การบรรจุสารทำความเย็น

Posted on : 27-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การบรรจุสารทำความเย็นเข้าสู่ระบบโดยใช้กระป๋องบรรจุขนาดเล็ก(ระบบหยุดทำงาน)
ขนาดกระป๋องที่บรรจุสารทำความเย็น เป็นกระป๋องขนาด 1 ปอนด์บรรจุสารทำความเย็นประมาณ 15 ออนซ์ สาเหตุที่ใช้กระป๋องขนาดเล็กเพราะว่าในกรณีที่สารทำความเย็นรั่วสูญหายจากระบบเพียงเล็กน้อย เรานิยมใช้กระป๋องขนาดเล็ก เนื่องจากเคลื่อนย้ายสะดวกกว่าและปฏิบัติงานได้เร็วกว่า ปัจจุบันกระป๋องขนาด 1 ปอนด์นิยมใช้กันมาก
การใช้สารทำความเย็นชนิดบรรจุขนาด 1 ปอนด์ ให้ดูจนแน่ใจก่อนใช้ว่าเป็นกระป๋องที่บรรจุสารทำความเย็น R- 12 โดยดูจากโค๊ดสีขาวที่ทาไว้รอบกระป๋องหรือบางทีอาจเขียนเป็นสัญญลักษณ์ทางเคมีติดไว้ข้างกระป๋อง สัญญลักษณ์ทางเคมีคือ CCL2F2
ข้อควรระวัง
ระวังอย่านำกระป๋องสารทำความเย็นเข้าไปใกล้ไฟหรือควานร้อนใดๆ เพราะที่อุณหภูมิ 125°ฟ ขึ้นไปสารทำความเย็นเมื่อได้รับความร้อนจัดอาจระเบิดได้ การเปิด-ปิด ลิ้นกระป๋องสารทำความเย็นควรใช้ประแจขันโดยเฉพาะ อย่ากระแทกกระป๋องแรงเกินไป และควรเก็บให้อยู่ในแนวตั้งเสมอ
เครื่องมือ
กระป๋องบรรจุสารทำความเย็นขนาด 1 ปอนด์ ผ้าคลุมบังโคลนรถ ประแจครบชุด 1 ชุด ชุดแมนิโฟลด์เกจพร้อมสายยาง 1 ชุด
วัสดุ
สารทำความเย็น R-12
การเตรียมงาน
1. ต่อสายยางของชุดแมนิโฟลด์เกจเข้ากับทางเข้าของคอมเพรสเซอร์
2. การต่อสายให้ต่อสายท่อความดันสูงเข้ากับเซอร์วิสวาวล์ทางลิ้นด้านความดันสูงเเละท่อความดันต่ำเขากับลิ้นด้านความดันต่ำที่บนฝาสูบของคอมเพรสเซอร์
3. ลิ้นเกจความดันสูงและความดันต่ำอยู่ในตำแหน่งปิด
4. ดำเนินการเพื่อให้ระบบเป็นสูญญากาศ


ภาพที่ 7-1 การเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ระบบในลักษณะของเหลว (กระป๋องสารทำความเย็นคว่ำ)
การบรรจุสารทำควานเย็น

1. ทำการแวคดูดเอาความชื้น และอากาศออกจากระบบเพื่อให้ระบบเป็นสูญญากาศ
2. เมื่อเป็นสูญญากาศแล้วให้ต่อสายยางเพื่อบรรจุสารทำความเย็น โดยต่อระหว่างถังบรรจุสารทำความเย็นและท่อช่องกลางของชุดแมนิโฟลด์เกจ
การไล่อากาศในระบบ
1. เปิดลิ้นที่กระป๋องหรือถังบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้สารทำความเย็นเข้าสู่ระบบโดยหมุนลิ้นที่ถังหรือกระป๋องบรรจุสารทำความเย็นทวนเข็มนาฬิกา
2. ลิ้นด้านความดันสูงและความดันต่ำยังคงปิดอยู่ ให้คลายจุ๊บเสียบท่อกลางใต้แมนิโฟลด์เกจออกเล็กน้อยเพื่อไล่ลมออกจากท่อยาง
วิธีการบรรจุสารทำความเย็นเข้าสู่ระบบ
1. เปิดลิ้นด้านเกจวัดความดันสูง
2. โปรดสังเกตเกจวัดความดันด้านต่ำว่า เข็มขึ้นจากสูญญากาศ หรือไม่ ถ้าเข็มยงคงชี้อยู่ที่สเกลสูญญากาศแสดงว่าในระบบเกิดการอุดตัน
3. ถ้าระบบเกิดการอุดตันให้จัดการแก้ไขและทำสูญญากาศใหม่
4. เมื่อแก้ไขข้อบกพร่องและทำสูญญากาศแล้ว ให้บรรจุสารทำความเย็นเข้าระบบโดยคว่ำกระป๋องลงเพื่อให้สารทำความเย็นไหลเข้าไปในระบบในลักษณะของเหลว
5. การบรรจุสารทำความเย็นให้บรรจุตามปริมาณที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องทำความเย็นกำหนดไว้
การปฏิบัติเมื่อบรรจุสารทำความเย็นเสร็จ
1. ปิดเกจวัดความดันด้านความดันสูง
2. ถอดสายยางท่อกลางของชุดแมนิโฟลด์เกจออกจากกระป๋อง
3. หมุนคอมเพรสเซอร์ด้วยมือ 2-3 รอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารทำความเย็นในสภาพของเหลวเข้าไปอยู่ในคอมเพรสเซอร์
4. ติดเครื่องยนต์ตั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ในขั้นเดินเร็ว
5. ทดสอบการทำงานของระบบว่ามีความเย็นเพียงพอหรือไม่
6. ถ้าระบบทำงานเรียบร้อยให้ถอดชุดแมนิโฟลด์เกจออก และใส่ฝาครอบลิ้นเซอร์วิสให้เรียบร้อย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.