การบริการเครื่องยนต์:ลูกสูบและแหวนลูกสูบ

Posted on : 14-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

การบริการลูกสูบ

หลังจากถอดชุดก้านสูบและลูกสูบออกจากเครื่องยนต์ จึงสามารถถอดแหวนลูกสูบออกจากลูกสูบได้ โดยใช้เครื่องถ่างแหวนช่วยในการถอด เครื่องถ่างแหวนมีปากสำหรับจับที่ปลายแหวนลูกสูบ (ดูรูปที่ 24.24) เมื่อบีบบนด้ามถือ แหวนจะถ่างออกเล็กน้อย และสามารถนำแหวนลูกสูบออกมาจากร่องแหวนและลูกสูบได้ โดยทั่วไปแล้วเมื่อถอดแหวนออกจากลูกสูบก็มักจะเปลี่ยนแหวนใหม่

การทำความสะอาดลูกสูบ

กำจัดตะกอนคาร์บอนและวานิซออกจากผิวหน้าของลูกสูบอย่างระมัดระวัง อย่าใช้นํ้ายากัดหรือแปรงลวด เพราะอาจทำความเสียหายให้แก่ผิวหน้าของกระโปรงลูกสูบได้ การทำความสะอาดลูกสูบมักนิยมแช่ลูกสูบในสารละลายที่ใซ้ทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์หรือในสารละลายที่ไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน

ทำความสะอาดร่องแหวนด้วยเครื่องขัดร่องแหวน (ดูรูปที่ 24.25) หรือท่านอาจใช้แหวนอันเก่า โดยตะไบปลายให้เป็นขอบคมดังรูปที่ 24.26 รูหรือร่องนํ้ามันหล่อลื่นสำหรับแหวนน้ำมัน จะต้องสะอาด เพื่อให้นํ้ามันหล่อลื่นไหลได้สะดวก ในขณะทำความสะอาดรูและร่องนํ้ามันนั้น อย่ากัดเนื้อโลหะให้หลุดออกมาด้วย

การตรวจสอบลูกสูบ

ตรวจสอบลูกสูบอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการสึกหรอ รอยขีดขูด รอยร้าว การสึกหรอ ของร่องแหวน และความเสียหายอื่น ๆ ตรวจดูรอยร้าวที่บริเวณบ่าร่องแหวนของลูกสูบ กระโปรงลูกสูบ แป้นสลักลูกสูบ และหัวลูกสูบ รูปที่ 24.27 แสดงความเสียหายของลูกสูบ 3 แบบพร้อมด้วยสาเหตุ ซึ่งทำให้ต้องเปลี่ยนลูกสูบใหม่

ตรวจสอบความพอดีของสลักลูกสูบเมื่อสวมเข้าในลูกสูบ วิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันคือ ใช้เกจวัดรูขนาดเล็กสำหรับตรวจสอบรูของสลักลูกสูบในลูกสูบ และใช้ไมโครมิเตอร์ตรวจสอบขนาดของสลักลูกสูบ ถ้าหลวมเกินไป หรือถ้าสลักลูกสูบหรือลูกสูบชำรุด จะต้องเปลี่ยนสลักลูกสูบและลูกสูบใหม่ทั้งชุด สลักลูกสูบควรมีระยะห่างไม่เกิน 0.025 mm

วัดขนาดของลูกสูบแต่ละอันด้วยไมโครมิเตอร์ (ดูรูปที่ 24.28) ตำแหน่งที่วัดควรกระทำในแนว 90 องศาจากแนวสลักลูกสูบและตํ่าจากร่องแหวนนํ้ามันลงมา 6 mm ตำแหน่งนี้เรียกว่า จุดวัดขนาด (sizing point) ผู้ผลิตบางรายแนะนำให้วัดที่ตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกันเล็กน้อย บนกระโปรงลูกสูบ

เปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบ การวัดขนาดกระบอกสูบ อาจทำได้โดยใช้เกจเทเลสโคปและไมโครมิเตอร์ เกจกระบอกสูบ หรือไมโครมิเตอร์วัดภายใน ถ้ากระบอกสูบสึกหรอมากหรือเป็นเทเปอร์ จะต้องคว้านกระบอกสูบใหม่ แล้วจะต้องใช้ลูกสูบขนาดโอเวอร์ไซซ์

