟว่าพอดีหรือเปล่า  เพราะถ้าตั้งไฟได้ดีหรือถูกต้องแล้ว รับรองได้ว่ารถที่คุณขี่มันจะอยู่จะวิ่งได้ฉิวดีเหมือนรถใหม่เชียว

ถึงแม้ว่าเราจะตั้งหน้าทองขาวให้มีช่องว่างพอดีแล้วก็ตามแต่ก็เป็นเพียงการที่ตั้งให้หัวเทียนนั้นมีช่วงเวลาเกิดประกายไฟนานมากน้อยเท่านั้นเอง และก็ยังไม่ได้ตั้งให้หัวเทียนเริ่มเกิดประกายไฟให้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของลูกสูบ  ซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจของการปรับแต่งเครื่องยนต์เกี่ยวกับระบบจุดระเบิดนี้

ในเครื่องยนต์ทั่วๆ ไป จังหวะอัดจะเริ่มตั้งแต่ลูกสูบเคลื่อนที่จากตอนล่างของกระบอกสูบขณะลิ้นไอดีและไอเสียปิดทั้งคู่ และจะสิ้นสุดเมื่อเกือบถึงตอนบนสุดของกระบอกสูบ ซึ่งเรียกว่า ศูนย์ตายบน ในเครื่องยนต์ทั่วๆ ไปหัวเทียนจะเกิดประกายไฟเมื่อลูกสูบเลื่อนขึ้นมาก่อนถึงศูนย์ตายบนเล็กน้อย การตั้งไฟนี้สำหรับเครื่องยนต์ต่างๆ กันแล้วจะตั้งไว้ไม่เหมือนกัน เช่น เครื่องยนต์บางชนิดต้องตั้งไฟไว้ 5 องศาก่อนศูนย์ตายบน ซึ่งหัวเทียนเริ่มสปาร์คเมื่อเพลาข้อเหวี่ยงหมุนไปจนเหลืออีก 5 องศาก่อนที่ลูกสูบนั้นจะถึงศูนย์ตายบน สเกลองศาตั้งไฟนี้จะทำเป็นรอยขีดหรือนูนที่มู่เล่ของเพลาข้อเหวี่ยง  ซึ่งจะบอกว่าลูกสูบที่หนึ่งสัมพันธ์กับศูนย์ตายบน ทีนี้การที่เราจะรู้ได้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ 5 องศา ได้ก็ต่อเมื่อมีเครื่องมือมาวัด ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดองศาตั้งไฟที่มีลักษณะคล้ายปืน มีสายไฟสามสาย สาย 2 เส้นสำหรับไปหนีบติดกับขั้วแบตเตอรี่ อีกเส้นที่เหลือใช้เสียบติดกับขั้วหัวเทียนลูกสูบที่หนึ่ง ราคาของเครื่องวัดองศาตั้งไฟมีราคาแตกต่างกันไปตามคุณภาพและยี่ห้อ ถ้าถูกหน่อยก็ของญี่ปุ่น และจะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์แต่งรถทั่วๆ ไป

การหมุนจานจ่ายไฟจะเกิดผลอย่างไรกับหน้าทองขาว จะเห็นว่าหน้าทองขาวอันที่มีสีเข้มจะแทนตำแหน่งของจานจ่ายเดิมซึ่งทิศทางการหมุนของเพลาจานจ่ายอยู่ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา เมื่อเราเลื่อนจานจ่ายไปทางทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อยจะทำให้ยอดแหลมของลูกเบี้ยวหมุนไปสัมผัสกับลูกยางเร็วขึ้น ทำให้เกิดสปาร์คที่หัวเทียนเร็วขึ้น  ในทางกลับกันก็เลื่อนจานจ่ายไฟตามเข็มนาฬิกา ก็จะเกิดสปาร์คที่หัวเทียนช้าลง

