การวัดเบ้ารองรับลูกปืน (The Gage Ball Shoe)

Posted on : 28-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เมื่อมีการประกอบส่วนประกอบภายในของคอมเพรสเซอร์ สวอช เพลทหกสูบยี่ห้อ FRIG1DARE ของบริษัทเยนเนอรัลมอเตอร์ จำเป็นต้องผลักให้ลูกปืนทั้งหกลูกเข้าไปในร่องรองรับ ถ้าหากว่าร่องลูกปืนดีไม่ชำรุดเราสามารถวัดช่องรองรับลูกปืนกับลูกปืนได้
เครื่องมือ ไมโครมิเตอร์
การวัดร่องรองรับลูกปืน
1. ตรวจลูกปืนด้วยไมโครมิเตอร์ โดยเลื่อนลูกปืนไป-มาในเบ้ารองรับแล้วใช้ไมโครมิเตอร์วัด ความโตของลูกปืนควรอ่านค่าได้ประมาณ 0.625 นิ้วหรือแล้วแต่ค่าที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดหลังจากนั้นเช็คค่าที่วัดครั้งแรกอีกครั้ง
2. นำค่าที่ได้ครั้งที่สองไปลบออกจากค่าที่ได้ครั้งแรกจะเป็นค่าความหนาของเป้าลูกปืน (Ball Shoe) ที่จะต้องใช้ใหม่

กำหนดค่าของ Ball Shoe
ก. Ball Shoe ขนาดเบอร์ 0 จะมีค่าความหนา เป็น 0.017″ และตรงกับอะไหล่ของบริษัทเยนเนอรัลมอเตอร์เบอร์ 6557000
ข. หากวัดค่า Ball Shoe เป็น 0,017″ ให้ใช้อะไหล่เบอร์ 6557000 R
ค. Ball Shoe เปลี่ยนไปตามข้อกำหนดแต่ละบริษัทฯ บริษัท เยนเนอรัลมอเตอร์ตามตารางข้างล่างนี้

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.