การเคลื่อนรถจากตำแหน่งหยุดนิ่ง

1. ใช้เท้าข้างซ้ายกดแป้นคลัตช์ลงสุดทางและกดไว้
2. โยกคันเกียร์จากตำแหน่งเกียร์ว่างไปยังเกียร์หนึ่ง
ถ้าไม่สามารถเข้าเกียร์หนึ่งได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
-โยกคันเกียร์กลับไปที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง
-ยกเท้าให้แป้นคลัตช์เลื่อนตามขึ้นมาจนสุดทาง แล้วกดแป้นคลัตช์ลงไปใหม่อีกครั้งหนึ่ง
-ทำซํ้าขั้นตอน 1 และ2
3. ใช้เท้าขวากดแป้นคันเร่งเล็กน้อยและคงไว้อย่างสม่ำเสมอ ในขณะนี้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
4. ผ่อนแป้นคลัตช์อย่างช้าๆ และราบเรียบจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลงเบาลงไปเล็กน้อย แสดงว่าคลัตช์เริ่มจับแล้วซึ่งคุณสามารถรู้สึกได้ เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น
5. ตรึงคลัตช์ไว้ที่ตำแหน่งนี้ก่อน
6. ตรวจสอบความปลอดภัยครั้งสุดท้ายโดย
-มองกระจก
-ตรวจสอบจุดบอดโดยหันหน้าไปมอง

7. ให้สัญญาณเมื่อจำเป็น อย่าเลี้ยงคลัตช์อยู่ที่จุดสัมผัสนั้นนานเกินความจำเป็น
-อย่าให้สัญญาณและออกรถไปโดยไม่ระมัดระวัง
-อย่าปล่อยให้สัญญาณแสดงเป็นเวลานานๆ ถ้าคุณไม่สามารถออกตัวไปได้อย่างปลอดภัย
8. ถ้ามีความปลอดภัยเพียงพอที่จะออกรถ เตรียมพร้อมที่จะปลดเบรกมือ
9. มองโดยรอบอีกครั้งหนึ่งถ้าจำเป็น และมองกระจก
10. เมื่อคุณมั่นใจว่าปลอดภัยและสะดวกที่จะออกตัวให้คุณ
-ปลดเบรกมือ
-ในเวลาเดียวกันก็ผ่อนคลัตช์มากขึ้น รถยนต์จะเริ่มเคลื่อนตัว
จำเป็นต้องควบคุมคลัตช์ไว้ให้มั่น ดังนั้นจึงควรให้อยู่ระดับเหนือจุด แผ่นคลัตช์สัมผัสเล็กน้อยเท่านั้น
11. กดแป้นคันเร่งมากขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราเร็ว และในเวลาเดียวกัน ผ่อนคลัตช์เต็มที่แล้วยกเท้าออกจากแป้นคลัตช์
การเลี้ยงคลัตช์นานเกินไปจะทำให้คลัตช์สึกหรอเร็วกว่าปกติ แต่ถ้าถอนคลัตช์เร็วเกินไป รถยนต์จะมีอาการกระตุก และเครื่องยนต์อาจดับได้
ขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อาจยากในช่วงการปฏิบัติครั้งแรก ควรฝึกจนมีความชำนาญ ควรเลือกถนนแนวระดับในการฝึกฝนการสตาร์ตเครื่องยนต์ การออกตัว การบังคับเลี้ยว และการหยุด

ที่มา:ธีรยุทธ  สุวรรณประทีป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.