แสดงตำแหน่งสเกลตั้งองศาไฟจุดระเบิด

เมื่อทราบการทำงานอย่างคร่าวๆ แล้ว จากนั้นก็เป็นขบวนการสุดท้ายของการปรับแต่งเครื่องยนต์เกี่ยวกับระบบจุดระเบิด  นั่นก็คือการตั้งไฟเพื่อให้หัวเทียนเริ่มสปาร์คได้พอดีกับการเคลื่อนที่ของลูกสูบ  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปรับแต่งเครื่องยนต์ในระบบจุดระเบิดและก็ทำได้หมูมากโดยให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ต่อสายของเครื่องวัดองศาตั้งไฟซึ่งมีอยู่ 3 สาย สายแรกมักจะมีขนาดใหญ่กว่าอีก 2 สายที่เหลือให้ไปเสียบติดที่ขั้วหัวเทียนลูกสูบที่หนึ่ง ซึ่งดึงเอาสายหัวเทียนออกส่วนที่เหลืออีก 2 สายให้ไปหนีบติดกับขั้วแบตเตอรี่โดยหนีบสายสีแดงเข้ากับขั้วบวก และสายสีดำหนีบยึดกับขั้วลบ

2. เปิดดูจากหนังสือคู่มือการซ่อมซึ่งติดมากับรถตั้งแต่ซื้อแล้วว่าเครื่องหมายองศาตั้งไฟของเครื่องยนต์อยู่ที่ใด ตามปกติเครื่องยนต์จะทำเครื่องหมายองศาตั้งไฟไว้ที่ทางตอนหน้าตอนมู่เล่ของเพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งองศาตั้งไฟนี้จะบอกว่าลูกสูบอันแรกอยู่ที่ตำแหน่งใด (อาจจะอยู่ตรงศูนย์ตายบน ก่อนศูนย์ตายบน หรือหลังศูนย์ตายบนก็ได้) ขณะที่หัวเทียนเริ่ม สปาร์ค

เมื่อพบตำแหน่งของเครื่องหมายองศาตั้งไฟว่าอยู่ที่ใดแล้ว ก็ให้ทำความสะอาดด้วยกระดาชุบน้ำมันก๊าดแล้วดูจากหนังสือคู่มือการซ่อมต่อไปอีกว่าองศาตั้งไฟควรจะเป็นเท่าใดแล้วก็ให้ทำเครื่องหมายนั้นไว้บนสเกลตัวเลขบนมู่เล่เท่านั้น

การถอดเอาท่อของตัวออโตเมติกตั้งไฟจุดระเบิดแบบสูญญากาศ

3. ดึงเอาสายยางต่อมายังกลไกอัตโนมัติปรับองศาไฟจุดระเบิดชนิดสูญญากาศแล้วอุดไว้ด้วยปลายดินสอหรือเทปก็ได้ สายนี้จะมาจากท่อไอดีไปยังจานจ่าย

อ่านดูความเร็วรอบเครื่องยนต์ ที่รอบเดินเบา หลังจากปรับองศาไฟจุดระเบิด

4. ให้สตาร์ทเครื่องยนต์ ตรวจดูความเร็วรอบเดินเบาเครื่องวัด แล้วปรับสกรูตั้งความเร็วรอบเครื่องจนกระทั่งความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ได้ตามกำหนดสำหรับรอบเดินเบานี้สำหรับรถเล็กจะอยู่ประมาณในช่วง 600-800 รอบ/นาที

5. ขณะที่เครื่องยนต์ติดด้วยความเร็วรอบเดินเบา ให้เล็งเครื่องวัดองศาไฟไปที่สเกลบอกองศาตั้งไฟที่เครื่องยนต์ แสงไฟกระพริบจากเครื่องวัดจะทำให้เห็นเข็มที่หมุนไปเสมือนอยู่กับที่  ถ้าปรากฎว่าเข็มนั้นกับเครื่องหมายที่ขีดไว้ตรงกันก็แสดงว่าองศาตั้งไฟถูกต้อง แต่ถ้าไม่ตรงกันก็ต้องทำการตั้งไฟใหม่

