การทำงานของวาล์ว

Posted on : 26-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

กลไกที่ทำหน้าที่เปิดและปิดวาล์วเรียกว่า กลไกวาล์ว (valve train) กลไกวาล์วอย่างง่ายแสดงดังรูปที่ 2.17 ประกอบด้วยเพลาลูกเบี้ยว (ดังรูปที่ 2.18) ซึ่งติดตั้งที่ส่วนบนของเครื่องยนต์(บนฝาสูบ) เพลาลูกเบี้ยวถูกขับเคลื่อนด้วยสายพาน เพลาลูกเบี้ยวมีลูกเบี้ยวหลายอันซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนกระบอกสูบ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ลูกเบี้ยว 2 อันสำหรับหนึ่งกระบอกสูบ

ลูกเบี้ยวมีลักษณะเป็นปลอกกลมพร้อมด้วยส่วนนูนดังแสดงในรูปที่ 2.19 และจากรูปที่ 2.17 นั้น จะเห็นได้ว่าลูกเบี้ยวอยู่เหนือก้านวาล์วและลูกกระทุ้งจะอยู่ส่วนบนของก้านวาล์ว

รูปที่ 2.20 แสดงการปิดและเป็ดวาล์วในขณะที่ลูกเบี้ยวหมุนอยู่บนลูกกระทุ้ง สปริงวาล์วจะดันให้วาล์วปิดเมื่อส่วนนูนของลูกเบี้ยวไม่สัมผัสกับลูกกระทุ้ง แต่เมื่อส่วนนูนของลูกเบี้ยวกดลง บนลูกกระทุ้ง สปริงวาล์วจะถูกกดให้ยุบตัวลงในขณะที่วาล์วเลื่อนห่างจากบ่าวาล์วซึ่งเป็นการเปิดของวาล์ว

กลไกวาล์วดังรูปที่ 2.20 จะมีเพลาลูกเบี้ยวอยู่เหนือวาล์ว เครื่องยนต์ประเภทนี้เรียกว่า เครื่องยนต์โอเวอร์เฮดแคมชาฟต์ (overhead-camshaft engine) ซึ่งเขียนย่อว่า OHC

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.