เครื่องปรับอากาศรถยนต์:การสวมข้อต่อ (FITTING)กับท่อยาง

Posted on : 28-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เครื่องมือ
ใบมีด ไขควง
วัสดุ
ท่อยาง ข้อต่อ น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องเย็น เข็มขัดรัดท่อ
การเตรียมสายยาง (ท่อยาง)
1. ประมาณขนาดความยาวและตำแหน่งที่จะใส่ท่อยาง
2. ตัดท่อยางด้วยใบมีด

3. ทาน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปภายในท่อที่จะใช้ เพื่อให้ใส่ข้อต่อได้ง่าย
การใส่ข้อต่อ
1. ต้องแน่ใจว่าข้อต่อปราศจากรอยขีดข่วนหรือรอยยุบ
2. ใช้น้ำมันหล่อลื่น เคลือบข้อต่อบางๆ
3. ใส่ข้อต่อเข้าไปในท่อยางโดยหมุนเข้าไปจนสุดปลายข้อต่อ
4. ขันเข็มขัดรัดที่ข้อต่อกับท่อยางให้แน่นด้วยแรงประมาณ 30 ฟุต-ปอนด์


ภาพที่ 21-1 ลักษณะการยึดข้อต่อกับต่อท่อทางเดินสารทำความเย็น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.