การปรับเทอร์โมสตัท (Thermostat)

Posted on : 28-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เทอร์โมสตัทเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของอีแวปปอเรเตอร์ (Evaporator) โดยใช้การตัดต่อคลัช ชุดเทอร์โมสตัทมักจะตั้งอุณหภูมิมาจากโรงงานแต่การที่สถานที่มีความชื้นและบรรยากาศต่างกันจึงต้องมีการตรวจ และปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น ตามแต่โอกาสวิธีปฏิบัติบริการต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการปรับเทอร์โมสตัท
เครื่องมือ
เทอร์โมมิเตอร์ ประแจปากตาย 1 ชุด ไขควงตัวเล็ก ชุดแมนิโฟลด์เกจ
การเตรียมระบบเพื่อการบริการ
1. ต่อแมนิโฟลด์และชุดเกจเข้ากับคอมเพรสเซอร์
2. ติดเครื่องยนต์เดินเครื่อง ณ ความเร็ว 1200-1500 รอบต่อนาที ปรับเครื่องปรับอากาศตำแหน่งเย็นสุด
3. เร่งเครื่องยนต์ ณ ความเร็วดังกล่าวประมาณ 5-10 นาที พร้อมกับสอดเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปในแผงอีแวปปอเรเตอร์ ระวังอย่าให้ปลาย ของเทอร์โมมิเตอร์กระแทกกับพัดลม
4. ตรวจดูที่ดูสารทำความเย็นว่ามีสารทำความเย็นเพียงพอหรือไม่
ตรวจการทำงานของเทอรโมสตัท
1. หมุนสวิชเทอร์โมสตัทไปที่ตำแหน่งเปิดเต็มที่โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
2. เปิดสวิชพัดลมไปที่ความเร็วตํ่าหรือความเร็วปานกลาง
3. สังเกตที่เกจวัดความดัน ต้องอ่านได้ระหว่าง 14-26 psig ภายหลังจากที่เดินเครื่องยนต์และเปิดเครื่องปรับอากาศแล้ว 5-10 นาที
4. สังเกตความดันที่เกจวัดความดันสูง ความดันสูงที่อ่านได้ควรเปรียบเทียบกับตารางอุณหภูมิ-แรงดัน
5. เปรียบเทียบแรงดันต่ำและอุณหภูมิที่อ่านได้ กับตารางความสัมพันธ์อุณหภูมิ แรงดันเทอร์โมมิเตอร์ควรอ่านได้ระหว่าง 15-35°ฟ เนื่องจากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนื่องจากสูญเสียให้กับท่อของแผงเย็น
ตารางความสัมพันธ์อุณหภูมิและความดันสำหรับปรับเทอร์ดมสตัท


หมายเหตุ สำหรับวิธีปรับการทำงานของเทอร์โมสตัทที่เหมาะสม ควรทำตามคำแนะนำของคู่มือ วิธีต่อไปนี้พอเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติได้ในกรณีไม่มีคู่มือ

ตรวจจุดที่เทอร์โมสตัทตัดและต่อ
1. เทอร์โมสตัทควรจะตัดเมื่อเทอร์โมมิเตอร์อ่านได้ 24-26°ฟ
2. เทอร์โมสตัทควรจะต่อเมื่อเทอร์โมมิเตอร์อ่านได้ 36-38°ฟ
3. ช่วงต่อและตัดนั้นให้สังเกตที่เกจควรอยู่ระหว่างแรงดัน 26-32 ปอนด์
4. ตรวจดูการทำงานของเทอร์โมสตัท 3-4 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานถูกต้อง


ภาพที่ 19-1 วิธีการปรับเทอร์โมสตัท
การปรับเทอร์โมสตัท
1. ถอดหน้ากากแผงอีแวปปอเรเตอร์ถ้าหากว่าตัวเทอร์โมสตัทอยู่ภายใน
2. ปรับสกรูที่เทอร์โมสตัทไปตามทิศทางที่เทอร์โมสตัทกำหนดไว้
หมายเหตุ : การออกแบบแผงเย็นบางแบบต้องถอดเทอร์โมสตัทจากภายในตู้มาปรับภายนอก
3. หมุนสกรูปรับไปตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกาสำหรับทำให้เย็นมากขึ้น โดยการทำให้เทอร์โมสตัทตัดช้าลง ในทางกลับกันถ้าหมุนสกรูปรับไปตามเข็มนาฬิกาจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น
4. ตรวจดูว่าเทอร์โมสตัททำงานได้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายหลังจากได้ปรับแล้ว ถ้าหากถูกต้อง ทดสอบอีก 3-4 ครั้ง เพื่อความแน่นอน
การตรวจภายหลังการปรับเทอร์โมสตัท
1. ลดเครื่องยนต์มาในรอบเดินเบา ดับเครื่อง
2. นำเทอร์โมสตัทเข้าที่ นำชิ้นส่วนที่ถอดออกเข้าที่เดิม
3. นำเทอร์โมมิเตอร์ออก
4. ปิดลิ้นบริการคอมเพรสเซอร์ ถอดสายยางออก (ถอดชุดแมนิโฟลด์เกจ) ใส่ฝาครอบต่างๆ เข้าที่

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.