การปรับอากาศรถยนต์(AUTOMOBILE AIR CONDITIONING)

Posted on : 21-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

มีคนหนึ่งพูดว่า “เมื่อฉันติดเครื่องปรับอากาศรถยนต์ใหม่ๆ ดู
มันเป็นของหรูหราฟุ่มเฟือย แต่เดี๋ยวนี้เครื่องปรับอากาศกลายเป็นของจำเป็นเสียแล้ว เครื่องปรับอากาศติดรถยนต์ในปัจจุบนนี้กลายเป็นสิ่งหนึ่งในหลายๆ สิ่งที่จำเป็น ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศได้ทำนายไว้ว่าอีก 10 ปีข้างหน้า รถยนต์ที่ผลิตออกมาจากโรงงานมากกว่า 80% จะต้องติดเครื่องปรับอากาศออกมาด้วย
จากสถิติในปี ค.ศ. 1962 ปรากฎว่ามีรถยนต์ติดเครื่องปรับอากาศ ประมาณ 756,781 เครื่องหรือประมาณ 11.31 % (สถิตินี้ได้มาจากสมาคมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี ค.ศ. 1966 ได้มีการขายเครื่องปรับอากาศรถยนต์ไปแล้วเกือบ 3 ล้านเครื่องซึ่งมากกว่ายอดจำนานการขายทั้งหมดของปี
1965 สิ่งเหล่านี้แหละคือเหตุผลสนับสนุนคำพูดที่ว่า เครื่องปรับอากาศรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกวันนี้
การปรับอากาศภายในรถยนต์นั้น ทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะของอากาศ ภายในห้องโดยสารรถยนต์ โดยการควบคุมปริมาณความชื้นและความร้อนในเวลาเดียวกัน
การปรับอากาศในรถยนต์เริ่มมีเป็นครั้งแรกในต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งดูเป็นของประหลาดที่สามารถปรับอากาศภายในรถยนต์ได้ ในปัจจุบันซึ่งเป็นสมัยยุคอวกาศ เครื่องปรับอากาศได้กลายเป็นของธรรมดาที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เครื่องปรับอากาศมิได้มีแต่เฉพาะในรถยนต์เท่านั้น แม้แต่ภายในเรือดำน้ำที่ต้องดำอยู่ใต้น้ำนานๆ หากไม่มีการปรับสภาวะอากาศภายในเรือแล้วจะทำให้รู้สึกอึดอัดไม่สามารถอยู่ใต้น้ำนานๆ ได้
แม้แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ รวมทั้งเครื่องสมองกล (คอมพิวเตอร์) ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้อุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวทำงานได้อย่างถูกต้อง มีอายุการใช้งานนาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

นับตั้งแต่สมัยกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์ที่นำก้อนอิฐ ซึ่งเป็นผนังห้องออกไปตากอากาศเย็นในเวลากลางคืนและนำเข้ามาก่อเป็นผนังอย่างเดิมก่อนที่จะสว่างเพื่อปรับอากาศให้เย็นในเวลากลางวัน  จนกระทั่งปี ค.ศ.1977 คือช่วงระยะเวลาในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการทำความเย็น เช่น อุตสาหกรรมการผลิตตู้เย็น เครื่องปรับอากาศได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยภายใน ช่วง 20 ปีที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นได้ว่า กิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องเย็น เช่น กิจการห้องเย็น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าอาคารสถานที่หรือบ้านเรือนต่างนิยมใช้เครื่องปรับอากาศกันมากขึ้น แม้แต่ในรถยนต์ก็มีการปรับอากาศกันอย่างแพร่หลาย
การปรับอากาศรถยนต์ในประเทศไทย
AUTOMOBILE AIR CONDITIONING IN THAILAND
การปรับอากาศรถยนต์ในประเทศไทยที่ผ่านมาในระยะเริ่มแรกเท่าที่เห็นเด่นชัด ได้แก่การปรับอากาศสำหรับรถบัสบรรทุกนักทัศนาจรชาวต่างประเทศและรถยนต์นั่งสำหรับเอกอัครราชทูตชาวต่างประเทศและผู้มีฐานะดีเท่านั้น ต่อมาภายหลัง ในยุคที่ทหารอเมริกันเข้ามาตั้งฐานทัพเพื่อผลัดเปลี่ยนทหารที่ไปรบสงครามเวียดนาม (พ.ศ.2504) ในยุคนี้ปรากฎว่าบรรดาสถานเริงรมย์ต่างๆ นิยมติดเครื่องปรับอากาศเพื่อความสบายของผู้เข้าไปพักผ่อนซึ่งรวมถึงบรรดารถยนต์ทั้งรถบัส และรถแทกซี่รับส่งทหารอเมริกันก็นิยมติดเครื่องปรับอากาศด้วยเช่นกัน ประกอบกับในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 2 ได้มีนโยบายส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวอีกโสดหนึ่งด้วย จึงทำให้ความสำคัญของการปรับอากาศหรือการใช้เครื่องทำความเย็นแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนย่อมมีผลเกี่ยวเนื่องกับการปรับอากาศรถยนต์ด้วยเช่นกัน
ปัจจุบันการผลิตเครื่องปรับอากาศรถยนต์สามารถผลิตได้มากขึ้น สามารถสนองความต้องการของทางตลาดได้ทัน ทำให้ราคาเครื่องปรับอากาศรถยนฅ์มีราคาถูกลงและคนสามัญธรรมดาที่มีรถยนต์นั่งพออยู่ในฐานะที่จะมีได้ดังจะสังเกตเห็นได้ว่า มีร้านรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศอยู่มากมาย ปัจจุบันนี้ราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศอยู่ในระดับที่ไม่แพงมากเกินไป ซึ่งผิดกับสมัยก่อน การติดตั้งและบริการเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศรถยนต์มีราคาสูงมาก
ประเทศไทย ได้มีวิวัฒนาการก้าวหน้าขึ้นเรื่อยไปเกี่ยวกับการปรับอากาศรถยนต์ ดังจะเห็นได้ว่า สมัยก่อนต้องสั่งรถยนต์นั่งและรถบัสติดเครื่องปรับอากาศมาจากต่างประเทศเพื่อมาใช้ในประเทศไทย ปัจจุบันช่างเทคนิคคนไทยสามารถติดตั้งซ่อมและผลิตเครื่องปรับอากาศรถยนต์ได้เองแล้ว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.