การถอด-ประกอบแผ่นคลัทช์

Posted on : 25-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY CLUTCH DISK
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถ ถอด-ประกอบคลัทช์ได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
รถยนต์ แม่แรง ขาหยั่ง
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
เหล็กนำศูนย์แผ่นคลัทช์ (Clutch aligning bar)

แผ่นคลัทช์1

รูปส่วนประกอบของระบบคลัทช์

แผ่นคลัทช์2

รูปชุดคลัทช์
ความรู้เบื้องต้น
แผ่นคลัทช์ (Clutch disk) ติดตั้งอยู่ระหว่างล้อช่วยแรง (Flywheel) และแผ่นกดคลัทช์ (Pressure plate) ทำหน้าที่ตัดต่อกำลังระหว่างเครื่องยนต์กับกระปุกเกียร์

แผ่นคลัทช์3

รูปติดตั้งเหล็กนำศูนย์ในการประกอบชุดคลัทช์
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
๑. ถอดกระปุกเกียร์ออกจากเครื่องยนต์

ข้อควรจำ
รถยนต์บางรุ่น สามารถให้บริการแผ่นคลัทช์ โดยไม่จำเป็นต้องยก เครื่องออกจากรถ โดยเข้าไปบริการใต้ท้องรถ
๒. สอดเหล็กนำศูนย์แผ่นคลัทช์ (clutch aligning bar) ผ่านรูกลางของแผ่นคลัทช์ (Spline hub) โดยให้ปลายสุดของเหล็กนำศูนย์สวมเข้ากับรูกลางของล้อช่วยแรงที่ลูกปืนนำศูนย์ (pilot bearing)
๓. ทำเครื่องหมายระหว่างฝาครอบคลัทช์ กับล้อช่วยแรง แล้วค่อยๆ คลายน็อตทีละรอบในแนวทะแยงกัน

แผ่นคลัทช์4

รูปการประกอบชุดคลัทช์

แผ่นคลัทช์5

รูปประกอบเหล็กนำศูนย์
การประกอบแผ่นคลัทช์
๑. ก่อนประกอบใช้โมลิบดินั่มไดซัลไฟด์ (Molybdenum disulphide) ทาดุมคลัทช์ แล้วสวมแผ่นคลัทช์กับเพลาคลัทช์ ทำการเลื่อนแผ่นคลัทช์ไปมาหลายๆ ครั้ง ถอดแผ่นคลัทช์ออกเช็ดโมลิบดินั่มไดซัลไฟด์ ออกจากดุมคลัทช์
๒. ประกอบแผ่นคลัทช์เข้ากับล้อช่วยแรง โดยใช้เหล็กนำศูนย์เป็นตัวนำ
ข้อควรระวัง จะต้องแน่ใจว่าหน้าสัมผัสแผ่นกดคลัทช์ล้อช่วยแรงและ แผ่นคลัทช์สะอาดจริงๆ
๓. กวดน๊อตยึดแผ่นกดคลัทช์เข้ากับล้อช่วยแรง โดยค่อยๆ กวดไล่ทะแยงเข้าพร้อมๆ กัน แล้วกวดให้แน่นด้วยแรงที่กำหนด ประมาณ ๑.๕-๒.๒ กก.-ม (๑๐-๑๑ ฟุต-ปอนด์)
ข้อควรระวัง จะต้องให้ สลัก (Dwell) บนล้อช่วยแรง สวมกับรูสลักบนฝาครอบคลัทช์
๔. ถอดเหล็กนำศูนย์ออกจากชุดคลัทช์
๕. ประกอบกระปุกเกียร์
ข้อควรระวัง ก่อนประกอบต้องแน่ใจว่าก้ามปูคลัทช์ประกอบเข้ากับลูกปืนคลัทช์ โดยสปริงดึงกลับ (Retainer spring) เรียบร้อยแล้ว
๖. ประกอบก้านดันของปั๊มคลัทช์ตัวล่างเข้ากับก้ามปูคลัทช์
๗. ปรับตั้งระยะทำงานของก้ามปูคลัทช์
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.