โครงสร้างเครื่องยนต์:การหมุนของวาล์ว

Posted on : 02-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ถ้าวาล์วไอเสียหมุนในขณะที่วาล์วเปิด จะช่วยลดโอกาสการติดตายของก้านวาล์วในปลอกนำวาล์ว นอกจากนี้ยังช่วยให้อุณหภูมิบนหัววาล์วกระจายสมํ่าเสมอมากขึ้นเป็นการขจัดปัญหา เกี่ยวกับจุดร้อนบนหน้าวาล์ว ช่วยให้วาล์วมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น อย่างไรก็ตามการหมุนของวาล์วทำให้หน้าวาล์วและก้านวาล์วสึกหรอเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน

เครื่องยนต์ส่วนมากมีการจัดวางให้กระเดื่องวาล์วเยื้องจากแนวศูนย์กลางของวาล์วเล็กน้อย ดังแสดงในรูปที่ 6.26 ทุกครั้งที่วาล์วเปิด จะมีแนวโน้มทำให้วาล์วหมุน เครื่องยนต์จำนวนมากมีตัวหมุนวาล์ว (valve rotator) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกวาล์ว

ตัวหมุนวาล์วแบบอิสระ

ตัวหมุนวาล์วช่วยให้วาล์วหมุนไปได้ในขณะเปิด กระเดื่องวาล์วส่งแรงกดกระทำกับถ้วย ซึ่งสวมอยู่บนปลายก้านวาล์วแทนการกดลงบนปลายก้านวาล์วโดยตรง ในขณะที่วาล์วเปิดออก วาล์วจะเป็นอิสระจากแรงกระทำของสปริง ดังนั้นวาล์วสามารถหมุนได้อย่างอิสระเนื่องจากการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ ลักษณะของตัวหมุนวาล์วแบบอิสระ แสดงดังรูปที่ 6.27

ตัวหมุนวาล์วแบบสม่ำเสมอ

ตัวหมุนวาล์วแบบสมํ่าเสมอทำหน้าที่หมุนวาล์วทุกครั้งที่วาล์วเปิดออก รูปที่ 6.28 แสดงรายละเอียดของตัวหมุนวาล์วแบบสมํ่าเสมอและการติดตั้งบนวาล์วมีดังนี้ ปลอก (A) หมุนอยู่บนปลายด้านนอกของฐานรองสปริง (B) สปริงวาล์วนั่งอยู่บนปลอก (A) ปลอก (A) หุ้มรอบแหวน สปริง (C) ซึ่งวางอยู่ใต้ชุดลูกปีน (D) พร้อมสปริงขด (F) ลูกปีนและสปริงดังกล่าววางสลับกันในร่องของฐานรองสปริง (B) และส่วนบนของร่องเอียงเล็กน้อย

เมื่อลูกกระทุ้งหรือกระเดื่องวาล์วเปิดวาล์วออก จะมีแรงกระทำกับปลอก (A) เพิ่มขึ้น จึงทำให้แหวนสปริง (C) ถูกกดจนแบน แหวนสปริงส่งแรงกระทำต่อไปยังลูกปีน (D) เมื่อลูกปืนได้รับแรงกระทำ มันจะกลิ้งไปตามร่องเอียง ซึ่งมีผลทำให้ฐานรองสปริง (B) หมุนไปได้ 2 ถึง 3 องศา การหมุนนี้ถ่ายทอดผ่านล็อกและก้านวาล์ว จึงทำให้วาล์วหมุนได้เล็กน้อย เมื่อวาล์วปิดเข้าที่ตามเดิม แรงสปริงลดลง ลูกปืนจึงกลิ้งกลับตำแหน่งเดิม และพร้อมที่จะใช้งานต่อไปเมื่อวาล์วเปิดอีกครั้งหนึ่ง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.