การถอดและติดตั้งแบตเตอรี่กับที่รองรับ

Posted on : 10-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ให้สวมชุดที่ป้องกันกรดก่อนการทำงานและสวมแว่นตานิรภัย เพื่อความปลอดภัยจากการกัดกร่อนของนํ้ากรดแบตเตอรี่ ขั้นตอนการทำงานแสดงดังรูปที่ 3.9

รูปที่ 3.9 ขั้นตอนในการถอดแบตเตอรี่
ถอดขั้วลบก่อนแล้วจึงถอดขั้วบวกเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ถ้าขั้วสายไฟแบตเตอรี่แน่นมากๆ ให้ใช้เหล็กดูดดูดขั้วสายไฟแบตเตอรี่ออก อย่าทุบ บิด หรืองัด ขั้วสายไฟแบตเตอรี่ เพราะจะทำให้ขั้วของแบตเตอรี่แตกเสียหายได้ ถอดเหล็กยึดแบตเตอรี่ออกและใช้สายรัดขั้วแบตเตอรี่ ยกแบตเตอรี่ออกจากที่ยึด ต้องแน่ใจว่าสายรัดขั้วแบตเตอรี่ถูกติดตั้งกับขั้วอย่างแน่นหนา มิฉะนั้นจะทำให้แบตเตอรี่ตกแตกได้

เมื่อทำความสะอาดแบตเตอรี่แล้วหรือใช้บริการแบตเตอรี่เสร็จแล้ว นำมาประกอบเข้ากับที่รองรับ ยกแบตเตอรี่โดยการใช้สายรัดขั้วแบตเตอรี่รัดให้แน่นแล้วยกขึ้นวางบนที่รองรับแบตเตอรี่ ใส่เหล็กยึด แบตเตอรี่ที่ทำความสะอาดแล้วยึดแบตเตอรี่ให้แน่น ประกอบขั้วแบตเตอรี่ ต้องแน่ใจว่าขั้วของแบตเตอรี่ที่จะประกอบเป็นขั้วบวกและขั้วลบที่ถูกต้อง เพราะถ้าประกอบขั้วแบตเตอรี่ผิดขั้ว จะทำให้ไดโอดในอัลเทอร์เนเตอร์ ทรานซิสเตอร์ในวิทยุ ระบบจุดระเบิดทรานซิสเตอร์ หรือหน่วยควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้ ขั้นตอนการติดตั้งแบตเตอรี่แสดงดังรูปที่ 3.10


รูปที่ 3.10 ขั้นตอนการติดตั้งแบตเตอรี่
การสังเกตขั้วของแบตเตอรี่สังเกตได้ดังนี้ โดยที่ขั้วบวกจะใหญ่กว่าขั้วลบ และขั้วบวกจะทาสีแดง ส่วนขั้วลบจะทาสีดำ หรืออีกวิธีหนึ่งคือการใช้โวลต์มิเตอร์จี้เข้าที่ขั้วทั้งสอง ถ้าจี้ขั้วถูกต้อง เข็มของมิเตอร์ก็จะเลื่อนขึ้น แต่ถ้าจี้ผิดขั้ว เข็มของมิเตอร์จะตีกลับทาง การประกอบขั้วสายไฟให้ประกอบขั้วบวกก่อนแล้วจึงประกอบขั้วลบ ตรวจสอบสายไฟเส้นบวกและเส้นลบจะต้องแน่นไม่หลวมคลอนและต้องสะอาด สายไฟ ไปมอเตอร์สตาร์ตและโซลีนอยด์สตาร์ตต้องแน่น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.