การทดสอบเครื่องยนต์

Posted on : 12-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

วิธีการทดสอบเครื่องยนต์มีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบการทดสอบเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้นและแบบการทดสอบเพื่อตรวจจับสภาพการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อจะได้ปรับแต่งให้เหมาะสมต่อไป การทดสอบนี้เรียกว่า การจูนอัป

การตรวจสอบเครื่องยนต์ตามช่วงเวลากำหนด เช่นกำหนดให้ตรวจสอบทุกๆ 15,000 km การกระทำดังกล่าวเรียกว่า การบำรุงรักษาตามกำหนด (preventive maintenance) ซึ่งมีผลดีในแง่ที่ว่า ช่วยให้สามารถตรวจพบจุดบกพร่องที่กำลังจะเกิดหรือเกิดขึ้นแล้วแต่อาการไม่หนัก และทำให้สามารถแก้ไขได้ทันเวลาก่อนที่จะเสียหายหนัก

เครื่องมือทดสอบเครื่องยนต์

เครื่องมือที่ใช้ทดสอบเครื่องยนต์ซึ่งได้แก่

1. มาตรอัตรารอบ (tachometer) เป็นมาตรวัดอัตราเร็วรอบของเครื่องยนต์ และมีหน่วยเป็น rpm (รอบต่อนาที)

2. เครื่องทดสอบการอัด (compression tester) เป็นเครื่องวัดความดันอัดภายในกระบอกสูบเครื่องยนต์

3. เครื่องทดสอบการรั่วไหล (leakage tester) เป็นเครื่องตรวจหาตำแหน่งรั่วไหลของความดันอัดภายในกระบอกสูบ

4. เกจสุญญากาศ (vacuum gauge) เป็นเครื่องวัดปริมาณสุญญากาศภายในท่อร่วมไอดี

5. เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย (exhaust-gas analyzer) เป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณก๊าชพิษในก๊าซไอเสีย เครื่องนี้อาจเรียกว่า เครื่องวิเคราะห์อินฟราเรด (infrared analyzer)

6. อุปกรณ์ตั้งไทมิ่งหรือไทมิ่งไลต์ (timing light) ใช้สำหรับตั้งหรือตรวจสอบไทมิ่งจุดระเบิด

7. ออสซิลโลสโคป (oscilloscope) ซึ่งแสดงสภาพการทำงานของระบบจุดระเบิด

8. แชสซิสไดนาโมมิเตอร์ (chassis dynamometer) เป็นเครื่องทดสอบเครื่องยนต์และรถยนต์ เช่น กำลังเครื่องยนต์ที่ส่งผ่านมาถึงล้อรถยนต์ ซึ่งมีสภาพคล้ายกับการทำงานจริงบนถนน

9. เครื่องวิเคราะห์เครื่องยนต์ (engine analyzer) เป็นเครื่องวิเคราะห์ประกอบด้วย เครื่องมือหลายชิ้นรวมกัน และสามารถทดสอบหลาย ๆ อย่างในครั้งเดียวกันหรือตามลำดับ เครื่องวิเคราะห์บางแบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีการพิมพ์ผลการทดสอบออกมาด้วย

นอกจากนี้ยังมีเครื่องทดสอบแบตเตอรี่ เครื่องทดสอบระบบสตาร์ต ระบบไฟชาร์จ ระบบหล่อเย็น คอยล์จุดระเบิด คอนเดนเซอร์ หัวเทียน มุมปิดหน้าทองขาว (ระบบจุดระเบิด แบบทองขาว) กลไกปรับล่วงหน้าที่จานจ่าย เครื่องทดสอบบางอย่างรวมอยู่ในเครื่องวิเคราะห์ เครื่องยนต์แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีแยกต่างหาก

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.