การซ่อมร่องแหวน

ในขณะซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ มักจะพบว่าร่องแหวนส่วนบนสึกหรอมาก ถ้าร่องแหวนสึกหรอมาก กระบอกสูบก็มักจะสึกหรอมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะต้องคว้านกระบอกสูบและใช้ลูกสูบโอเวอร์ไซช์

ถ้าลูกสูบมีสภาพดี ยกเว้นร่องแหวนส่วนบนสึกหรอมาก บางครั้งอาจซ่อมแซมร่องแหวนนั้นได้ ถ้าร่องแหวนสึกหรอ 0.15 mm หรือมากกว่านี้เมื่อเทียบกับขนาดก่อนการสึกหรอ ร่องแหวนสามารถได้รับการปรับให้มีขนาดใหญ่ด้วยเครื่องกลึงหมุนด้วยมือ (ดูรูปที่ 24.29) ทำให้ร่องแหวน มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้ฉากกันทั้งด้านบนและด้านล่าง แหวนลูกสูบอันใหม่ที่ติดตั้งเข้าในร่องแหวนนี้ จะต้องควบคู่กันกับแหวนรอง (ดูรูปที่ 24.30) เพราะแหวนลูกสูบมีขนาดเล็กกว่าร่องแหวน

การเลือกลูกสูบใหม่

ลูกสูบใหม่ที่นำออกมาจากกล่องก็พร้อมที่จะประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ได้ ในแต่ละเครื่องยนต์ลูกสูบจะมีขนาดต่าง ๆ กันซึ่งเรียกว่าขนาดโอเวอร์ไซซ์มาตรฐาน (standard oversizes) เมื่อใช้ลูกสูบขนาดโอเวอร์ไซช์ จะต้องคว้านกระบอกสูบให้เหมาะสมกับลูกสูบ ถ้าเครื่องยนต์ มีสภาพดีและต้องการคว้านกระบอกสูบเพียงหนึ่งหรือสองกระบอกสูบเท่านั้น ขนาดของกระบอกสูบที่แตกต่างกันมากที่สุดไม่ควรเกิน 0.25 mm

ลูกสูบขนาดโอเวอร์ไซช์จะมีนํ้าหนักเท่ากับลูกสูบขนาดปกติ สิ่งนี้จะช่วยขจัดปัญหาความไม่สมดุลเนื่องจากการติดตั้งลูกสูบขนาดแตกต่างกัน

การสวมกันของสลักลูกสูบกับลูกสูบ

ลูกสูบอะลูมิเนียมมักใช้สลักลูกสูบใหม่ ซึ่งจะมาพร้อมกับลูกสูบภายในกล่องเดียวกัน ทำให้ได้ขนาดที่เหมาะสมระหว่างสลักลูกสูบกับรูสลักลูกสูบบนลูกสูบ ถ้าสลักลูกสูบหลวมเกินไปในลูกสูบ ผู้ผลิตส่วนมากแนะนำให้ใช้ลูกสูบและสลักลูกสูบใหม่ทั้งชุด

การตรวจสอบศูนย์ของก้านสูบและลูกสูบ

เมื่อประกอบก้านสูบและลูกสูบเข้าด้วยกัน แต่ก่อนการประกอบแหวนลูกสูบ จะต้องตรวจสอบศูนย์ของก้านสูบด้วยเครื่องตั้งศูนย์ (ดูรูปที่ 24.14)

การเลือกแหวนลูกสูบใหม่

เมื่อถอดเครื่องยนต์ออกสำหรับการบริการ จะต้องเปลี่ยนแหวนลูกสูบใหม่ แหวนลูกสูบเก่าถึงแม้ว่าจะใช้งานมาเป็นเวลาไม่นานก็ตาม จะเข้าได้ไม่พอดีเหมือนปกติ

การเลือกแหวนลูกสูบใหม่ขึ้นอยู่กับสภาพของผนังกระบอกสูบและวิธีการปรับแต่งผนังกระบอกสูบ

ถ้ากระบอกสูบมีลักษณะเป็นเทเปอร์หรือไม่กลมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ก็สามารถใช้แหวนขนาดมาตรฐานได้ เช่น เทเปอร์อยู่ในช่วง 0.13 ถึง 0.25 mm ก็สามารถใช้แหวนมาตรฐานได้ แต่ถ้าเทเปอร์เกินปริมาณนี้ จะต้องคว้านกระบอกสูบใหม่ให้มีขนาดโตกว่าเดิมและใช้ลูกสูบและแหวนลูกสูบขนาดโอเวอร์ไซช์

