การต่อชุดแมนิโฟลด์เกจเข้ากับระบบทำความเย็น

Posted on : 27-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การปฏิบัติการตรวจสอบระบบทำความเย็นและการบริการจำเป็นต้องนำชุดแมนิโฟลด์เกจต่อเข้ากับระบบทำความเย็น เพราะเกจวัดความดันสามารถบอกสภาพการทำความเย็นในระบบได้หลายอย่าง ทำให้เราสามารถวินิจฉัยข้อขัดข้องได้แม่นยำและรวดเร็ว
ข้อควรจำ สารทำความเย็นในสภาพของเหลว หากเข้าตาแล้วอาจทำให้ตาบอด เพราะฉะนั้นเมื่อทำงานเกี่ยวกับเครื่องเย็นทุกครั้งควรใส่แว่นนิรภัยไว้เสมอ
เครื่องมือ
ชุดแมนิโฟลด์เกจ ประกอบด้วยคอมเปานด์เกจและเพรสเซอร์เกจสายยางสำหรับต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์กับชุดแมนิโฟลด์เกจ ประแจ 1 ชุด แว่นนิรภัย ผ้าคลุมบังโคลนรถยนต์


รูป 1-1. การต่อแมนิโฟลด์เกจเข้ากับระบบทำความเย็น
การเตรียมงานขั้นต้น
1. ใช้ผ้าคลุมบังโคลนเพื่อป้องกันสีรถสกปรกเป็นรอย
2. ใช้ประแจให้ถูกขนาดกับข้อต่อหรือหัวนัท เพราะการใช้ประแจผิดขนาดจะทำให้หัวนัท หรือขัอต่อต่างๆ เสีย
3. การคลายฝาครอบลิ้นกันกลับ (Schrader Valve) ที่ตัวคอมเพรสเซอร์ให้ระวังอย่าไปกดลิ้นกันกลับแรงเกินไปเพราะจะทำให้สารทำความเย็นรั่ว
การต่อท่อยางของชุดแมนิโฟลด์เกจกับคอมเพรสเซอร์
1. ท่อยางด้านปลายทั้ง 2 ทั้งต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย สายท่อไม่ชำรุดและลิ้นกันกลับหรือ (Schrader Valve) ต้องอยู่ในสภาพที่ทำงานได้ดีและซีลหน้าสัมผัสได้สนิทไม่รั่ว

2. ลิ้นที่แมนิโฟลด์เกจอยู่ในตำแหน่งปิดทั้ง 2 ด้าน
3. ต่อสายยางของเกจวัดความดันด้านต่ำเข้ากับความดันด้านต่ำและต่อสายยางของเกจวัดความดันด้านสูง ที่ด้านความดันสูงของคอมเพรสเซอร์แล้วขันนัทข้อให้ต่อแน่น
การไล่อากาศออกจากระบบ (Puge Service Horse)
1. ทำการไล่อากาศออกจากด้านความดันต่ำโดยเปิดและคลายลิ้นที่แมนิโฟลด์เกจออกเล็กน้อยประมาณ 2-3 นาทีแล้วปิดลิ้นด้านความดันต่ำ
2. ทางด้านความดันสูงก็ทำเช่นดียวกัน
ลำดับขั้นสำหรับทดสอบการทำงาน
1. ติดเครื่องยนต์ และปรับความเร็วรอบให้ได้ประมาณ 1,250 รอบ/นาที โดยปรับที่สกรูเดินเบา
2. เปิดเครื่องปรับอากาศและปรับให้มีความเย็นสูงสุด พร้อมทั้งเปิดพัดลมให้มีความเร็วสูงสุด
3. ถ้าหากเครื่องยนต์เย็น ควรอุ่นเครื่องประมาณ 5-10 นาที
4. ผลการทดสอบการปกิบัติก็จะแสดงให้ทราบสภาพของระบบทำความเย็น


การต่อชุดแมนิโฟลด์เกจเข้ากับข้อต่อที่คอมเพรสเซอร์ โดยใช้ข้อต่อชาราเดอร์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.