การติดตั้งแท่นรองรับคอมเพรสเซอร์และชุดขับ

Posted on : 28-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การออกแบบติดตั้งการขับคอมเพรสเซอร์ ได้ออกแบบเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการติดตั้งรถชนิดอื่นต่อไป ในที่นี้เป็นตัวอย่างสำหรับรถไครสเล่อร์บางแบบ
ไม่ควรนำแบบติดตั้งคันใดคันหนึ่งไปใช้กับรถต่างแบบต่างรุ่น เพราะแต่ละแบบออกแบบโดยเฉพาะ การออกแบบต้องคอยดูและระวังพวกท่อทางเดินของระบบไม่ให้เสียดสีกับพูลเล่ย์ สายพาน และคันดึงหรือสายโยกต่างๆ
ต่อไปนี้เป็นแบบตัวอย่างสำหรับยึดติดตั้งแท่นรองรับและชุดขับคอมเพรสเซอร์
เครื่องมือ
ประแจแหวน ประแจปากตาย ประแจกระบอกอย่างละ 1 ชุด เครื่องดูด ไขควง ที่ยึดสายยาง คีม
วัสดุ
ชุดอุปกรณ์การติดตั้งแท่นคอมเพรสเซอร์ 1 ชึด สายพาน ท่อยางคอมเพรสเซอร์
วิธีการติดตั้ง
1. ถ่ายน้ำออก ถอดท่อยางหม้อน้ำออก ถอดสกรูที่ยึดหม้อน้ำออก ถอดหม้อน้ำออกจากรถ
2. ถอดพัดลม แหวนรอง พูลเล่ย์ปั๊มน้ำ ถอดกระบังลม ถอดพัดลม
3. ทำความสะอาดหน้าแปลนของพูลเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยงให้สะอาด ก่อนใส่พูลเล่ย์ขับคอมเพรสเซอร์เข้าไป ถอดโบลท์ที่ยึดพูลเล่ย์ข้อเหวี่ยงออก และถ้าหากเป็นรถที่ใช้เพาเวอร์สเตียริ่ง ให้ถอดพูลเล่ย์เพาเวอร์สเตียริ่งออก หลังจากนั้นใส่พูลเล่ย์ขับคอมเพรสเซอร์เข้าไปโดยใช้โบลท์พร้อมแหวนล็อกขันพูลเล่ย์ ขับคอมเพรสเซอร์กับพูลเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยงให้แน่น


ภาพที่ 23-1 การออกแบบแท่นติดตั้งคอมเพรสเซอร์โดยใช้เครื่องยนต์ขับ
4. สิ่งที่สำคัญคือแคลมป์ที่ยึดท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง ระวังอย่าให้เสียดสีกับท่อทางของระบบทำความเย็น
5. ถอดโบลท์ตามจุดที่ต้องยึดแท่นคอมเพรสเซอร์ออก แล้วใส่แท่นคอมเพรสเซอร์และยึดด้วยโบลท์ใหม่ที่มีความยาวกว่าเก่าเล็กน้อย
6. ใส่ คลัทช์คอยล์ และชุดคลัช โดยใช้โบลท์ยึดด้านหน้าแท่นคอมเพรสเซอร์ 2 ตัว และด้านบนหลังซ้าย 1 ตัว
7. ใส่โบลท์ตามขายึดแท่นคอมเพรสเซอร์ให้แน่นกับตัวเครื่องยนต์
8. การขันโบลท์ขันให้แน่นเท่ากัน เพื่อป้องกันการขยายตัวซึ่งจะทำให้แท่นเสียศูนย์ได้
9. ใส่ชุดรอกสายพานแอร์ที่ด้านหน้าในแนวตั้งโดยใช้
10. ใส่แท่นรองพัดลมและใส่คอมเพรสเซอร์หลังจากนั้นขันโบลท์ยึดแท่นให้แน่น ขันให้แน่น
11. ใส่สายพานขับคอมเพรสเซอร์ ปรับสายพานให้ตึง
12. ใส่หม้อน้ำ ท่อยาง ท่อน้ำระบายความร้อนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ เติมน้ำ
หมายเหตุ : ตัวขับ (พูลเล่ย์) ต้องใช้ของบริษัท และต้องให้ได้แนวเดียวกัน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.