การถอดและติดตั้งแบตเตอรี่กับที่รองรับ

Posted on : 10-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ให้สวมชุดที่ป้องกันกรดก่อนการทำงานและสวมแว่นตานิรภัย เพื่อความปลอดภัยจากการกัดกร่อนของนํ้ากรดแบตเตอรี่ ขั้นตอนการทำงานแสดงดังรูปที่ 3.9

รูปที่ 3.9 ขั้นตอนในการถอดแบตเตอรี่
ถอดขั้วลบก่อนแล้วจึงถอดขั้วบวกเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ถ้าขั้วสายไฟแบตเตอรี่แน่นมากๆ ให้ใช้เหล็กดูดดูดขั้วสายไฟแบตเตอรี่ออก อย่าทุบ บิด หรืองัด ขั้วสายไฟแบตเตอรี่ เพราะจะทำให้ขั้วของแบตเตอรี่แตกเสียหายได้ ถอดเหล็กยึดแบตเตอรี่ออกและใช้สายรัดขั้วแบตเตอรี่ ยกแบตเตอรี่ออกจากที่ยึด ต้องแน่ใจว่าสายรัดขั้วแบตเตอรี่ถูกติดตั้งกับขั้วอย่างแน่นหนา มิฉะนั้นจะทำให้แบตเตอรี่ตกแตกได้

เมื่อทำความสะอาดแบตเตอรี่แล้วหรือใช้บริการแบตเตอรี่เสร็จแล้ว นำมาประกอบเข้ากับที่รองรับ ยกแบตเตอรี่โดยการใช้สายรัดขั้วแบตเตอรี่รัดให้แน่นแล้วยกขึ้นวางบนที่รองรับแบตเตอรี่ ใส่เหล็กยึด แบตเตอรี่ที่ทำความสะอาดแล้วยึดแบตเตอรี่ให้แน่น ประกอบขั้วแบตเตอรี่ ต้องแน่ใจว่าขั้วของแบตเตอรี่ที่จะประกอบเป็นขั้วบวกและขั้วลบที่ถูกต้อง เพราะถ้าประกอบขั้วแบตเตอรี่ผิดขั้ว จะทำให้ไดโอดในอัลเทอร์เนเตอร์ ทรานซิสเตอร์ในวิทยุ ระบบจุดระเบิดทรานซิสเตอร์ หรือหน่วยควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้ ขั้นตอนการติดตั้งแบตเตอรี่แสดงดังรูปที่ 3.10


รูปที่ 3.10 ขั้นตอนการติดตั้งแบตเตอรี่
การสังเกตขั้วของแบตเตอรี่สังเกตได้ดังนี้ โดยที่ขั้วบวกจะใหญ่กว่าขั้วลบ และขั้วบวกจะทาสีแดง ส่วนขั้วลบจะทาสีดำ หรืออีกวิธีหนึ่งคือการใช้โวลต์มิเตอร์จี้เข้าที่ขั้วทั้งสอง ถ้าจี้ขั้วถูกต้อง เข็มของมิเตอร์ก็จะเลื่อนขึ้น แต่ถ้าจี้ผิดขั้ว เข็มของมิเตอร์จะตีกลับทาง การประกอบขั้วสายไฟให้ประกอบขั้วบวกก่อนแล้วจึงประกอบขั้วลบ ตรวจสอบสายไฟเส้นบวกและเส้นลบจะต้องแน่นไม่หลวมคลอนและต้องสะอาด สายไฟ ไปมอเตอร์สตาร์ตและโซลีนอยด์สตาร์ตต้องแน่น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587-%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2590%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599-%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2593%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179