การประกอบชุดเพลากำลัง

Posted on : 25-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

MAIN SHAFT ASSEMBLY
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถรู้ขั้นตอนการประกอบชุดเพลากำลัง และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
เพลากำลัง ชุดเฟืองเพลากำลังที่ได้ถอดแยกออกมาแล้ว
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
คีมถ่างแหวนล๊อค
เครื่องถอดลูกปืน
เหล็กส่งบู๊ช
ชุดเพลากำลัง1
รูปชิ้นส่วนของเพลากำลัง
ความรู้เบื้องต้น
ภายหลังจากถอดแยกชุดเฟือง และส่วนประกอบของเพลากำลังแล้ว จะพบว่าชุดเฟืองของเกียร์ส่วนมากจะติดตั้งอยู่บนเพลากำลัง คือเพีองเกียร์ถอยหลัง (Reverse gear) เฟืองเกียร์ ๑ (1 St speed gear main shaft) เฟืองเกียร์ ๒ (2 nd speed geaf main shaft) เฟืองเกียร์ ๓ (3 rd speed gear main shaft) ปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ (Coupling sleeve) แหวนซิงโครไนซ์ (Synchronizing ring or baulk ring) ลูกปืน ยาว (Needle bearing) ลูกปืนนำ (pilot bearing) ดุมเฟือง (Synchronizer hub) เฟืองขับสายไมล์ (speedometer drive gear) และลูกปืนเพลากำลัง (Main shaft bearing)
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
๑. ล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนประกอบของเพลากำลังด้วยสารละลาย แล้วเป่าให้แห้งด้วยลม
๒. ประกอบชุดชิงโครไนซ์ ดังวิธีการต่อไปนี้
๒.๑ ใส่ดุมเฟือง (Synchro hub) เข้าไปในปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ (Coup-ling sleeve)
๒.๒ ประกอบตัวหนอน (Shift¬ing insert) เข้าไปยังร่องที่ดุมเฟือง
๒.๓ ประกอบสปริงดันตัวหนอน (spread spring) ๒ ตัว เข้าไปทางด้านข้างด้านในของเฟืองดุม

ชุดเพลากำลัง2
รูปประกอบสปริงดันตัวหนอน
๓. ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ เข้ากับเพลากำลัง คือ
– ประกอบลูกปืนยาว (Needle bearing) ของเฟืองเกียร์ ๒ แหวนซิง โครไนซ์ของเฟืองเกียร์ ๒ และชุดซิงโครไนซ์ของเกียร์ ๑, ๒
๔. ใส่บู๊ชของเฟืองเกียร์ ๑ เข้า กับเพลากำลัง แล้วส่งเข้าที่ของมันด้วย ค้อนและเหล็กส่ง
ชุดเพลากำลัง3
รูปการประกอบบู๊ช
๕. ประกอบแหวนซิงโครไนซ์ของเกียร์ ๑ ประกอบลูกปืนยาวของเกียร์ ประกอบเฟืองเกียร์ ๑ ประกอบลูปืนเหล็กกลม (steel ball) และแหวนกันรุน (Thruasher) เข้ากับเพลากำลัง
ข้อควรจำ ก่อนประกอบลูกปืนกลมให้ใช้จาระบีทาก่อนประกอบ
๖. ประกอบลูกปืนเพลากำลังเข้ากับเพลากำลัง โดยวิธีอัดเข้าไปแล้วประกอบตัวยึดลูกปืนตามเข้าไป
ชุดเพลากำลัง4
รูปการประกอบลูกปืนเพลากำลัง
๗. ประกอบดุมเฟืองของเกียร์ถอยหลัง ประกอบเฟืองเกียร์ถอยหลัง, ลูกปืนกลม, เฟืองขับสายไมล์แหวนล็อค และน็อตล๊อค
๘. ประกอบลูกปืนยาวของเกียร์ ๓ เฟืองเกียร์ ๓ และชุดซิงโครไนซ์ เกียร์ ๓-๔ เข้ากับเพลากำลัง
ชุดเพลากำลัง5
รูปภาพตัดของชุดเพลากำลัง
๙. เลือกแหวนล็อคขนาดที่เหมาะสมใส่เข้าในร่องของมัน เพื่อให้มีช่องว่างที่เหมาะสม ระหว่างผิวหน้าด้านหลังของดุม (Hub) และร่องแหวน (Ring groove)
ขนาดความหนาของแหวนล็อค
(Hub snap ring thickness)

ชุดเพลากำลัง6
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.