การติดตั้งแหวนลูกสูบ

แหวนลูกสูบจะต้องถูกสวมเข้าไปในร่องแหวนบนกระบอกสูบ แหวนลูกสูบแต่ละชุดมีขนาดเพิ่มขึ้นทีละขั้น เพื่อให้สามารถใช้ได้กับกระบอกสูบหลาย ๆ ขนาด

เริ่มการติดตั้งด้วยการวัดระยะปากแหวน ซึ่งทำได้โดยการใส่แหวนลูกสูบเข้าไปในกระบอกสูบ ระยะปากแหวนคือระยะห่างระหว่างปลายของแหวนทั้ง 2 ข้าง การวัดระยะปากแหวน ใช้ฟีลเลอร์เกจสอดเข้าไปตรงช่องว่างของปากแหวน ดังแสดงในรูปที่ 24.31

เลื่อนแหวนลูกสูบลงไปจนถึงขีดจำกัดตํ่าสุดของการเคลื่อนที่ของแหวนลูกสูบ ถ้ากระบอกสูบเป็นเทเปอร์ระยะปากแหวนจะเล็กลง ถ้าระยะปากแหวนที่วัดได้มีขนาดเล็กเกินไป อาจเป็นเพราะใช้แหวนลูกสูบผิดขนาดหรือวัดขนาดกระบอกสูบไม่ถูกต้อง ระยะปากแหวนควรอยู่ในช่วง 0.25 หรือ 0.51 mm

ถ้ากระบอกสูบเป็นเทเปอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ตำแหน่งตํ่าสุดของการเคลื่อนที่ของแหวนลูกสูบจะมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่ตำแหน่งใต้รอยขั้นแหวนเล็กน้อย ดังนั้นถ้าระยะปากแหวนมีขนาดพอดีที่ส่วนบนของกระบอกสูบ ก็อาจมีระยะแคบเกินไปที่ส่วนล่างของกระบอกสูบ ซึ่งเมื่อแหวนขยายตัว ปากแหวนจะชนกันจนทำให้แหวนเสียหายและเกิดรอยขีดขูดบนผนังกระบอกสูบ

ถ้าระยะปากแหวนถูกต้อง ให้สอดผิวด้านนอกของแหวนเข้าไปในร่องแหวน ดังรูปที่ 24.32 เลื่อนแหวนลูกสูบไปโดยรอบร่องแหวนเพื่อให้แน่ใจว่าแหวนเป็นอิสระในร่องแหวนซึ่งจะไม่มีการฝืดหรือติดขัด

ถ้ามีความฝืดเกิดขึ้นในขณะทดสอบดังกล่าว ก็อาจแสดงว่าร่องแหวนสกปรก หรืออาจมีเศษติดค้างหรือรอยตำหนิเนื่องจากการทำงานของเครื่องขัดร่องแหวน ด้วยเหตนี้ ช่างเครื่องยนต์ส่วนมากจึงนิยมใช้ปลายของแหวนลูกสูบอันเก่าที่หักในการทำความสะอาดร่องแหวน (ดูรูปที่ 24.26) เพราะจะไม่เถิดรอยตำหนิขึ้นในร่องแหวน

ถ้าแหวนลูกสูบในร่องแหวนหลวมเกินไป ให้ตรวจสอบด้วยฟีลเลอร์เกจขนาด 0.15 mm ไปตามด้านข้างของแหวนลูกสูบดังแสดงในรูปที่ 24.33 ถ้าสามารถสอดฟีลเลอร์เกจขนาดดังกล่าว เข้าไปได้แสดงว่าร่องแหวนสึกหรอมาก การซ่อมแซมร่องแหวนส่วนบนสามารถทำได้ (ดูหัวข้อ ที่ 24.18)

ติดตั้งแหวนลูกสูบในร่องแหวน โดยการใช้เครื่องถ่างแหวน.(ดูรูปที่ 24.24) แล้ววัดระยะห่างด้านข้างแหวน (ดูรูปที่ 24.33) ระยะห่างควรมีค่าอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ 0.025 mm และไม่ควรเกิน 0.1 mm สำหรับเครื่องยนต์ส่วนมาก

