คาร์บูเรเตอร์:ระบบการระเหยน้ำมันเชื้อเพลิงเร็ว

Posted on : 06-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 เป็นต้นมา รถยนต์จำนวนมากนิยมใช้มอเตอร์สุญญากาศ (แทนการใช้สปริงโลหะคู่) เพื่อควบคุมการทำงานของวาล์วควบคุมความร้อน (ดูรูปที่ 12.31) ระบบนี้เรียกว่า ระบบการระเหยนํ้ามันเชื้อเพลิงเร็ว (early fuel evaporation system เรียกสั้นๆ ว่า EFE) ทั้งนี้ เพราะว่าการทำงานอย่างรวดเร็วของระบบ

สุญญากาศมาจากท่อร่วมไอดีโดยผ่านสวิตช์สุญญากาศความร้อน (thermal vacuum switch เรียกสั้น ๆ ว่า TVS) สวิตช์นี้ติดตั้งยื่นเข้าไปในนํ้าหล่อเย็นของเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์เย็น สวิตช์สุญญากาศความร้อนจะเปิดออก ในตำแหน่งนี้สวิตช์จะยอมให้สุญญากาศไหลเข้ามอเตอร์สุญญากาศ EFE ซึ่งมีผลทำให้วาล์วควบคุมความร้อนเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ตำแหน่งเครื่องเย็น (ดูรูปที่ 12.29 (บน))

เมื่อเครื่องยนต์ร้อนขึ้น สวิตช์สุญญากาศความร้อนจะปิด ทำให้สุญญากาศไม่ไหลผ่านสวิตช์ จึงไม่มีสุญญากาศที่มอเตอร์สุญญากาศ ดังนั้นวาล์วควบคุมความร้อนจึงเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ตำแหน่งเครื่องร้อน (ดูรูปที่ 12.29 (ล่าง))

ระบบนี้ทำงานคล้ายกับระบบที่ใช้สปริงโลหะคู่ แต่มีข้อแตกต่างที่ว่าระบบ EFE ทำงานได้รวดเร็วกว่า และช่วยลดเวลาที่ความร้อนไหลผ่านเข้าไปในท่อร่วมไอดี นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสที่ไอดีจะร้อนจัดเกินไปด้วย ซึ่งมีผลช่วยลดการเกิดน็อก

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.