การถอด-ประกอบจานจ่าย

Posted on : 15-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การถอด-ประกอบจานจ่ายทำได้ดังนี้
1. การถอด-ประกอบสปริงควบคุมตุ้มนํ้าหนัก ใช้ไขควงเล็กๆ ถอด-ประกอบสปริงควบคุมตุ้มนํ้าหนักดังรูปที่ 5.80


รูปที่ 5.80 การถอด-ประกอบสปริงควบคุมตุ้มน้ำหนัก
ข้อควรระวัง อย่าให้สปริงเสียหายเพราะจะทำให้การควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าผิดพลาดไป
2. การถอด-ประกอบลูกเบี้ยว เอาจาระบีออก คลายสกรูยึดลูกเบี้ยวที่ส่วนบนของเพลาจานจ่ายแล้วดึงเอาลูกเบี้ยวออก การติดตั้งก็ให้ย้อนลำดับการถอดและใช้จาระบีทนความร้อนสูงทาที่หัวสกรูดังรูปที่ 5.81


รูปที่ 5.81 การถอด-ประกอบลูกเบี้ยว

3. ตรวจสอบแผ่นรองรับชุดหน้าทองขาว หมุนแผ่นรองรับชุดหน้าทองขาวโดยหมุนไปมาเบาๆ ช้าๆ ถ้ามีอาการฝืดหรือติดขัดให้เปลี่ยนใหม่ การตรวจสอบแผ่นรองรับชุดหน้าทองขาวแสดงดังรูปที่ 5.82


รูปที่ 5.82 การตรวจสอบแผ่นรองรับชุดหน้าทองขาว
4. ตรวจสอบเพลาจานจ่ายและเสื้อเพลา โดยตรวจดูการหลวมคลอน อาการติดขัด หรือแตกหัก เมื่อพบให้ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ การตรวจสอบเพลาจานจ่ายและเสื้อเพลาแสดงดังรูปที่ 5.83


รูปที่ 5.83 การตรวจสอบเพลาจานจ่ายและเสื้อเพลา
5. ตรวจสอบลูกเบี้ยว โดยตรวจสอบการติดตั้งลูกเบี้ยวบนเพลาจานจ่ายว่าได้ติดตั้งถูกต้องหรือไม่ แน่นหรือไม่ ถ้าพบว่ามีข้อบกพร่องให้แก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ การตรวจสอบลูกเบี้ยวแสดงดังรูปที่ 5.84


รูปที่ 5.84 การตรวจสอบลูกเบี้ยว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.