การออกตัวของรถยนต์แบบหักมุม

หลักการออกตัวของรถยนต์แบบหักมุมใช้หลักการเบื้องต้นเช่นเดียวกับการออกตัวของรถยนต์จากตำแหน่งหยุดนิ่งตามที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่มีสิ่งเพิ่มเติมนอกจากการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วคุณจะ ต้องถามตัวเองว่า การเคลื่อนตัวออกจะหักมุมออกไปมากน้อยเพียงใด และจะต้องใช้ระยะทางไกลแค่ไหน จึงจะเข้าสู่เส้นทางจราจรได้ตามปกติ การตัดสินใจของคุณจะขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้
-คุณอยู่ใกล้รถยนต์คันหน้าหรือสิ่งกีดขวางข้างหน้ามากน้อยแค่ไหน
-ความกว้างของรถยนต์คันหน้า
-รถที่อาจมีสวนทางมา
ตรวจสอบรถยนต์คันหลังและตัดสินใจว่าคุณควรจะใช้สัญญาณหรือไม่ในการขับเคลื่อนออกไป
เมื่อคุณแน่ใจแล้วว่าปลอดภัยและสะดวกที่จะขับเคลื่อนออกไปควร
1. เหลียวหลังมองไปข้างขวาอีกครั้งหนื่ง

2. ปลดเบรกมือออก ขณะที่ถอนคลัตช์ขึ้นเล็กน้อย รถยนต์จะเริ่มเคลื่อนที่ ต้องควบคุมแป้นคลัตช์อย่างเข้มงวดโดยให้อยู่ระดับเหนือจุดสัมผัสเล็กน้อย แล้วหักพวงมาลัยให้มากเพียงพอเพื่อให้รถยนต์พ้นจากสิ่งกีดขวางข้างหน้า
3. เมื่อรถพ้นจากสิ่งกีดขวางแล้วปล่อยคลัตช์อย่างนิ่มนวลจนสุด เว้นระยะห่างจากรถยนต์ข้างหน้าโดยเผื่อระยะห่างให้เพียงพอเผื่อมีใครบางคนอาจเปิดประตูรถออกมา
4. ตรวจด้านหลังทางกระจกมองหลังและมองข้าง
5. เคลื่อนรถยนต์ออกมาอย่างช้าๆ แล้วตั้งลำในแนวตรงไปข้างหน้า และพร้อมที่จะเบรกได้ทุกเวลา ถ้าบังเอิญมีคนเดินข้ามถนนโผล่ออกมาระหว่างรถที่จอดอยู่ข้างทาง
การออกตัวรถยนต์แบบหักมุม
การออกตัวของรถยนต์แบบหักมุม
ที่มา:ธีรยุทธ  สุวรรณประทีป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.