การถอดแยก และประกอบเสื้อเกียร์

Posted on : 25-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY OF TRANSMISSION CASE
(กระปุกเกียร์เป็นแบบเสื้อเกียร์แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการถอดแยกกระปุกเกียร์ชนิด เสื้อเกียร์ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้ถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
กระปุกเกียร์ น้ำมันเกียร์
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
๑. คีมถอดแหวนล็อค
๒. แท่นยึดจับเกียร์ (Transmission stand)

เสื้อเกียร์

รูปการแยกเสื้อเกียร์
ความรู้เบื้องต้น
เสื้อเกียร์เป็นที่ติดตั้งชุดเพลาเหืองขนาดความเร็วต่างๆ และกลไกเปลี่ยนความเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นที่กักเก็บน้ำมันเกียร์สำหรับหล่อลื่น
เสื้อเกียร์ของกระปุกเกียร์ภายในได้รับการออกแบบต่างกันเช่น เสื้อเกียร์ของรถบางรุ่น มีลักษณะสองข้างประกบกันคือข้างซ้ายและขวา และบางรุ่นก็แบ่งเป็นสองส่วน และผลจากการออกแบบที่แตกต่างกัน ทำให้วิธีการและขั้นตอนในภารถอด-ประกอบเสื้อเกียร์, อุปกรณ์ของชุดเกียร์แตกต่างกันออกไป
เสื้อเกียร์ที่กล่าวในงานนี้ มีส่วนที่ประกอบเป็นเสื้อเกียร์สามส่วนคือ เสื้อเกียร์ตัวหน้า (Transmission case) แผ่นเชื่อมต่อ (Adapter plate) และเสื้อเกียร์ตัวหลัง (Rear extension housing)
ลำดับขั้นภารปฏิบัติงาน
๑. ก่อนถอดแยกเสื้อเกียร์ เช็ดทำความสะอาดก่อน โดยเช็ดฝุ่น, คราบ น้ำมันเกียร์ และจาระบีออกให้หมด
๒. ถ่ายน้ำมันเกียร์ออก
๓. ถอดยางครอบก้ามปูคลัทช์ออก แล้วถอดลูกปืนคลัทช์และก้ามปูคลัทช์ออก
๔. ถอดสวิทช์ไฟถอยหลังออก
๕. ถอดชุดขับสายไมล์ออก (Speedometer)
๖. ถอดชุดควบคุมการเข้าเกียร์ (Floor-shift control) ตามลำดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้
ก. ถอดแหวน-อี (E-Ring) ออกจากปิ๊นกั้น (stopper pin) แล้วถอด

เสื้อเกียร์1

รูปการถอด E-Ring
ปิ๊นกั้นออกจากปลายหลังด้านบนของเสื้อเกียร์
ข. ถอดปลั๊กสปริงดันกลับ(Return spring plug) ออก ถอดสปริงดัน กลับ (Return spring) ถอด Reverse check spring และลูก (Plunger) ออกจากเสื้อเกียร์ตัวหลัง

เสื้อเกียร์2

รูปการถอดปลั๊กสปริงดันกลับ

เสื้อเกียร์3

รูปการถอดเสื้อเกียร์หลัง
๗. ถอดน๊อตยึดเสื้อเกียร์ตัวหลัง ออกจากก้านกระแทก (Striking rod) โดยหมุนไปทางซ้ายแล้วใช้ค้อนพลาสติกหรือค้อนหัวอ่อนเกาะเบาๆ รอบเสื้อเกียร์ตัวหลัง พร้อมออกแรงดึงช่วยดึงเอาเอเกียร์หลังออก
๘. ถอดฝาครอบลูกปืนตัวหน้าออกจากเสื้อเกียร์ตัวหน้า แล้วถอดเเหวนรองลูกปืนตัวหน้าออก
๙. ถอดแหวนล็อค (Snap ring) ลูกปืนตัวหน้าออกด้วยคีมถอดแหวน

เสื้อเกียร์4

รูปการถอดแหวนล็อคลูกปืน

เสื้อเกียร์5

รูปการถอดเสื้อเกียร์หน้า
๑๐. ใช้ค้อนหัวอ่อนเคาะเสื้อเกียร์ตัวหน้า พร้อมทั้งใช้แรงดึงออก
๑๑. ติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ (Adapter plate) เข้ากับเครื่องมือพิเศษ แล้ว นำเครืองมือพิเศษไปจับกับปากกาทำงานเพื่อสะดวกในการถอดแยกชุดเฟืองเกียร์ในงานต่อไป

เสื้อเกียร์6

รูปการติดตั้งชุดเกียร์กับปากกาทำงาน
การประกอบ
ให้ประกอบย้อนขั้นตอนของการถอด
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.