การทำสูญญากาศโดยใช้คอนเพรสเซอร์

Posted on : 27-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การทำสูญญากาศโดยใช้คอนเพรสเซอร์แทนเครื่องทำสูญญากาศ
การใช้ตัวคอมเพรสเซอร์ในระบบเป็นตัวทำสูญญากาศแทนเครื่องสูญญากาศนั้น เราจะใช้ก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้น คือในกรณีที่ไม่มีเครื่องสูญญากาศ
ความชื้นและอากาศภายในระบบจะถูกดูดออกไปภายนอก แต่ความชื้นและอา¬กาศบางส่วนที่ปนอยู่ในสารหล่อลื่นไหลปนออกมาด้วย ความชื้นปนกับน้ำมันหล่อลื่นทำให้เกิดผลเสียต่อระบบทำความเย็น กล่าวคือความชื้นและอากาศที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนออกมาก็จะถูกดูดออกไปยังบรรยากาศภายนอก แต่ถ้ามีสิ่งเจือปนในระบบจะทำให้อากาศและความชื้นยังคงหลงเหลือโดยหลบอยู่ที่แผ่นลิ้นที่คอมเพรสเซอร์
เครื่องมือ
ประแจปากตายครบชุด 1 ชุด ผ้าคลุมบังโคลนรถ ชุดแมนิโฟลด์เกจ 1 ชุด
การเตรียมงานขั้นต้น
1. ต่อชุด แมนิโฟลด์เกจเข้ากับคอมเพรสเซอร์
2. ขันข้อต่อให้แน่น
การทำสูญญากาศ
1. ติดเครื่องยนต์ให้เดินเบาประมาณ 500 รอบ / นาที

2. เปิดลิ้นด้านความดันสูง
3. เปิดสวิชให้คอมเพรสเซอร์ทำงาน
4. สังเกตดูเข็มของคอมเปานด์เกจควรชี้ที่ 25 นิ้วปรอท ปิดลิ้นด้านความดันสูง ที่แมนิโฟลด์เกจ
หมายเหตุ    สูญญากาศที่เกิดขึ้นจากการใช้คอมเพรสเซอร์แทนเครื่อง
ทำสูญญากาศจะเกิดขึ้นประมาณ 25 นิ้วปรอท หากทำให้เกิดสูญญากาศมากกว่านี้ น้ำมันหล่อลื่นจะออกมากับไอของสารทำความเย็น ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อคอมเพรสเซอร์
5. ดับเครื่อง
การตรวจระบบหลังจากการทำสูญญากาศ
1. คอมเปานด์เกจไม่ควรเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 นิ้วปรอทใน 5 นาที
2. หากพบรอยรั่วให้รีบแก้ไข
3. หลังจากค้นพบรอยรั่วและแก้ไขแล้วให้ทำสูญญากาศต่อไปจนถึง 25 นิ้วปรอท

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.