การยึดแบตเตอรี่ในรถยนต์

Posted on : 10-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในรถยนต์จะต้องได้รับการยึดให้แน่น ไม่หลวมคลอน เพราะว่าเมื่อนำรถยนต์ไปใช้งาน การสั่นสะเทือนของรถยนต์จะทำให้แบตเตอรี่ที่ถูกยึดไม่แน่นเกิดการแตกร้าวได้ และแบตเตอรี่ที่วางบนเหล็กที่รองรับแบตเตอรี่จะต้องมียางที่มีขนาดพอดีกับแบตเตอรี่รองรับไว้ เป็นการป้องกันการกระแทกระหว่างแบตเตอรี่กับที่รองรับดังรูปที่ 3.7
1. นอตขันเหล็กยึดแบตเตอรี่
2. ขั้วสายไฟเส้นลบ
3. ยางมะตอย
4. ฝาปิดเซลล์

5. ยางครอบขั้วบวก
6. เหล็กยึดแบตเตอรี่
7. ก้านยึดเหล็กยึดแบตเตอรี่


รูปที่ 3.7 การยึดแบตเตอรี่ในรถยนต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.