การทำความสะอาดแบตเตอรี่

Posted on : 10-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ขี้เกลือและสิ่งสกปรกต่างๆ บนแบตเตอรี่จะต้องถูกกำจัดออกไปให้หมดเพื่อป้องกันไม่ให้มันสามารถที่จะเล็ดลอดเข้าไปในเซลล์ทุกๆ เซลล์ของแบตเตอรี่ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ตกตํ่าลงและเสียไปในที่สุด ขี้เกลือที่จับที่ขั้วแบตเตอรี่จะเป็นตัวที่ทำให้กระแสไฟเดินได้ไม่สะดวกเต็มที่ และสิ่งสกปรกอื่นๆ เซ่น นํ้ามัน ดินทราย จะทำให้เกิดการรั่วไหลของกระแสไฟของแบตเตอรี่ และจะต้องเอาออกไปก่อนที่จะถอดออกจากที่ยึดแบตเตอรี่เมื่อจะนำแบตเตอรี่มาบริการดังรูปที่ 3.8


รูปที่ 3.8 ขั้นตอนในการทำความสะอาดแบตเตอรี่
การทำความสะอาดสามารถทำได้ดังนี้

ขั้นแรก ใช้แปรงลวดถูทำความสะอาดบนแบตเตอรี่ให้หมด
ขั้นที่ 2  ใช้แปรงจุ่มเบกิ้งโซดา (baking soda) ผสมนํ้าทำความสะอาด
ขั้นที่ 3 ทำความสะอาดเบกิ้งโซดาด้วยนํ้าสะอาดและใช้ลูกยางดูดนํ้าออกให้หมด
ขั้นที่ 4 ถอดขั้วสายแบตเตอรี่ออก (ถอดขั้วลบออกก่อนและเวลาจะใส่จะต้องใส่ขั้วบวกก่อน เพื่อป้องกันประกายไฟ) ทำความสะอาดให้แห้ง เอาคราบนํ้ามันและจาระบีที่ขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนประกอบเข้าที่เดิม
หมายเหตุ ฟองก๊าชที่เกิดจากแบตเตอรี่จะเป็นสาเหตุให้เกิดขี้เกลือจับที่ขั้วแบตเตอรี่และขั้วสายไฟ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.