การออกตัวรถยนต์แบบขึ้นทางชัน

รถยนต์ของคุณมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนถอยหลังเมื่อออกตัวขึ้นทางชัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้คุณจะต้องมีความสามารถในการใช้คันเร่ง คลัตช์และเบรกมือพร้อมกัน
การออกตัวรถยนต์ขึ้นทางชันจะมีหลักการฝึกฝน คล้ายกับการออกตัวบนพื้นระดับ ดังนี้
1. ใช้เท้าซ้ายกดแป้นคลัตช์ลง
2. โยกคันเกียร์จากเกียร์ว่างไปยังเกียร์หนึ่ง
3. ใช้เท้าขวากดแป้นคันเร่ง โดยกดให้มากกว่าการออกตัวบนพื้นระดับ และกดอย่างสม่ำเสมอ ระยะกดของแป้นคันเร่งนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของความชัน
4. ถอนคลัตช์เพื่อให้เริ่มมีการถ่ายทอดกำลัง และให้ระยะถอนคลัตช์มากกว่าการออกตัวบนพื้นระดับเล็กน้อย
5. ตรวจสอบความปลอดภัยต่อไปนี้
-ใช้กระจกมองหลัง และมองข้างตรวจสภาพด้านหลัง
-เหลียวมองข้างหลัง ทางไหล่ขวา เพื่อตรวจสอบจุดบอดให้แน่ใจว่าไม่มีรถคันอื่น คุณควรจำไว้ว่าจะต้องกะระยะให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะรถยนต์ของคุณจะเคลื่อนที่ออกตัวได้ช้ากว่าบนพื้นระดับ
6. ตัดสินใจว่าจะใช้สัญญาณก่อนออกตัวหรือไม่
7. ให้สัญญาณถ้าจำเป็น
8. มองโดยรอบอีกครั้งหนึ่งถ้าจำเป็น

9. ยกคันเบรกมือและกดปุ่มปลดล็อกในขณะเดียวกันก็เริ่มกดแป้นคันเร่งเล็กน้อย ผ่อนแป้นคลัตช์อีกเล็กน้อยจนรู้สึกว่าเริ่มมีการถ่ายทอดกำลังผ่านคลัตช์แล้ว

การออกตัวรถยนต์แบบขึ้นทางชัน

การออกตัวของรถยนต์แบบขึ้นทางชัน
10. ปลดเบรกมืออย่างราบเรียบ
11. กดแป้นคันเร่งลงทีละน้อย ในขณะที่รถยนต์เริ่มเคลื่อนที่ก็ให้ถอนคลัตช์ขึ้นอย่างราบเรียบ
การควบคุมเบรกมือและคลัตช์
สิ่งนี้ต้องใช้จังหวะเวลาที่เหมาะสม ถ้าคุณปลดเบรกมือเร็วเกินไป รถยนต์จะเคลื่อนที่ถอยหลัง
เครื่องยนต์อาจดับได้ถ้าคุณ
-ใช้เบรกมือนานเกินไป
-ถอนคลัตช์เร็วเกินไป หรือสูงเกินไปจากจุดสัมผัส
-กดแป้นคันเร่งไม่เพียงพอ
ควรฝึกฝนจนกระทั่งมีความชำนาญ คือสามารถออกตัวขึ้นทางชันได้อย่างราบเรียบ โดยไม่ให้รถยนต์เคลื่อนที่ถอยหลัง และการออกรถจากหลังรถที่จอดข้างหน้าที่ต้องหักมุมด้วย
ที่มา:ธีรยุทธ  สุวรรณประทีป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.