การถอด-ประกอบชุดกลไกควบคุมการทำงานของคลัทช์

Posted on : 25-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY OF CLUTCH RELEASE MECHANISM
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถ ถอด-ประกอบและบริการชุดกลไกกดคลัทช์ได้ อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
รถยนต์ หรือเครื่องยนต์พร้อมเกียร์ที่ยกออกมาจากรถ
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
๑. เครื่องถอดลูกปืนคลัทช์
๒. เครื่องถอด บู๊ชนำเพลา (Pilot bushing)

คลัทช์1

รูปกลไกควบคุมการทำงานของคลัทช์
ความรู้เบื้องต้น
กลไกควบคุมการทำงานของคลัทช์ ประกอบด้วยก้ามปูคลัทช์ (Withdrawal lever) ปลอกเลื่อนลูกปืนคลัทช์ (Release bearing sleeve) ลูกปืนคลัทช์ (Release bearing) และสปริงดึงลูกปืนกลับ (Returner spring) กลไกที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นชุดกดให้แผ่นกดคลัทช์แยกตัวทำให้แผ่นคลัทช์อิสระ เพื่อให้ผู้ขับรถเข้าเกียร์ได้ตามต้องการ
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
๑. ถอดเกียร์ออกจากเครื่องยนต์
๒. ถอดลูกยางกันฝุ่น (Dust cover) ที่ครอบก้ามปูคลัทช์ออกจากหัวหมู ๓. ถอดก้ามปูคลัทช์
๔. ถอดสปริงดึงลูกปืนกลับ
๕. ถอดชุดลูกปืนคลัทช์ (ลูกปืน คลัทช์ และปลอกเลื่อน)
๖. ถอดลูกปืนคลัทช์ออกจากปลอกเลื่อน ด้วยเครื่องมือดูดลูกปืน ดังรูป
๗. ถอดบู๊ชนำเพลาคลัทช์ด้วยเครื่องดูด ดังรูป

คลัทช์2

รูปการถอดลูกปืนคลัทช์

คลัทช์3

รูปการถอดบุ๊ชนำ
หมายเหตุ

เครื่องบางรุ่นใช้ลูกปืนนำ (Pilot bearing) แทน

คลัทช์4

รูปการประกอบลูกปืนคลัทช์
การประกอบ
๑. ประกอบลูกปืนคลัทช์เข้ากับ ปลอกเลื่อนลูกปีน โดยใช้เครื่องอัด (Press)
๒. ก่อนที่จะประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของกลไกกดคลัทช์ให้ใช้จาระบีชนิดรวม (Multi Purpose Grease) ทาบางๆ ที่ตำแหน่งต่อไปนี้

คลัทช์5

รูปตำแหน่งกักเก็บจาระบีของปลอกลูกปืนคลัทช์
ก. ร่องด้านใน (Inner groove) ดังรูป
ข. หน้าสัมผัสของลูกปืนคลัทช์, ปลายสลักค้ำก้ามปู (Lever ball pin)
ค. ผิวสัมผัสด้านหน้าของกระปุกเกียร์

คลัทช์6

รูปตำแหน่งทาจาระบีบางๆ
ข้อควรจำ ให้ทาจาระบีเพียงบางๆ ถ้าทามากไป เมื่อเครื่องร้อนจาระบีจะละลายไหลเยิ้มสลัดไปเกาะที่ผิวความฝีด ทำให้คลัทช์ลื่น
๓. สอดก้ามปูคลัทช์ เข้าไปยังหัวหมูคลัทช์ นำสปริงยึด (Holder spring) มาประกอบยึดติดกับปลอกเลื่อน แล้วนำทั้งชุดสวมเข้ากับเพลาคลัทช์ ยังตำแหน่งเดิมในก้ามปู แล้วประกอบสปริงดึงลูกปืนคลัทช์
๔. ประกอบยางกันฝุ่นเข้ากับหัวหมูคลัทช์
การประกอบบู๊ชนำเพลาคลัทช์
ก่อนประกอบบู๊ชนำเพลาคลัทช์เข้ากับเพลาข้อเหวี่ยงตอนหลัง จะต้องทำความสะอาดบู๊ชที่เพลาข้อเหวี่ยงให้สะอาด
วิธีประกอบ วางบู๊ชนำ (Pilot bushing) ลงในรูกลางเพลาข้อเหวี่ยงตอน หลัง จากนั้นใช้ค้อนหัวอ่อนตอกเบาๆ จนบู๊ชนำเข้าแนบสนิทในรูของมัน โดยไม่จำเป็นต้องทาจาระบี
เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในงาน ถอด-ประกอบคลัทช์

คลัทช์7
เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในงานถอด-ประกอบคลัทช์

คลัทช์8
เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในงานถอด-ประกอบคลัทช์

คลัทช์9
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.