การบริการแม่ปั๊มคลัทช์

Posted on : 22-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

CLUTCH MASTER CYLINDER SERVICE
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถ ถอด-ประกอบ ตรวจสอบแสะบริการชุดแม่ปั๊ม
คลัทช์ได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
รถยนต์ แม่ปั๊มคลัทช์ น้ำมันเบรค
เครืองมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
แม่ปั๊มคลัทช์
รูปแม่ปั๊มคลัทช์
แม่ปั๊ม
รูปการแยกส่วนแม่ปั๊มและแรงกวดที่กำหนด
ชิ้นส่วนของแม่ปั๊ม
รูปชิ้นส่วนของแม่ปั๊ม(Toyota)
ความรู้เบื้องต้น
แม่ปั๊มคลัทช์รับแรงกระทำจากเท้าผู้ขับขี่ โดยผ่านคันเหยียบคลัทช์ก้านดันลูกสูบคลัทช์ ลูกสูบปั๊มไปดันน้ำมันในกระบอกแม่ปั๊มให้ไหลออกตามท่อ ซึ่งต่ออยู่กับปั๊มคลัทช์ตัวล่างและทำให้ลูกสูบปั๊มคลัทช์ตัวล่างเคลื่อนตัว นั่นคือทำให้ชุดกดคลัทช์ทำงานและคลัทซ์ จะเป็นอิสระ
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
๑. ถอดปั๊มล๊อคสลักกันเหยียบคลัทช์ แล้วถอดสลักคันเหยียบคลัทช์ออก
๒. ปูผ้ากันเปื้อนที่บังโคลนรถ
๓. ถ่ายน้ำมันที่กระเปาะเก็บน้ำมันของแม่ปั๊มคลัทช์ออก
๔. ถอดท่อน้ำมันออกจากแม่ปั๊มคลัทช์
ข้อควรปฏิบัติ
ในการถอดท่อน้ำมัน ให้ใช้ประแจสำหรับถอดท่อโดยเฉพาะ
๕. ถอดน็อตยึดแม่ปั๊มกับโครงรถออก
๖. ถอดแม่ปั๊มออกจากรถยนต์
ข้อควรระวัง
น้ำมันเบรคเป็นอันตรายต่อสีของรถยนต์ จึงต้องระวังเป็นพิเศษ ถ้าน้ำมันเบรคหยดถูกสีรถ ให้ใช้น้ำมากๆ ราดอย่างรวดเร็วห้ามเช็ดออก
แม่ปั๊มคลัทช์1
รูปชิ้นส่วนของแม่ปั๊มคลัทช์

การถอดแยกชิ้นส่วนแม่ปั๊มคลัทช์
๑. ถอดลูกยางครอบกันฝุ่น (Dust cover) ตัวหลังออกจากแม่ปั๊มคลัทช์
๒. ถอดแหวนล๊อค (stopper ring) จับแม่ปั๊มคลัทช์โดยเอาด้านหัวลงกับปากกาทำงานกดก้านดัน แล้วใช้ไขควงงัดแหวนล๊อคออก
๓. ถอดก้านดัน (Push rod)ออก

แหวนน็อต
รูปการถอดแหวนล๊อค
๔. ถอดชุดลูกสูบแม่ปั๊มคลัทช์ (piston assembly) ออก
การตรวจสอบ
ข้อควรระวัง
ก่อนทำการตรวจสอบ ให้ทำความสะอาดหรือล้างชุดลูกสูบปั๊มและกระบอกปั๊มด้วยน้ำมันเบรคที่สะอาด ห้ามใช้ล้างด้วยน้ำมันแร่ เช่นเบ็นซิน น้ำมันก๊าซ และน้ำมันโซล่า เพราะน้ำมันเหล่านี้จะทำลายชิ้นส่วนประกอบของแม่ปั๊มคลัทช์ที่เป็นยาง
๑. ตรวจความสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอ หรือรอยสึกหรอเสียหายของลูกสูบปั๊ม ถ้าพบว่าสึกหรอจนเกินกว่าจะบริการได้ให้เปลี่ยนใหม่
๒. ถ้าพบว่าช่องว่างระหว่าง กระบอกปั๊ม กับลูกสูบปั๊มมากกว่า ๐.๑๕ มม. (o.oo๕ นิ้ว) ให้เปลี่ยนกระบอกแม่ปั๊มและลูกสูบชุดใหม่
๓. เปลี่ยนลูกยางอันใหม่ เมื่อตรวจพบว่าเสียรูป บวม มีรอยขีดข่วน ฉีกขาด หมดอายึการใช้งาน
๔. ถ้าพบว่าลูกยางกันฝุ่น บวม ฉีกขาด ให้เปลี่ยนใหม่
๕. เปลี่ยนน็อตท่อน้ำมัน ถ้าพบว่าเหลี่ยมน็อตเสีย หรือเกลียวเสียจากการถอด
การประกอบชิ้นส่วนของแม่ปั๊มคลัทช์
ให้ประกอบย้อนขั้นตอนการถอด แล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
๑. จุ่มลูกปั๊มลงในน้ำมันเบรคก่อนประกอบ และต้องแน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
๒. ทาน้ำมันเบรคในกระบอกแม่ปั๊มอย่างทั่วถึง
๓. ทาน้ำมันเบรคที่ลูกยาง (Piston cap)
๔. ต้องแน่ใจว่าลูกยางไม่ปลิ้น
การประกอบแม่ปั๊มคลัทช์เข้ากับรถยนต์
๑. ให้ประกอบย้อนขั้นตอนของการถอด
๒. ให้ปรับระยะของคันเหยียบคลัทช์ให้ถูกต้อง
๓. ไล่ฟองอากาศในระบบคลัทช์
ข้อควรจำ
๑. น้ำมันเบรคเป็นน้ำมันชนิดเดียวกับที่ใช้ในระบบชุดคลัทช์น้ำมัน
๒. ให้ใช้น้ำมันเบรคชนิดเดิมเท่านั้น เติมในระบบคลัทช์น้ำมัน
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.