การถอด-ประกอบลูกปืนเกียร์ตัวหน้าและตัวหลัง

Posted on : 25-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY FRONT AND REAR BEARING TRANSMISSION
วัตถุประสงค์
เพึ่อให้สามารถ ถอดเปลี่ยนลูกปืนเกียร์ตัวหน้าและตัวหลังได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
กระปุกเกียร์
เครื่องมือพิเศษ
เครื่องอัดลูกปืน
คีมถอดแหวนล๊อค
ความรู้เบื้องต้น
ลูกปืนตัวหน้าและลูกปืนตัวหลังของกระปุกเกียร์ มีหน้าที่รับแรงบิดเป็นศูนย์กลางการหมุนของเพลาและยังลดการเสียดสีและความฝืดของชุดเพลาเกียร์
ภายหลังจากการถอดแล้วถ้าพบว่าด้านบนของลูกปืนเป็นรอยตามด หรือมีเสียงดัง ให้เปลี่ยนลูกปืนตัวใหม่
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
การถอดลูกปืนตัวหน้า (Transmission Front Bearing)
๑. ใช้คีมถ่างแหวนล๊อคถอดแหวนล๊อคออก
๒. นำเพลาคลัทช์ไปวางบนแท่นอัดลูกปืนโดยให้ขอบของแผ่นรองลูกปืนสอด เข้าไประหว่างลูกปืนกับเฟืองขับบนเพลาคลัทช์ จากนั้นค่อยๆ อัดเพลาคลัทช์จนเพลาคลัทช์หลุดออกจากลูกปืน

ลูกปืนเกียร์1

รูปการถอดและประกอบลูกปืนเพลาคลัทช์

ลูกปืนเกียร์2

รูปการถอดและประกอบลูกปืนเพลาคลัทช์

ลูกปืนเกียร์3

รูปการเลือกความหนาของแหวนล็อค

ลูกปืนเกียร์4

รูปการถอดประกอบลูกปืนตัวหลัง
ข้อควรระวัง
อย่าให้ชุดเพลาคลัทช์ตกลงบนพื้น
๓. อัดลูกปืนตัวใหม่เข้าแทนที่ ที่เพลาคลัทช์ โดยประกอบย้อนขั้นตอนของการถอด และต้องแน่ใจว่าเลือกลูกปืนขนาดเท่าเดิม
๔. เลือกแหวนล๊อคตัวใหม่ ที่มีความหนาเหมาะสม ประกอบลงในร่องแหวน
การถอดประกอบลูกปืนตัวหลัง (Transmission Rear Bearing)
๑. ถอดแหวนล๊อคลูกปืนออก
๒. นำชุดเพลาวางบนแท่นอัดลูกปืน แล้วอัดเพลาออกจากลูกปืน
๓. ประกอบลูกปืนตัวใหม่ ขนาดเท่าลูกปืนเดิมเข้าที่ โดยประกอบย้อนขั้นตอนกับการถอด
๔. ประกอบแหวนล๊อคที่มีขนาดเหมาะสม เพื่อให้ได้ช่องว่างที่ถูกต้อง
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.