การถอดประกอบชุดเฟืองท้าย ระบบรองรับน้ำหนักล้อหลังอิสระ

Posted on : 28-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

REMOVEL AND INSTALLATION OF GEAR INDEPENDENT SUSPENSION
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถรู้ขั้นตอนและวิธีการถอดชุดเฟืองท้ายของรถยนต์ ที่มีระบบรองรับน้ำหนักล้อหลังอิสระได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
รถยนต์ที่มีระบบรองรับน้ำหนักล้อหลังอิสระ
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
ชุดเฟืองท้าย1
รูปชุดเกียร์ผ่าซีก
ความรู้เบื้องต้น
เนื่องจากระบบรองรับน้ำหนักล้อหลังนี้ ล้อแต่ละข้างเป็นอิสระจากกัน ดังนั้นชุดเสื้อเฟืองท้ายจึงยึดติดแน่นกับคานของตัวถัง ฉะนั้นเมื่อรถวิ่งตกหลุมหรือมีสิ่งกีดขวาง เสื้อเฟืองท้ายจะอยู่กับที่ไม่ขยับขึ้นลงเหมือนระบบรองรับน้ำหนักแบบคานแข็ง ซึ่งจะกระเทือนขึ้นลงพร้อมกับล้อด้วย
ชุดเฟืองท้าย2
รูปอุปกรณ์ใต้ท้องรถ
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
การถอดชุดเฟืองท้าย
๑. ขึ้นแม่แรงทางด้านหลังของรถ ตรงเรือนเฟืองท้าย โดยใช้แผ่นไม้รองรับระหว่างจานยกน้ำหนักของแม่แรงกับเรือนเฟืองท้าย
๒. ถอดหน้าแปลนของเพลากลาง ทางด้านเพลาเฟืองเดือยหมูออก แล้วถอดเพลากลางออก
๓. ถอดเพลาข้าง (๑) ออกจากชุดเฟืองท้าย และล้อรถ
๔. ถอดน็อตยึดคาน และน็อตยึดยึดเรือนเฟืองท้ายออก (น็อต ๒ ตัว หมายเลข ๒)

๕. ถอดน็อต ๔ ตัว (๓) ซึ่งทำหน้าที่ยึดเรือนเฟืองท้ายส่วนหน้าติดกับคานรถออก
ชุดเฟืองท้าย3
รูปการถอดก้ามปูข้อต่อเพลาหลัง
๖. ลงแม่แรงแล้วดึงชุดเฟืองท้ายออก
ชุดเฟืองท้าย4
รูปการลงแม่แรงเอาชุดเฟืองท้ายออก
ข้อควรจำ
ห้ามนำขาหยั่ง ซึ่งรองรับน้ำหนักที่ระบบรองรับน้ำหนักออก ก่อน ดึงชุดเฟืองท้าย เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการถอด
การประกอบ
๑. ติดตั้งเรือนเฟืองท้ายส่วนหน้า กับคานรถโดยใช้น๊อต ๔ ตัวยึดคานรถ
๒. ประกอบเรือนเฟืองท้าย ด้านหลังเข้ากับเหล็กยึดด้วยน็อด ๒ ตัว แล้วยกประกอบติดกับคานรถ
๓. ประกอบเพลาข้าง โดยใช้แรงกวด ๕-๖ กก.-ม (๓๖-๔๓ ฟุต -ปอนด์)
ชุดเฟืองท้าย5
รูปการติดตั้งชุดเฟืองท้ายกับรถ
ข้อควรระวัง
ในการประกอบเพลาข้าง ระวังอย่าให้กันรั่วเสียหาย
๔. ประกอบหน้าแปลนเพลากลาง เข้ากับหน้าแปลนชุดเฟืองท้าย ๕. ตรวจเติดน้ำมันเฟืองท้ายให้ได้ระดับ
ชุดเฟืองท้าย6
รูปการประกอบเพลาข้าง
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.