การถ่ายสารทำความเย็นออกจากระบบ

Posted on : 27-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การถ่ายสารทำความเย็นออกจากระบบการปรับอากาศ กระทำต่อเมื่อเรามีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ
ข้อควรระวัง การถ่ายสารทำความเย็นควรปฏิบัติงานแต่ในสถานที่มีการถ่ายเทอากาสดี และไม่ควรถ่ายสารทำความเย็นใกล้เปลวไฟเพราะสารทำความเย็นเมื่อได้รับความร้อนสูงจะเกิดปฏิกริยาทางเคมี เกิดเป็นฟอสยีนแกส ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบการหายใจ
เครื่องมือ


ภาพที่ 2-1 การต่อชุดแมนิโฟลด์เกจเพื่อไล่สารทำความเย็นออกจากระบบ
การเตรียมงานขั้นต้น
1. ต่อชุดแมนิโฟลด์เกจเข้ากับเซอร์วิสวาวล์ที่คอมเพรสเซอร์ และปรับสวิชควบคุมอุณหภูมิอยู่ในตำแหน่งเย็นสุด
2. ปรับเครื่องยนต์ให้มีความเร็ว 1,000-1,200 รอบ/นาที และเดินเครื่องไว้ 10-15 นาที

3. การที่จะปฏิบัติเช่นนี้ได้ ต่อเมื่อระบบทำความเย็นอยู่ในสภาพใช้งานได้
วิธีการถ่ายสารทำความเย็นออกจากระบบ
1. ลดความเร็วเครื่องยนต์ให้อยู่ในความเร็วปกติ เพื่อป้องกันการอัดตัวสูงในระบบหลังจากนั้นดับเครื่องยนต์
2. เปิดลิ้นแมนิโฟลด์เกจทางด้านความดันต่ำ และความดันสูงช้าๆ เพื่อให้สารทำความเย็นไหลออกมาทางท่อกลางของแมนิโฟลด์ การที่ให้ปิดลิ้นช้าๆ ก็เพราะว่าถ้าหากเปิดลิ้นอย่างรวดเร็วจะทำให้น้ำมันหล่อลื่นภายในระบบปนออกมาด้วย
3. ขณะที่จะทำการไล่สารทำความเย็นออกจากระบบ ให้ใช้ผ้าสะอาดวางรอสายยางท่อตัวกลาง เพื่อเป็นการตรวจสอบว่ามีน้ำมันหล่อลื่นปนออกมาด้วยหรือไม่ หากมีปนออกมาจะสังเกตเห็นได้ชัด
การถ่ายสารทำความเย็น
1. เข็มของแมนิโฟลด์เกจทั้งคู่จะอ่านได้ศูนย์
2. ปิดลิ้นทั้งสองด้านเมื่อสารทำความเย็นหยุดไหล
3. ถอดชุดแมนิโฟลด์ออกจากเซอร์วิสวาวล์ที่คอมเพรสเซอร์ แล้วใช้ฝาครอบปิดลิ้นเซอร์วิสบนคอมเพรสเซอร์เพื่อป้องกันฝุ่นผงเข้าไปภายในระบบ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.