การทำงานของกลไกวาล์ว

Posted on : 02-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

โดยทั่วไปวาล์วเครื่องยนต์มี 2 ชนิด ได้แก่ วาล์วไอดี (intake valve) ซึ่งเปิดให้ไอดี ไหลเข้ากระบอกสูบ และวาล์วไอเสีย (exhaust valve) ซึ่งเปิดให้ไอเสียไหลออกจากกระบอกสูบ กลไกวาล์ว (valve train) ทำหน้าที่ควบคุมการเปิดและปิดวาล์ว โดยถ่ายทอดการเคลื่อนที่ ของเพลาลูกเบี้ยวไปยังวาล์ว การจัดวางกลไกวาล์วทำได้ 3 แบบคือ แบบหัวแอล (L) ซึ่งปัจจุบัน ไม่ใช้แล้วในเครื่องยนต์ แบบเพลาลูกเบี้ยวในเสื้อสูบหรือแบบก้านกระทุ้ง (pushrod) และแบบ โอเวอร์เฮดแคมชาฟต์ (OHC) ซึ่งมีเพลาลูกเบี้ยวอยู่ในฝาสูบ

วาล์วต้องเปิดและปิดตามเวลาที่เหมาะสม และต้องทำงานไปอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการทำงานของเครื่องยนต์ วาล์วอันหนึ่ง ๆ อาจทำงานเปิดและปิดถึง 1,250 ครั้งต่อระยะทาง 1 km (kilometre) หรือหมายถึงวาล์วเปิดและปิด 125 ล้านครั้งต่อระยะทาง 100,000 km

การทำงานของกลไกวาล์ว

ในการจัดวางกลไกวาล์วลักษณะนี้ เพลาลูกเบี้ยว (ดูรูปที่ 6.1) ติดตั้งในเสื้อสูบ ลูกเบี้ยวของเพลาลูกเบี้ยวหมุนอยู่ด้านล่างของลูกกระทุ้ง (ดูรูปที่ 6.2) และส่งแรงดันต่อลูกกระทุ้งและก้านกระทุ้ง (ดูรูปที่ 6.3) ในขณะที่ก้านกระทุ้งเคลื่อนที่ขึ้น จะส่งแรงดันกระทำต่อกระเดื่องวาล์วให้หมุนกระเดื่องวาล์ว ส่งแรงกดลงบนก้านวาล์วเพื่อเปิดวาล์วต่อไป

เครื่องยนต์โอเวอร์เฮดแคมชาฟต์มีหลายแบบ แบบที่ง่ายที่สุด ซึ่งลูกเบี้ยวหมุนอยู่เหนือลูกกระทุ้ง และส่งแรงผ่านลูกกระทุ้งไปยังก้านวาล์วเพื่อเปิดวาล์ว

วาล์ว

กลไกวาล์วอีกแบบหนึ่งของเครื่องยนต์โอเวอร์เฮดแคมชาฟต์ แสดงดังรูปที่ 6.4 กระเดื่องวาล์วยึดด้วยสตัดติดกับฝาสูบ ลูกเบี้ยวซึ่งหมุนอยู่ใต้ลูกกระทุ้งส่งแรงผ่านลูกกระทุ้งและกระเดื่องวาล์วไปยังวาล์ว กระเดื่องวาล์วบางแบบติดตั้งอยู่บนเพลากระเดื่องวาล์วแทนสตัด ดังแสดงในรูปที่ 6.5

รูปที่ 6.6 แสดงกลไกวาล์วโอเวอร์เฮดแคมชาฟต์ ซึ่งกระเดื่องวาล์วลอยตัวอยู่หว่างก้านวาล์วและลูกกระทุ้งวาล์วไฮดรอลิก (hydraulic valve lifter) ลูกกระทุ้งดังกล่าวสามารถปรับระยะห่างวาล์วได้เอง ลูกเบี้ยวอยู่บนศูนย์กลางของกระเดื่องวาล์ว เมื่อลูกเบี้ยวหมุน จะส่งแรงกระทำต่อกระเดื่องวาล์วให้หมุนลงเพื่อเปิดวาล์ว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.