การถอดและการติดตั้งเครื่องยนต์

Posted on : 22-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ENGINE REMOVAL AND INSTALLATION
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในการถอดอุปกรณ์ของระบบที่เกี่ยวข้องออกจากเครื่องยนต์ วิธีการยกเครื่องออกจากรถยนต์ และยกเครื่องยนต์เข้ารถยนต์
วัสดุอุปกรณ์
รถยนต์ เส้นลวดสำหรับเกี่ยวยกเครื่องยนต์หรือโซ่ฮอยช์ (Hoist) แม่แรง ขาหยั่ง (stand)
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้น
เครื่องยนต์ เป็นตัวต้นกำลังของรถยนต์ เมื่อมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ จะต้องยกเครื่องออกมาจากรถเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข
การยกเครื่อง
มีกรรมวิธีที่ยาก ง่ายแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของระบบรองรับน้ำหนักและระบบส่งกำลัง แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติเบื้องต้นมีหลักการที่เหมือนกัน เพื่อความถูกต้องก่อนลงมือทำงานควรจะศึกษาขั้นตอนการถอด และประกอบให้เข้าใจเสียก่อน

ยกเครื่องยนต์ออกจากรถ

รูปการยกเครื่องยนต์ออกจากรถ
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
ข้อควรจำ
ก่อนลงมือปฏิบัติงาน ต้องมีผ้าคลุมบังโคลนทั้งสองข้างของรถยนต์ เพื่อป้องกันไม่ให้สีและบังโคลนเสียหาย เนื่องจากการขีดข่วน
๑. ถอดสายดิน หรือขั้วดิน (Battery- ground cable) ออกจากแบตเตอรี่

วิธีถอดขั้วดิน

รูปวิธีถอดขั้วดิน
๒. ทำเครื่องหมายบนตำแหน่งเดิมของบานพับ (Hood hinge) ของกระโปรงหน้าก่อนถอด เพื่อสะดวกในการประกอบ ให้กระโปรงรถปิดสนิท อย่างเดิม และถอดกระโปรงรถออก

ถอดฝากระโปรงหน้ารถ

รูปการถอดฝากระโปรงหน้า
๓. ถอดท่อยางระบายไอทางด้านฝาครอบลิ้นออก แล้วจึงถอดชุดกรองอากาศออก
๔. ถ่ายน้ำหล่อเย็น และน้ำมันเครื่องออก
๕. ถอดท่อน้ำระบายความร้อนออก
๖. ถอดน็อตยึดหม้อน้ำออก

ถอดน็อตหม้อน้ำและสายดิน

รูปการถอดน็อตหม้อน้ำและสายดิน
ข้อควรจำ
ที่น็อตยึดหม้อน้ำมักจะมีสายดินอยู่ เมื่อถอดออกควรจำตำแหน่งเดิมไว้
๗. ถอดสายดินที่เครื่องยนต์ออก

สายดิน

รูปการถอดสายดินที่เครื่องยนต์
๘. ถอดสายไฟ ณ ตำแหน่งต่อไปนี้ออก
๘.๑ ถอดสายไฟจากมอเตอร์สตาร์ท
๘.๒ ถอดสายอัลเตอร์เนเตอร์ (Alternator)
๘.๓ ถอดสายไฟแรงสูงจากคอยล์ (Coil)
๘.๔ ถอดสายไฟที่สวิทช์วัดแรงดันน้ำมัน (Oil pressure switch) ๘.๕ ถอดสายวัดความร้อนออกจากด้านข้างฃองเครื่องยนต์

ถอดสายโช๊คและสายคันเร่ง

รูปถอดสายโช๊คและสายคันเร่ง
๙. ถอดอุปกรณ์ต่อไปนี้
๙.๑ ถอดท่อน้ำมันที่ AC ปั๊ม (ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง)
๙.๒ ถอดสายโช๊ค (Shoke wire) และสายคันเรง (Accelerator wire) ออกจากคาร์บูเรเตอร์