6. การตั้งไฟใหม่นั้น จำเป็นต้องคลายน็อตยึดจานจ่ายออกก่อน  ถ้าน็อตนั้นไม่สามารถใช้ประแจคลายได้ก็ให้ใช้ประแจสำหรับคลายจานจ่ายโดยเฉพาะ  โดยต้องคลายน็อตออกจนสามารถหมุนจานจ่ายได้ ก่อนจะคลายน็อตก็ควรดับเครื่องก่อน ในรถบางคันก็สามารถตั้งไฟได้ที่ตัวจานจ่ายเองเลย เช่นรถโตโยต้ารุ่นเล็กๆ ซึ่งทำได้โดยการปิดปุ่มข้างๆ จานจ่าย

การถอดเอาน็อตยึดฐานจานจ่ายออกเมื่อเลื่อนองศาไฟจุดระเบิด

7. ให้สตาร์ทเครื่อง โดยมือหนึ่งถือเครื่องวัดองศาตั้งไฟอีกมือหนึ่งจับตัวจานจ่ายไว้ ให้ท่านเล็งเครื่องวัดไปที่กระบอกองศาตั้งไฟ พร้อมกับขยับจานจ่ายหมุนไปมาช้าๆ จนกระทั่งเข็มกับเครื่องหมายที่ทำไว้มาตรงกัน จากนั้นก็ดับเครื่องยนต์

8. ขันน็อตยึดจานจ่ายให้แน่น โดยระวังอย่าให้จานจ่ายหมุนเลื่อนไปได้

การขยับจานจ่ายไปมา เพื่อหาองศาไฟจุดระเบิดที่พอดี

9. สตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ เพื่อจะทำการเช็คองศาตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งให้แน่ใจ  ถ้าปรากฎเข็มไม่ตรงกับเครื่องหมายที่ทำไว้ก็จะต้องตั้งไฟใหม่อีกครั้งตามลำดับที่ 6 และ

10. ลองตรวจดูกลไกอัตโนมัติปรับองศาไฟจุดระเบิดชนิดแรงเหวี่ยงด้วยการติดเครื่องยนต์เล็งเครื่ององศาตั้งไฟไปที่สเกลบอกองศาตั้งไฟ แล้วดึงขาคันเร่งจนเครื่องยนต์ความเร็วประมาณ 1500 รอบต่อนาที องศาตั้งไฟจุดระเบิดจะต้องเร็วขึ้นเมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์เร็วขึ้น และจะกลับคืนที่เดิมเมื่อท่านปล่อยขาคันเร่งจนเครื่องยนต์เดินเบา ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็ควรจะเปิดฝาจานจ่ายออกแล้วหยดน้ำมันลงตรงบริเวณสปริงและตามข้อต่อต่างๆ และก็ปิดฝาจานจ่ายลองเร่งดูใหม่

11. ดับเครื่องยนต์ แล้วเสียบสายยางกลไกอัตโนมัติปรับองศาไฟจุดระเบิดชนิดสูญญากาศกับที่เดิม (สายจากท่อไอดี) ตรวจดูกลไกอัตโนมัติปรับองศาไฟจุดระเบิดชนิดสูญญากาศ  โดยการติดเครื่องยนต์เล็งเครื่องวัดองศาไฟจุดระเบิดไปที่สเกลบอกองศาไฟจุดระเบิด แล้วดึงขาคันเร่งจนเครื่องยนต์เร็วประมาณ 1500 รอบต่อนาที องศาตั้งไฟจุดระเบิดจะต้องเร็วกว่าเมื่อตอนทดสอบกลไกอัตโนมัติปรับองศาไฟจุดระเบิดชนิดแรงเหวี่ยงเพียงลำพัง  ถ้าไม่เป็นไปตามนี้หลังจากพยายามตั้งหลายหนแล้วก็ควรจะไปปรึกษาผู้ชำนาญดีกว่า

จากนั้นก็ให้ดับเครื่องยนต์ ถอดเอาเครื่องวัดองศาไฟจุดระเบิดออกให้หมด ก็เป็นอันเสร็จพิธีและรับรองได้ว่ารถของท่านจะวิ่งได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.