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการติดตั้งแหวนลูกสูบ

แหวนนํ้ามันบางอย่างประกอบด้วยชิ้นส่วน 3 ชิ้น การติดตั้งแหวนนํ้ามันเข้าในร่องแหวน จะต้องกระทำทีละชิ้น ดังแสดงในรูปที่ 24.34 การใส่ชิ้นส่วนทั้งสาม ให้รูดชิ้นส่วนเหล่านั้นเข้าไปทีละชิ้นโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดปลายข้างหนึ่งไว้ในร่องแหวน และใช้นิ้วหัวแม่มือที่เหลือรูดไปโดยรอบ จนกระทั่งชิ้นส่วนเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในร่องแหวนทั้งหมด อย่าใช้วิธีนี้กับแหวนอัดเป็นอันขาด เพราะจะทำให้แหวนโก่งงอหรือหักได้ ควรใช้เครื่องถ่างแหวนในการใส่แหวนอัด

รูปที่ 24.35 แสดงแหวนอัดแบบต่าง ๆ และตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อติดตั้งในลูกสูบ ถ้าใส่แหวนอัดสลับข้างกัน อาจทำให้สิ้นเปลืองนํ้ามันหล่อลื่นมาก

การติดตั้งชุดก้านสูบและลูกสูบ

หลังจากตรวจสอบศูนย์ของก้านสูบและยึดก้านสูบเข้ากับลูกสูบแล้ว จึงใส่แหวนลูกสูบเข้าบนลูกสูบ แหวนลูกสูบต้องจัดตำแหน่งให้จนกระทั่งปากแหวนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามกำหนดโดยผู้ผลิต รูปที่ 24.36 แสดงตัวอย่างของการจัดตำแหน่งของปากแหวนสำหรับเครื่องยนต์ ใดเครื่องยนต์หนึ่ง

จุ่มชุดลูกสูบเข้าไปในนํ้ามันหล่อลื่นที่สะอาด (ดูรูปที่ 24.37) จนกระทั่งสลักลูกสูบเต็ม ไปด้วยนํ้ามันหล่อลื่น แล้วถอดชุดลูกสูบและถ่ายนํ้ามันหล่อลื่นส่วนเกินออก ทาสลักข้อเหวี่ยงและผิวหน้าแบริ่งด้วยน้ำมันหล่อลื่น ใช้ปลอกรัด (ดูรูปที่ 24.38) หรือเครื่องรัดแหวน (ดูรูปที่ 24.39) สำหรับกดแหวนให้เข้าไปในร่องแหวน สวมปลอกนำบนสลักเกลียว (ดูรูปที่ 24.8) หรือสวมท่อยางบนสลักเกลียว แล้วดันลูกสูบเข้าไปในกระบอกสูบ ตอกหัวลูกสูบด้วยด้ามค้อนซึ่งเป็นไม้ ให้ลูกสูบเลื่อนเข้าไปในกระบอกสูบ (ขั้นที่ 4 ของรูปที่ 24.38)

ต้องแน่ใจว่าชุดก้านสูบและลูกสูบได้รับการติดตั้งโดยหันหน้าลูกสูบในทิศทางที่เหมาะสม ลูกสูบจำนวนมากมีรอยบากหรือเครื่องหมายอื่น ๆ ซึ่งจะหันไปทางด้านหน้าของเครื่องยนต์ (ดูรูปที่ 24.39) ในเครื่องยนต์กระบอกสูบวี จะต้องติดตั้งก้านสูบโดยให้รูของนํ้ามันในก้านสูบหันไปทางด้านตรงกันข้ามกับกระบอกสูบ (ถ้าก้านสูบมีรูนํ้ามัน)

หลังจากติดตั้งแบริ่งก้านสูบเข้าที่บนสลักข้อเหวี่ยงแล้ว ก็ให้ถอดปลอกน่าที่สวมบนสลักเกลียวของก้านสูบออก ตรวจสอบว่าฝาประกับที่จะนำไปติดตั้งนั้นมีหมายเลขตรงกับหมายเลขบนก้านสูบหรือไม่ (ดูรูปที่ 24.7) แล้วติดตั้งฝาประกับบนสลักเกลียวก้านสูบ โดยให้หูบนแบริ่งทั้ง 2 ชิ้นหันเข้าหากัน ใส่แป้นเกลียวและขันด้วยทอร์กที่กำหนดด้วยประแจทอร์ก การติดตั้งแบริ่งก้านสูบนั้น จะต้องตรวจสอบระยะห่างแบริ่งและระยะห่างด้านข้างของก้านสูบ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.