๑๐. ถอดคันเข้าเกียร์ออกจากกระปุกเกียร์
เกียร์มือ (Remote control linkage type)
ก. ถอดก้านเข้าเกียร์ (Cross shaft assembly) ออกตรงตำแหน่ง ลูกศรดำชี้
ข. ถอดก้านดึงเลื่อนเลือกเกียร์ (Select rod) ออกจากก้านเข้าเกียร์ (Select lever) ตามตำแหน่งลูกศรชี้

การถอดชุดเกียร์มือ

รูปการถอดชุดเกียร์มือ
เกียร์กระปุก (For floor shift control type)
ก. ถอดยางครอบคันเกียร์ (Rub¬ber boot) ออก
ข. ถอดน็อตยึดคันเข้าเกียร์ (Shift lever) ออกแล้วถอดคันเข้าเกียร์ออก

ถอดเกียร์กระปุก

รูปการถอดเกียร์กระปุก
๑๑. ถอดน็อตยึดปั๊มคลัทช์ตัวล่าง (clutch operating cylinder) แล้วถอดปั๊มคลัทช์ตัวล่างออก

ถอดปั๊มคลัทช์ตัวล่าง

รูปการถอดปั๊มคลัทช์ตัวล่าง
๑๒. ถอดสายไมค์ (Speedometer cable) ออกจากกระปุกเกียร์ ถอดสายไฟถอยหลัง (Reverse lamp wiring) ออกจากสวิทช์ไฟถอย

ถอดสายไมล์และสายไฟถอย

รูปถอดสายไมค์และสายไฟถอย

ถอดที่ยึดลูกปืน

รูปการถอดที่ยึดลูกปืน
๑๓. ถอดหน้าท่อไอเสียออกจากท่อร่วม
๑๔. ถอดเพลากลาง (Propeller shaft)
๑๔.๑ ถอดที่ยึดลูกปืนเพลาตอนกลาง (Center bearing blacket)
ออก

ถอดเพลากลาง

รูปการถอดเพลากลาง
๑๔.๒ ถอดน๊อตยึดหน้าแปลนเพลากลางตัวหลัง กับหน้าแปลนเพลาเดือยหมู แล้วถอดเพลากลางแยกออกจากเพลาเดือยหมู

ถอดน็อตยึดยางแท่นเครื่อง

รูปการถอดน็อตยึดยางแท่นเครื่อง
๑๔.๓ ถอดเพลากลาง ออกจากกระปุกเกียร์
ก่อนถอดใช้ปลอกสวมที่ปลายหลังกระปุกเกียร์กันน้ำมันเกียร์รั่ว
๑๕. ใช้ลวดหรือโซ่ เกี่ยวที่หู สำหรับยกเครื่อง แล้วยกเครืองให้ยกขึ้น เพียงเล็กน้อย
แล้วถอดน็อตยึดยางแท่นเครื่องตัวหน้า (Engine front mounting bolt) ด้านซ้ายและขวาออก

ถอดยางแท่นเกียร์

รูปการถอดยางแท่นเกียร์
๑๖. ขึ้นแม่แรงที่ใต้กระปุกเกียร์
๑๗. คลายน็อตยึดยางแท่นเกียร์ (๑) ออก แล้วถอดน๊อตยึดปลายคานขวาง (๒) ทั้งสองด้านออก แล้วถอดคานรับเกียร์ออก
๑๘. ดึงเครื่องยนต์ให้เคลื่อนไปข้างหน้าให้มากที่สุด แล้วขันฮ้อยซ์หรือรอก ยกเครื่องให้ลอยขึ้นจนเครื่องยนต์และกระปุกเกียร์สูงจากรถ แล้วนำเครื่องยนต์ไปวางยังโต๊ะทำงาน

ยกเครื่องและเกียร์ออกจากรถยนต์

รูปการยกเครื่องและเกียร์ออกจากรถยนต์
ข้อควรระวัง
ขั้นตอนการยกเครื่อง ต้องกระทำอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ ไปทำให้สีรถหรืออุปกรณ์บางอย่างของรถชำรุดเสียหาย
การยกเครื่องยนต์เข้า
ให้ประกอบย้อนขั้นตอนการถอด
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ. ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.